Acontofaktura

En acontofaktura er en faktura for en delbetaling eller depositum, som skal betales på forhånd for varer eller ydelser, som skal leveres i fremtiden. Det er typisk inden for byggeri og anlæg, hvor betalinger sker i rater, det vil sige aconto i form af acontofakturaer, som bliver udstedt for hver rate.

Hvad er en acontofaktura?

En acontofaktura er en faktura, som bliver udstedt af leverandør til inddrivelse af en delbetaling af et større beløb, der endnu ikke er fuldt opkrævet eller fastlagt.

Aconto betyder “på forhånd” eller “som en betaling på en kommende ydelse”. Derfor bliver en acontofaktura typisk udstedt, når en virksomhed ønsker at opkræve en delbetaling for en vare eller en ydelse, der endnu ikke er fuldt leveret eller afsluttet.

Acontofakturaer bruges ofte inden for byggeri og anlæg, hvor betalinger sker i flere rater, og der bliver typisk udstedt en acontofaktura for hver rate. Acontofakturaer kan også bruges i andre situationer, hvor en virksomhed ønsker at opkræve betaling for en del af en ordre eller en ydelse på forhånd.

Krav til en acontofaktura

Der er visse krav, som en acontofaktura skal opfylde for at være gyldig og opfylde lovgivningen. Her er de 5 vigtigste krav:

  1. En acontofaktura skal indeholde samme oplysninger som en almindelig faktura, dvs. dato, fakturanummer, navn og adresse på sælger og køber, beskrivelse af de varer eller ydelser, der er leveret, og den samlede pris.
  2. En acontofaktura skal tydeligt angive, at det drejer sig om en delbetaling, og hvilken del af den samlede betaling fakturaen dækker.
  3. Er der moms på varen eller ydelsen, skal en acontofaktura indeholde oplysninger om moms, dvs. momssats og samlet momsbeløb.
  4. En acontofaktura skal være dateret og underskrevet af sælgeren.
  5. En acontofaktura skal opfylde generelle krav til fakturaer i henhold til lovgivningen i det pågældende land.

Husk at sikre dig, at din acontofaktura opfylder alle kravene, da det kan have konsekvenser for både leverandør og kunde, hvis ikke den gør det.

Skal der moms på en acontofaktura?

Naturligvis skal moms opgøres på en acontofaktura. Selvom det er en delbetaling af et samlet fakturabeløb, og selvom betalingen sker, inden det endelige beløb er fastlagt, så skal momsen opgøres. 

Moms på en acontofaktura bliver beregnet på samme måde som moms på en almindelig faktura. Du afregner momsen som en procentdel af det samlede fakturabeløb inklusiv moms.

Hvis en acontofaktura er på 10.000 kr. inklusiv moms med en moms på 25%, vil momsbeløbet være 2.000 kr. Momsen opgøres og angives normalt på acontofakturaen, og når det endelige fakturabeløb bliver fastlagt, vil momsbeløbet blive justeret i overensstemmelse hermed.

Hvornår bruger du acontofaktura?

Du kan vælge at bruge en acontofaktura, når der er behov for at få opdelt en betaling i flere rater. En acontofaktura kan også dække et depositum for varer eller ydelser, som skal leveres i fremtiden. Typisk bliver acontofakturaer brugt ved større projekter eller langsigtede samarbejder, hvor betalingen kan ske i flere omgange.

En acontofaktura fungerer som en slags mellemregning mellem sælger og køber, hvor sælger sender en faktura for en delbetaling, og køber betaler en del af den samlede pris på forhånd. Når det fulde beløb for varen eller tjenesteydelsen er betalt, udsteder sælger den endelige faktura.

Acontofakturaer kan også bruges i forbindelse med betaling af skatter og afgifter, hvor en virksomhed betaler en del af det samlede beløb i forskudsvis betaling.

Relateret artiker

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.