Førtidspension

Førtidspension er et komplekst og meget diskuteret emne i samfundet. Det er en vigtig social ordning, der hjælper personer med varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne med at opretholde en vis økonomisk stabilitet. Reglerne og betingelserne omkring førtidspension kan virke forvirrende og uklare for mange, hvilket gør det nødvendigt at give en grundig og omfattende gennemgang af dette emne.

Hvad er førtidspension?

Førtidspension er en offentlig social pension, som administreres af kommunen men udbetales af Udbetaling Danmark. Det er kommunen, der vurderer, om en person opfylder kriterierne for at modtage førtidspension. De primære krav er, at personen skal have en varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne. Førtidspension kan tildeles til personer i alderen 18-65 år, og pensionens størrelse afhænger af flere faktorer, herunder ægteskabelig status og indkomst.

Hvem kan få førtidspension?

Personer mellem 18-65 år kan ansøge om førtidspension, men i praksis gives førtidspension sjældent til personer under 40 år. For at blive betragtet som berettiget skal kommunen vurdere, at det er fuldstændigt formålsløst at forsøge at få personen tilbage i enten et almindeligt job eller et fleksjob. Hvis ansøgeren er under 40 år, forventes det normalt, at vedkommende deltager i et ressourceforløb, en individuel plan for at genoptage arbejde eller uddannelse.

Det er afgørende at skelne mellem en midlertidig og en varig nedsættelse af arbejdsevnen, når du overvejer, om du er berettiget til førtidspension. En central betingelse for at modtage førtidspension er, at arbejdsevnen er varigt nedsat. Dette betyder, at ansøgeren ikke kan forventes at kunne varetage beskæftigelse hverken nu eller i fremtiden. Hvis nedsættelsen af arbejdsevnen derimod er væsentlig, men kun midlertidig, kan det være mere relevant at ansøge om sygedagpenge.

Satser for førtidspension i 2024

Størrelsen af førtidspensionen i 2024 afhænger af ægteskabelig status og indkomst. Nedenfor præsenteres de månedlige og årlige beløb før skat:

  • Enlig: 20.370 kr. pr. måned og 244.440 kr. pr. år.
  • Gift/samlevende: 17.315 kr. pr. måned og 207.780 kr. pr. år.

I visse tilfælde nedsættes førtidspensionen, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indtægter, der overstiger visse beløbsgrænser. Disse grænser er som følger:

  • Enlig: 86.900 kroner årligt.
  • Gift/samlevende med pensionist: 138.000 kroner årligt.

Gift/samlevende med en, der ikke er pensionist: 138.000 kroner årligt.

Ændrede forhold og oplysning til Udbetaling Danmark

Det er afgørende at opdatere Udbetaling Danmark om eventuelle ændringer i dine forhold, der kan påvirke din førtidspension. Dette inkluderer ændringer i civilstand, hvor din ægtefælle/samlever enten begynder at modtage pension eller mister den på grund af strafafsoning, samt i tilfælde af død.

På den anden side har du ikke pligt til at oplyse om ændringer i din indkomst, undtagen når det drejer sig om indtægter fra selvstændig erhvervsvirksomhed og indtægter, der ikke er skattepligtige i Danmark. Dog anbefales det at ændre din forskudsopgørelse ved væsentlige indkomstændringer for at undgå større reguleringer af din pension ved årets afslutning.

Må man arbejde som førtidspensionist?

Førtidspensionister har mulighed for at arbejde i en vis udstrækning, mens de stadig modtager førtidspension. Job med løntilskud er en mulighed, især hvis pensionisten ikke er i stand til at klare et almindeligt job. Kommunen kan beslutte at gøre førtidspensionen hvilende, hvis pensionisten i en længere periode har betydelige arbejdsindtægter. Det er vigtigt at være opmærksom på, at pensionister, der modtager udbetalinger fra private pensionsselskaber, kan have regler, der begrænser, hvor meget de kan arbejde, før de mister udbetalingerne fra den private ordning.

Førtidspension er en vigtig social pension, der kan give økonomisk støtte til personer med varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne. Reglerne og satserne for førtidspension kan variere afhængigt af din ægteskabelige status og indkomst. Det er afgørende at forstå kravene og mulighederne for førtidspension samt opdatere myndighederne om eventuelle ændringer i dine forhold. Hvis du ønsker at arbejde som førtidspensionist, er der visse regler og begrænsninger, du bør være opmærksom på. Det er altid en god idé at konsultere kommunen eller Udbetaling Danmark for at få specifikke oplysninger om din situation.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.