Overarbejde

Table of Contents

Denne artikel dykker ned i emnet overarbejde, forklarer dens betydning, juridiske aspekter og måder at kompensere medarbejdere, som arbejder over tid i Danmark.

Table of Contents

Hvad er Overarbejde?

Overarbejde er den tid, en ansat arbejder ud over den aftalte arbejdstid. I Danmark kan dette skyldes forskellige årsager såsom uforudsete arbejdsopgaver, ekstra arbejdspres eller sæsonbestemte arbejdsforhold. Det er vigtigt, at virksomheder forstår de juridiske aspekter og begrænsninger omkring overarbejde samt sikrer, at de kompenserer deres ansatte korrekt for ekstra arbejde.

Begrænsninger og Regler om Overarbejde

Ifølge dansk lovgivning og overenskomster skal virksomheder følge visse regler og begrænsninger, når det drejer sig om overarbejde. Nogle af de nøglepunkter, som arbejdsgivere skal være opmærksomme på, inkluderer:

 • Arbejdstidsdirektivet: Dette direktiv fastsætter maksimale arbejdstider og minimumsrulleperioder for hvile, hvilket skal følges af arbejdsgiverne.
 • Maksimal arbejdstid: Den maksimale arbejdstid inklusive overarbejde må ikke overstige 48 timer pr. uge i gennemsnit over en referenceperiode på fire måneder. Dette betyder, at en ansat ikke bør arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit over en periode på fire måneder, inklusive overarbejde.
 • Minimum hvileperiode: Arbejdstagerne skal have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer pr. 24-timers periode og 24 sammenhængende timer pr. 7 dage.

Overenskomster og Godtgørelse for Overarbejde

Overarbejde skal kompenseres, og det er vigtigt for arbejdsgivere at forstå de forskellige typer godtgørelse og betaling, de skal yde til deres ansatte for overarbejde. Eventuelle aftaler og godtgørelse skal baseres på overenskomster eller individuelle kontrakter og skal overholde de gældende love og regler.

I Danmark er der forskellige former for godtgørelse for overarbejde, som inkluderer:

 • Ekstra betaling: Når en ansat arbejder mere end deres aftalte arbejdstid, har de muligvis krav på ekstra betaling for overarbejde. Denne rate varierer og kan bestemmes ved overenskomsten, individuelle kontrakter eller lokale aftaler.
 • Afspadsering: I stedet for ekstra betaling har ansatte mulighed for at modtage afspadsering for overarbejdet, hvilket betyder, at de får ekstra fridage til gengæld for de timer, de har arbejdet over. Dette skal aftales mellem arbejdsgiveren og den ansatte og overholde overenskomstbestemmelserne.
 • Overarbejdsregler for tjenestemænd: Tjenestemænd har nogle specifikke regler og bestemmelser for overarbejde, der skal følges, såsom særlig godtgørelse eller afspadseringsordninger.

Sådan registrerer og rapporterer du Overarbejde

Det er vigtigt for virksomheder at registrere og rapportere overarbejde korrekt. Dette skal gøres for både at beskytte virksomheden og opfylde deres juridiske forpligtelser. Korrekt registrering og rapportering af overarbejde kan også hjælpe virksomheden med at holde øje med arbejdsmængder, planlægning og ressourcestyring.

For at registrere og rapportere overarbejde anbefales følgende trin:

 1. Indfør en proces for ansatte til at registrere deres overarbejdstimer. Dette kan gøres ved hjælp af elektroniske systemer eller manuelle ark.
 2. Sikre, at ledere og chefer er opmærksomme på overarbejdsregler og politikker, og at de overholder dem.
 3. Kontroller overarbejdsregistreringer og godkend dem, hvis de er korrekte og inden for de tilladte rammer.
 4. Beregn den korrekte godtgørelse for overarbejdet og betal den ansatte rettidigt.
 5. Rapporter og analysér overarbejdstendenser for at hjælpe med planlægning og ressourcestyring.

Ved at forstå og følge de juridiske krav og begrænsninger omkring overarbejde, samt implementere korrekte registrerings- og rapporteringsprocesser, kan virksomheder i Danmark sørge for retfærdighed, overholdelse og velvære for deres ansatte, mens de opretholder effektiviteten og produktiviteten i deres organisationer.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.