AM-bidrag

Denne artikel vil dykke ned i alt om AM-bidrag i Danmark, hvad det indebærer, hvordan det beregnes og dets betydning for skattepligtige borgere.

Indholdsfortegnelse

Hvad er AM-bidrag?

AM-bidrag er en forkortelse for arbejdsmarkedsbidrag, som er en særlig skat, der skal betales af personer, der arbejder i Danmark. Det er en obligatorisk skat, der stammer fra indkomst og gælder for lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og personer, der modtager offentlige ydelser eller sociale ydelser. Formålet med AM-bidraget er hovedsageligt at finansiere den danske velfærdsstat og dække omkostningerne ved arbejdsløshedsforsikring, efterløn og andre sociale ydelser.

Hvordan beregnes AM-bidraget?

AM-bidraget beregnes som en procentdel af den skattepligtige indkomst – typisk 8% i 2021. Dette betyder, at alle, der betaler skat i Danmark, også er forpligtet til at betale et AM-bidrag. Bidraget er fradragsberettiget i statsskatten, hvilket betyder, at du kan trække beløbet fra din skattepligtige indkomst ved beregningen af din personlige indkomstskat.

Hvem skal betale AM-bidrag?

Alle, der arbejder og tjener penge i Danmark, skal som udgangspunkt betale AM-bidrag – både lønmodtagere og selvstændige. Du betaler også, hvis du modtager nogle former for offentlige ydelser, f.eks. dagpenge, efterløn eller sociale ydelser. Dog er der visse undtagelser, hvor AM-bidraget ikke skal betales. Disse inkluderer blandt andet:

– Personer under 16 år og over pensionsalderen
– Personer, der modtager førtidspension
– Studerende på SU
– Personer, der arbejder frivilligt og ulønnet

Hvordan betales AM-bidraget?

AM-bidraget betales automatisk gennem din skat. Hvis du er lønmodtager, vil AM-bidraget blive trukket fra din løn, før du modtager den. For selvstændige beregnes bidraget baseret på den skattepligtige indkomst og indbetales sammen med andre skatter.

Hvad betyder AM-bidraget for borgerne?

AM-bidraget er en vigtig del af de offentlige finanser og støtter velfærdsstatens grundlæggende principper. Som et solidarisk bidrag fra alle skatteydere sikrer AM-bidraget, at der er penge til at finansiere grundlæggende sociale ydelser og arbejdsløshedsforsikring for alle borgere. AM-bidraget er også et udtryk for den danske model, hvor borgere og erhvervsliv bidrager til fælles velfærd og økonomisk stabilitet.

AM-bidrag og skattesystemet

Det danske skattesystem er et progressivt skattesystem, der består af flere lag. AM-bidraget er det første lag og beregnes før de øvrige skatter. Det er vigtigt at vide, at AM-bidraget ikke står alene, men er en del af det samlede skattebillede. Det betyder, at det samlede skatteprocent afhænger af både AM-bidraget og de øvrige skatter og afgifter, som den enkelte borger skal betale.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.