Selvangivelse

Et EAN-nummer (European Article Numbering) er en unik, global identifikator, der bruges til at identificere en specifik enhed fx. et produkt eller en organisation.

Table of Contents

Selvangivelsen repræsenterer en detaljeret oversigt over en skatteyders økonomiske situation i løbet af det forgangne år. Denne årlige indberetning giver Skattestyrelsen et grundlag for at beregne den skat, som den pågældende skatteyder skylder eller har til gode. Oprindeligt var selvangivelsen et dokument, som skatteyderne selv udfyldte manuelt, men med digitaliseringen er langt de fleste oplysninger nu fortrykt og indhentes automatisk af skattemyndighederne.

Hvad er selvangivelse?

Selvangivelsen udgør en central del af den danske skattelovgivning og er et dokument, hvor skatteyderne rapporterer deres økonomiske forhold til Skattestyrelsen. Gennem selvangivelsen opgiver skatteyderne deres indkomst, fradrag, og andre relevante oplysninger, som danner grundlag for beregningen af den endelige skat eller eventuelle tilbagebetalinger.

Formålet med selvangivelsen er at sikre, at skattelovgivningen overholdes, og at skatteyderne betaler den korrekte skat i overensstemmelse med loven. Den udgør en vigtig kilde til indtægtsinformation for Skattestyrelsen, som bruger oplysningerne til at udarbejde skatteopgørelser og fastsætte den endelige skattepligtige indkomst for den enkelte borger.

I tidligere år skulle skatteyderne manuelt udfylde selvangivelsen med oplysninger om deres økonomiske forhold. Med tiden er processen blevet digitaliseret, og de fleste oplysninger indhentes automatisk af Skattestyrelsen fra forskellige kilder som banker, arbejdsgivere og offentlige myndigheder. Dette har gjort processen mere effektiv og reduceret risikoen for fejl og mangler i indberetningen.

Mens selvangivelsen er det dokument, hvor skatteyderne angiver deres økonomiske forhold, er årsopgørelsen det endelige resultat af Skattestyrelsens beregninger baseret på de oplysninger, der er angivet i selvangivelsen. Årsopgørelsen indeholder en samlet oversigt over skatteyderens indkomst, fradrag, skattepligtige indkomst og eventuelle restskatter eller tilbagebetalinger. Derfor udgør selvangivelsen grundlaget for udarbejdelsen af årsopgørelsen, men de er to forskellige dokumenter med forskellige formål og funktioner.

Automatisk udfyldelse og manuelle rettelser

I dag indhenter Skattestyrelsen automatisk en stor del af de relevante økonomiske oplysninger fra forskellige kilder, herunder banker, arbejdsgivere og offentlige myndigheder. Dette har gjort processen af selvangivelsen nem for mange skatteydere, da mange af de mest almindelige oplysninger allerede er fortrykt i selvangivelsen. Denne automatiske udfyldelse bidrager til at sikre en mere nøjagtig og effektiv indberetning af økonomiske forhold.

Selvom automatiseringen har forenklet processen markant, kan der stadig være behov for manuelle rettelser og tilføjelser fra skatteyderens side. Dette skyldes, at nogle specifikke oplysninger eller fradrag måske ikke er inkluderet i de automatiske indberetninger, eller der kan være ændringer i ens økonomiske forhold, som ikke er blevet opdateret hos de relevante kilder. Det er derfor vigtigt, at skatteyderne nøje gennemgår deres selvangivelse for at sikre, at alle oplysninger er korrekte og fuldstændige.

Hvis der opdages fejl eller manglende oplysninger i selvangivelsen, har skatteyderne mulighed for at foretage manuelle rettelser og tilføjelser. Dette kan gøres ved at logge ind på Skattestyrelsens hjemmeside og foretage de nødvendige ændringer online gennem TastSelv funktionen. Skatteyderne kan også kontakte Skattestyrelsen direkte for at få hjælp og vejledning i forbindelse med eventuelle ændringer i deres selvangivelse. Det er vigtigt at sikre, at eventuelle rettelser eller tilføjelser foretages inden for de fastsatte frister for at undgå eventuelle konsekvenser såsom bøder eller rentetillæg.

Oplysningsskemaet og udvidet selvangivelse

Oplysningsskemaet er et dokument, der tidligere blev kaldt den udvidede selvangivelse. Det er en formular, som skal udfyldes af personer med specifikke økonomiske forhold ud over almindelige lønindkomster og fradrag. Dette skema indeholder detaljerede oplysninger om virksomhedsindkomst, fradrag og andre relaterede økonomiske aspekter, der kræver yderligere oplysninger ud over hvad der normalt indberettes i den almindelige selvangivelse.

Personer, der skal udfylde oplysningsskemaet eller den udvidede selvangivelse, omfatter typisk selvstændige erhvervsdrivende, såsom enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber eller personligt ejede mindre virksomheder. Desuden kan personer, der er begrænset skattepligtige eller deltager i særlige økonomiske arrangementer, også være forpligtede til at udfylde dette skema.

Forskellen mellem den almindelige selvangivelse og den udvidede selvangivelse ligger primært i det detaljeringsniveau, de repræsenterer. Den almindelige selvangivelse fokuserer hovedsageligt på almindelige lønindkomster, fradrag og andre typiske økonomiske forhold for privatpersoner. På den anden side dækker den udvidede selvangivelse eller oplysningsskemaet mere komplekse økonomiske aktiviteter, såsom virksomhedsindkomst, avancer og tab på kapitalandele og andre forretningsrelaterede oplysninger. Derfor er det vigtigt at skelne mellem de to, da de retter sig mod forskellige typer skattepligtige og deres specifikke økonomiske situationer.

Fristen for selvangivelsen og oplysningsskemaet

Det er afgørende at være opmærksom på fristerne for indsendelse af selvangivelsen og oplysningsskemaet til Skattestyrelsen. For den almindelige selvangivelse er fristen den 1. maj efter årsskiftet, mens fristen for indsendelse af oplysningsskemaet er seks måneder efter årsskiftet, hvilket betyder den 1. juli. Det er vigtigt at notere sig, at disse frister kan ændre sig, så det er altid en god idé at være opdateret med de seneste oplysninger fra Skattestyrelsen.

At overholde deadlines for indsendelse af selvangivelsen og oplysningsskemaet er afgørende for at sikre en korrekt og rettidig skatteafvikling. Ved at indsende dine oplysninger rettidigt undgår du unødvendige bøder og gebyrer samt mulige juridiske konsekvenser. Desuden hjælper rettidig indsendelse med at sikre, at din skatteafvikling behandles effektivt og retfærdigt af Skattestyrelsen.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.