Personfradrag

Personfradrag er et skatteteknisk begreb, et såkaldt årligt bundfradrag, som alle danskere har. I praksis bliver dit personfradrag fordelt ud på alle årets 12 måneder, hvis du er lønmodtager og arbejder måned efter måned hele året. Dit personfradrag udgør et fast beløb, som du ikke skal betale skat af. Beløbet afhænger af din alder og øvrige skatteforhold.

Table of Contents

Hvad er et personfradrag?

Personfradrag er et skatteteknisk begreb, et såkaldt årligt bundfradrag, som staten giver til alle skattepligtige borgere i Danmark for at reducere deres skattepligtige indkomst. Dit personfradrag er et fast beløb, som bliver trukket fra din skattepligtige indkomst, før der beregnes skat. Afhængigt af din alder og skattepligtige indkomst vil dit personfradrag blive justeret fra år til år i forhold til inflationen. Et bundfradrag som personfradraget er en måde at reducere den samlede skattebyrde for personer med lavere indkomster.

Dit personfradrag i 2023

Dit personfradrag udvikler sig år for år. Det, du fik i personfradrag sidste år, er ikke det, du får i år. I 2023 vil alle danskere over 18 år have et personfradrag på 48.000 kr. Nedenfor ser du personfradragets udvikling gennem de seneste seks år:

 • 2023: 48.000 kr.
 • 2022: 46.600 kr.
 • 2021: 46.700 kr.
 • 2020: 46.500 kr.
 • 2019: 46.200 kr.
 • 2018: 46.000 kr.

For medarbejdere under 18 år er det aktuelle bundfradrag 38.400 kr. i 2023. Udviklingen for personfradraget for danskere under 18 år ser du her:

 • 2023: 38.400 kr.
 • 2022: 37.300 kr.
 • 2021: 36.900 kr.
 • 2020: 36.100 kr.
 • 2019: 35.300 kr.
 • 2018: 34.500 kr.

Sådan virker personfradrag og skat

Hvis du tjener så mange penge, at du skal betale topskat, ændrer det ikke dit personfradrag. Dit personfradrag er nemlig uafhængigt af din indkomst. Hvis du i 2023 tjener mere end 568.900 kr., efter at dit AM-bidrag er trukket fra, skal du betale en topskat på 15 % af det beløb, som overstiger grænsen på de 568.900 kr.

Har du begrænset skattepligt

Hvis du er begunstiget begrænset skattepligtig til Danmark i en del af indkomståret, får du ikke automatisk personfradrag i årsopgørelsen. Du kan dog sagtens vælge at få beregnet et personfradrag for den periode, som du arbejder i Danmark. Men du skal selv sørge for at få det gjort. Det sker ikke automatisk.

Betaler du aktieskat

Hvis du i 2023 får en aktieindkomst eller gevinst på op til 58.900 kr., skal du regne med at skulle betale en aktieskat på 27 %. Har du en endnu større aktieindkomst, kan du se frem til at skulle betale 42 % i aktieskat af den del, der overstiger de 58.900 kr.

Hvis du har børn, som har penge i aktier, kan de bruge deres personfradrag på aktieindkomst, som ligger over grænsen på 58.900 kr.

Dine skattekort

Hvis du regner med at tjene mere, end hvad du får i personfradrag på et år, skal du bruge dit hovedkort. Forventer du derimod at tjene mindre, skal du bruge dit bikort. Dit hovedkort skal du bruge til din hovedindtægt. Altså der, hvor du tjener de fleste af dine penge. Har du flere indkomster, skal du altid anvende dit bikort.

Personfradrag som selvstændig

Naturligvis har selvstændige også ret til personfradrag i Danmark. Personfradrag er et bundfradrag, der kommer alle skattepligtige personer i landet til gode, uanset om du er lønmodtager, selvstændig eller på anden vis har indkomst. Som selvstændig følger dit personfradrag samme satser og regler som almindelige lønmodtagere. 

Dog kan der være særlige regler og fradrag, som kun gælder for selvstændige, fx fradrag for driftsomkostninger. Det kan derfor være en god idé at kontakte SKAT eller en revisor, hvis du ønsker mere præcis information om din personlige situation som selvstændig.

Beregn dit personfradrag

Dit personfradrag bliver beregnet automatisk af SKAT og fratrukket din skattepligtige indkomst, når skatten beregnes. Det betyder, at du ikke selv behøver at beregne dit personfradrag.

Det kan dog alligevel være relevant at kende sit personfradrag, da det kan have betydning for, hvor meget skat du skal betale. Personfradraget afhænger nemlig af din alder og skattepligtige indkomst.

Som udgangspunkt er det samlede personfradrag i 2023 fastsat til 48.000 kr. for personer over 18 år og til 38.400 kr. for personer under 18 år.

Husk, at særlige regler for personfradrag kan træde i kraft, fx hvis du har indtægter fra udlandet eller har særlige fradragsberettigede udgifter. Derfor kan det være en god idé at kontakte SKAT eller en revisor og få mere præcis information om din personlige situation.

I tilfælde af uudnyttet personfradrag

Hvis du ikke bruger hele dit personfradrag i løbet af et år, kan du desværre ikke overføre det til næste år eller på anden vis udnytte det senere. De penge er bare tabt.

Dit personfradrag skal benyttes i det pågældende år, og du kan ikke gemme eller overføre pengene til et senere år. Hvis du af en eller anden grund ikke får brugt hele dit personfradrag i et år, går pengene tabt.

Det er derfor en god idé at undersøge dine muligheder, hvis du vil udnytte dit personfradrag fuldt ud. Du kan eventuelt sørge for at tjene en ekstra indkomst eller sikre dig nogle fradragsberettigede udgifter, så du på den måde får fuldt udbytte af dit personfradrag.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.