Acontoskat

Acontoskat er forudbetaling af såkaldt selskabsskat. Får et firma overskud i et regnskabsår, skal det betale acontoskat. Betalingen af acontoskat er baseret på den faktiske skat, som firmaet har betalt i forgangne indkomstår. Når Skat kender det præcise beløb, bliver betalingerne efterfølgende justeret.

Hvad er accontoskat?

Når du eller din virksomhed forudbetaler et forventet skattebeløb for en given periode til Skat, er det acontoskat. 

Acontoskat betales sædvanligvis i to eller fire rater i løbet af året. Hvis den faktiske skattepligtige indkomst for året viser sig ikke at stemme overens med den indbetalte acontoskat, vil der naturligvis ske justeringer. Det kan betyde, at du eller din virksomhed efterfølgende skal indbetale mere eller har penge til gode i forhold til det, som er betalt aconto.

Betaler alle virksomheder acontoskat?

Nej, alle virksomheder behøver ikke at betale acontoskat. Normalt er acontoskat relevant for personer og virksomheder, der betaler skat som selvstændige eller som enkeltmandsvirksomheder. De er nemlig ikke omfattet af arbejdsgiverbetalte skatter. Større virksomheder betaler normalt ikke acontoskat, da de typisk betaler skat baseret på det tidligere års skattepligtige indkomst. Større virksomheder har som oftest også mere komplekse skatteberegninger.

Hvornår skal du betale acontoskat?

Acontoskat skal normalt betales i to eller fire rater i løbet af et år. Det afhænger dog af den enkelte din eller din virksomheds øvrige skatteforhold. Raterne for din acontoskat skal typisk betales  i marts, juni, september og december. Men dette kan sagtens variere fra land til land og afhængigt af skattelovgivningen i det pågældende land. 

Hvordan beregnes acontoskat?

Beregningen af acontoskat afhænger af dine eller din virksomheds skatteforhold, og den vil også variere i forhold til skattelovgivningen i det pågældende land. Generelt skal acontoskat beregnes på grundlag af tidligere års skattepligtige indkomst og den forventede indkomst i indeværende år. 

Din acontoskat bliver beregnet som en procentdel af den samlede skattepligtige indkomst.
Acontoskatten kan altid justeres senere baseret på den faktiske skattepligtige indkomst for året. 

Husk at søge professionel rådgivning fra en skatteekspert, så du sikrer dig en helt korrekt beregning af din acontoskat.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.