A-skat

A-skat er den skattesats, som SKAT bruger til at beregne indkomstskatten for danske lønmodtagere. Der skal i Danmark betales A-skat af løn, SU, honorarer, feriepenge og feriegodtgørelse samt dagpenge og sygedagpenge.

Hvad er en A-skat?

A-skat er en skat, som alle danske lønmodtagere betaler af deres primære indkomst. Siden 1970 har det været arbejdsgiverens pligt at indeholde og indberette hver enkelt medarbejders A-skat til SKAT. A-skat betales aconto, hvilket betyder, at din A-skat bliver betalt på forskud, beregnet ud fra din indkomst det foregående år. 

Hver måned bliver din A-skat trukket automatisk over lønnen og indbetalt til SKAT af din arbejdsgiver. Din A-skat beregnes som en procentdel af din løn og afhænger derfor af dine skatteforhold og dit indkomstniveau.

A-skat er en af de vigtigste indtægtskilder for den danske stat, for pengene bruges ofte til at finansiere velfærdsydelser som sundhedsvæsen, uddannelse og social sikring.

 

Hvor meget betaler du i a-skat?

A-skat bliver beregnet som en procentdel af din bruttoindkomst. Denne procentdel kaldes også “trækprocent”, og i Danmark varierer trækprocenten fra 38% til 53% afhængig af, om du betaler topskat eller bundskat. Det er kun de danskere, der tjener mest som betaler topskat. Derfor er det kun ca. 8,7 % af alle danskere, som betaler topskat. 

Din trækprocent er beregnet ud fra den samlede sum af de forskellige skatter, som du betaler. Disse skatter inkluderer fx kirkeskat, kommuneskat, sundhedsbidrag og statsskat, som igen kan variere afhængig af din indkomst. Trækprocenten står noteret på dit skattekort.

Hvor meget du skal betale i A-skat, vil altså variere i forhold til din indkomst og skatteforhold. Desuden kan den aktuelle sats for A-skat også ændre sig fra år til år, hvis den danske regering fastsætter nye skattesatser.

Hvad er der a-skat på?

Der er A-skat på den personlige indkomst, som du tjener ved at arbejde i Danmark. Ud over lønindtægter er der også A-skat på fast løn, provision, bonusser og frynsegoder.

Derudover skal der også betales A-skat af visse ydelser, som fx diæter, rejsegodtgørelse og lignende. Der opkræves ikke A-skat af feriepenge, pensionsindbetalinger eller af de personalegoder, som er omfattet af særlige skatteregler.

Bemærk, at du kun betaler A-skat af den indkomst, som du tjener i Danmark. Kommer din indkomst primært fra udlandet, er du omfattet af skattereglerne i det pågældende land. Dog skal du være opmærksom på særlige regler omkring dobbeltbeskatning, så du undgår, at din indkomst bliver beskattet to gange.

Hvordan udregner du a-skat?

Din A-skat afhænger af faktorer som fx dine skattefradrag, dit indkomstniveau og dine personlige skatteforhold. For at beregne din A-skat, kan du følge disse trin:

  • Find din bruttoløn – dvs. den samlede løn, som du har modtaget, før et eneste fradrag er fratrukket.
  • Træk dit AM-bidrag fra din bruttoløn: AM-bidraget er bruttoskat på 8 % af din løn, som din arbejdsgiver skal betale til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og den er ikke omfattet af A-skat.
  • Træk også det obligatoriske ATP-bidrag til din pension fr: Som månedslønnet ansat på fuld tid udgør din andel til ATP 94,65 kr. pr. måned.
  • Find dit personlige skattefradrag og træk det fra bruttolønnen: Du kan være berettiget til skattefradrag, som fx kørselsfradrag, servicefradrag og renter.
  • Nu har du beløbet af den del af din løn, som du skal betale A-skat af.

Forskellen på A- og B-skat

A-skat er den skat, som en arbejdsgiver indeholder og indbetaler på vegne af en lønmodtager. A-skatten er altid tilknyttet det såkaldte hovedkort og bliver i reglen trukket automatisk i umiddelbar forbindelse med lønudbetalingen.

B-skat er den skat, som du selv skal indberette og indbetale til SKAT, hvis du har en B-indkomst gennem en selvstændig bibeskæftigelse ved siden af dit arbejde eller som freelancer for forskellige arbejdsgivere. Din B-skat er altid tilknyttet et såkaldt bikort.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.