Splitmoms

Denne artikel vil give en detaljeret gennemgang af splitmoms i Danmark, og hvordan denne regel anvendes i praksis. Vi vil se på forholdene for at anvende splitmoms, beregningsmetoder og konkrete eksempler.

Table of Contents

Hvad er Splitmoms?

Splitmoms er en betegnelse for en særlig metode til opgørelse og afregning af moms i Danmark. Denne metode er relevant for virksomheder, der har både momspligtige og momsfrie aktiviteter, og som derfor ikke kan fradrage al indgående moms i forbindelse med deres økonomiske aktiviteter. Splitmoms benyttes for at fordele indgående moms på de momsfrie og momspligtige ydelser, så fradragsretten for indgående moms fastsættes korrekt.

Hvornår skal splitmoms anvendes?

Splitmoms skal anvendes, når en virksomhed både leverer momsfrie og momspligtige ydelser, og det er nødvendigt at fordele indgående moms på disse aktiviteter. Dette kan for eksempel være banker, forsikringsselskaber, fonde, foreninger samt andre virksomheder med blandet virke indenfor forskellige brancher. Virksomhederne er lovpligtige til at opdele deres indgående moms for således at sikre en korrekt momsafregning og fradragsret.

Hvordan beregnes splitmoms?

Den direkte metode

Der er flere måder at beregne splitmoms på, og virksomhederne kan selv vælge, hvilken metode de vil benytte. Den direkte metode går ud på at fordele indgående moms direkte på de enkelte omkostninger, der knytter sig til de momspligtige og momsfrie aktiviteter. Derved sikres det, at indgående moms kun fradrages i forhold til de momspligtige aktiviteter. Den direkte metode egner sig bedst i situationer, hvor omkostningerne og indgående moms let kan henføres til de enkelte økonomiske aktiviteter.

Den indirekte metode

Den indirekte metode går ud på at fordele indgående moms ved hjælp af en fastlagt nøgle, som for eksempel kan være omsætning eller arbejdstimer. Denne nøgle skal vurdere forholdet mellem de momsfrie og momspligtige aktiviteter og anvendes til at fordele den del af den samlede indgående moms. Hvis 60% af virksomhedens aktivitet er momspligtig, vil 60% af den samlede indgående moms kunne fradrages, mens de resterende 40% ikke fradrages og dermed vil påvirke virksomhedens samlede momsafregning.

Eksempler på anvendelse af splitmoms

Banksektoren

Banker er et typisk eksempel på en institution, der benytter splitmoms, da de leverer både momsfrie og momspligtige ydelser. Mens visse finansielle tjenester, såsom udlån og indlån, er momsfrie, er andre aktiviteter, såsom udstedelse af kreditkort og provisioner, momspligtige. Bankerne skal derfor anvende en af splitmoms-metoderne for at fastsætte deres fradragsret for indgående moms i forhold til deres momspligtige aktiviteter.

Foreninger og fonde

Foreninger og fonde vil ofte også gøre brug af splitmoms, da de ofte leverer både momsfrie og momspligtige ydelser. Grundlæggende aktiviteter, såsom administration og medlemspleje, kan f.eks. være momsfrie, mens indtægter fra sponsorater, annonceindtægter og events kan være momspligtige. Foreningerne og fondene vil derfor også skulle anvende en splitmoms-beregning for at sikre en korrekt momsafregning.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.