B-skat

B-skatten er en type skat, som du skal betale, hvis du har indtægter ud over din primære indkomst. Disse indtægter kaldes B-indkomst, og de inkluderer blandt andet honorarer for udført arbejde og indtægter fra freelancearbejde. Når du har B-indkomst, er det din egen pligt at betale skat af disse indtægter.

Hvad er B-skat?

Når du arbejder og tjener penge, skal du bidrage til samfundet ved at betale skat. B-skatten er den del af din indtægt, som du selv skal indberette og betale til Skattestyrelsen. Din skatteprocent afhænger af forskellige faktorer, herunder din indtjening og din bopælskommune. Jo mere du tjener, jo højere bliver din skatteprocent.

B-skatten opkræves normalt via ti indbetalingskort, som er fordelt over skatteåret. Du skal betale skat hver måned, undtagen i juni og december. Det er vigtigt at holde øje med eventuelle ændringer i din indkomst og rette dine indbetalinger løbende for at undgå under- eller overbetaling af skat.

Skattestyrelsen udarbejder de ti indbetalingskort baseret på din forskudsopgørelse. Hvis din B-indkomst ændrer sig, f.eks. på grund af engangsindtægter, kan du selv beregne og betale den ekstra skat med det samme via Skattestyrelsens hjemmeside.

Hvem skal betale B-skat?

Personer med B-indkomst skal betale B-skat. Dette inkluderer freelancere, selvstændige og personer med ekstra indtægter ud over deres almindelige lønindtægter. Hvis dit personfradrag er større end din månedlige indtjening, behøver du dog ikke at betale skat.

I det danske skattesystem kan man både betale A-skatter (trukket automatisk af arbejdsgiveren) og B-skatter. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at man betaler mere i skat end dem, der kun betaler én af skatterne. Hvis du f.eks. er lønmodtager og også arbejder freelance i din fritid, kan du ende med at betale både A- og B-skatter.

Hvad er forskellen mellem A-skat og B-skat?

A-skat er den skat, der automatisk bliver trukket fra din løn eller indkomst af din arbejdsgiver, før du modtager den. Dette gælder for lønmodtagere og personer med faste indtægter. A-skat indebærer en forhåndsindbetaling af skat til Skattestyrelsen baseret på din forventede årlige indkomst og dine personlige fradrag.

På den anden side er B-skat den skat, som du selv skal indberette og betale direkte til Skattestyrelsen, hvis du har indtægter ud over din primære indkomst, såsom honorarer for freelancearbejde eller ekstra indtægter fra selvstændig virksomhed. B-skatten indebærer ikke automatisk træk fra din indtjening, og det er dit eget ansvar at sørge for at indberette og betale den korrekte skat af dine B-indtægter. Derfor kræver det mere opmærksomhed og proaktivitet fra den skattepligtiges side at administrere B-skat sammenlignet med A-skat.

Hvordan indberettes B-indkomst?

Det er dit eget ansvar at indberette din B-indkomst til Skattestyrelsen. Hvis du har en fast B-indkomst, skal du indberette den på din forskudsopgørelse. Det er en god idé at tjekke din forskudsopgørelse løbende og rette den, hvis din indkomst ændrer sig i løbet af året.

Hvordan betaler man B-skatten?

Når du har indberettet din B-indkomst, kan du betale B-skatten enten via netbank, dankort eller Betalingsservice. Hvis din indkomst ændrer sig væsentligt i løbet af året, skal du huske at ændre din forskudsopgørelse, så du betaler den korrekte mængde skat. Dette sikrer, at du ikke ender med at skulle betale en stor skattegæld, når årsopgørelsen er klar.

Hvor meget skal man lægge til side?

Når du modtager indtægter uden skat og am-bidrag trukket fra, kan det være svært at vide, hvor meget du skal lægge til side hver måned. Det er en god idé at beregne det beløb nøje baseret på dine indtægter, fradrag og personlige forhold for at undgå ubehagelige overraskelser ved årsopgørelsen.

Beregning af B-skatten

Beregning af B-skatten kan gøres ved at trække AM-bidraget (8%) fra din B-indkomst og derefter anvende din trækprocent på det resterende beløb. Herefter lægger du de to beløb sammen for at finde ud af, hvor meget du skal betale i alt.

Eksempel:

Først trækker du AM-bidraget på 8% fra din B-indkomst.

Eksempel: Du har en B-indkomst på 10.000 kr.

AM-bidrag: 10.000 kr. * 8% = 800 kr.

Derefter finder du det beløb, der skal beskattes efter AM-bidraget er fratrukket.

Beløb efter AM-bidrag: 10.000 kr. – 800 kr. = 9.200 kr.

Nu anvender du din trækprocent på det resterende beløb for at beregne skatten.

Eksempel: Din trækprocent er 40%.

Skat: 9.200 kr. * 40% = 3.680 kr.

Til sidst lægger du AM-bidraget og skatten sammen for at finde den samlede B-skat.

Samlet B-skat: AM-bidrag (800 kr.) + Skat (3.680 kr.) = 4.480 kr.

I dette eksempel vil du skulle betale 4.480 kr. i alt i B-skat.

Det danske skattesystem

Det danske skattesystem er komplekst, og det kan være en udfordring at navigere i skattereglerne, især når man har både A- og B-indkomst. Det er vigtigt at være opmærksom på dine skatteforpligtelser og sikre, at du betaler den korrekte mængde skat til rette tid for at undgå ubehagelige konsekvenser.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.