Topskat

Topskat er den ekstra skat, som du betaler, hvis din indkomst overstiger 552.500 kroner om året, efter at AM-bidraget er betalt. Topskat er altså en særlig indkomstskat, som du bliver opkrævet på den del af din indkomst, der overstiger en vis grænse. Jo højere din indkomst er, desto mere betaler du i topskat. 

Hvad er en topskat?

Topskat er en type af skat, du bliver pålagt, når du har en høj indkomst. Det er en procentvis ekstra skat, som du betaler af den del af din indkomst, som overstiger et vist beløb. Topskat er en progressiv skat, hvilket betyder, at jo højere indkomst, desto højere skattesats. Formålet med topskat er at skabe en mere ligelig fordeling af samfundets ressourcer og mindske økonomisk ulighed i Danmark.

I 2023 er grænsen for topskat 537.000 kr. Det betyder, at hvis din årlige indkomst er højere end dette beløb, skal du betale topskat af den del af din indkomst, som overstiger denne beløbsgrænse. Topskatten er i 2023 sat til at være på 15 % af den del af indkomsten, der overstiger de 537.000 kr. 

Hvornår betaler du topskat?

Overstiger din årlige indkomst beløbsgrænsen på 537.000 kr (2023), kan du forvente at betale topskat.

. Det betyder, at hvis din årlige indkomst overstiger dette beløb, skal du betale topskat af den øvrige del af din indkomst. I indeværende år er topskatten sat til 15 % af den del af din indkomst, som overstiger den gældende beløbsgrænse.

Hvor mange betaler topskat?

Naturligvis vil antallet af personer, der betaler topskat i Danmark aldrig være konstant.  De økonomiske konjunkturer, politiske beslutninger i og udenfor landets grænser og meget andet har indflydelse på dette. 

Tilbage i 2021 var der omkring 400.000 danskere, som betalte topskat. Det svarer til ca. 13 % af befolkningen. Men måske har ændringer i skattesystemet eller den økonomiske situation på verdensplan gjort sin indflydelse. For den seneste opgørelse viser, at det i indeværende år kun er ca. 8,7 % af alle danskere, som betaler topskat.

Kan du undgå at betale topskat?

Topskat er en lovmæssig skat. Vil du undgå at betale topskat, kan du kun gøre det ved at sænke din indkomst, så den er under den gældende beløbsgrænse. Dette kan du dog kun gøre ved at reducere din arbejdsindkomst, fx ved at arbejde færre timer eller tage en lavere betalt stilling. Hvis du er parat til at gøre dette, skal du bare sætte i gang. Du kan ikke undgå at betale topskat ved at investere eller placere din formue anderledes.

Husk altid på, at topskat er en vigtig del af vores danske skattesystem, hvor de mest velhavende bidrager mere til den fælles kasse. Din topskat spiller en vigtig rolle i at finansiere offentlige ydelser og tjenester, fx sundhedsvæsenet og uddannelsessystemet. Din topskat hjælper også med at mindske uligheden i samfundet.

Din pension og topskat

Faktisk kan du med dine pensionsindbetalinger reducere din indkomst og dermed potentielt undgå at betale topskat. Når du indbetaler til en privat pensionsordning, bliver der nemlig automatisk trukket et beløb fra din bruttoløn, og det vil reducere din indkomst og dermed bringe dig under topskattegrænsen. 

Du skal dog være opmærksom på, at denne finansielle manøvre ikke helt gratis. Du vil nemlig stadig blive pålagt en afgift på din pensionsopsparing, når du når pensionsalderen og begynder at modtage pensionsudbetalinger.

En anden ting er, at pensionsindbetalinger er underlagt forskellige begrænsninger og regler. Således er der en årlig grænse for, hvor meget du kan indbetale til din pensionsordning med fradrag i skat. Hvis du overskrider denne grænse, vil du ikke længere kunne trække dine pensionsindbetalinger fra din skattepligtige indkomst. Derudover kan der også være forskellige regler og begrænsninger for, hvordan du kan investere din pensionsopsparing.

Det er altid en god idé at tale med en pensionsrådgiver eller en skatteekspert, hvis du overvejer at indbetale til en pensionsordning for at undgå topskat. De kan hjælpe dig med at navigere i de forskellige regler og begrænsninger, så du kan træffe den bedste beslutning for din økonomi.

Topskatten kan ændre sig fra år til år

Din topskat er ikke fastsat til evig tid. Regeringen kan sagtens ændre reglerne for topskat fra år til år. Det kan ske som en del af den årlige finanslov eller som en del af en større skattereform. Ændringer i topskatten kan påvirke, hvor mange personer der betaler den, og hvor meget de betaler. Er din privatøkonomi påvirket af topskatten, kan du med god grund holde dig opdateret på skattelovgivningen for bedre at kunne planlægge din økonomi og undgå overraskelser i forhold til skattebetalingen.

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.