Oplysningsskemaet

Oplysningsskemaet er en digital indberetningsform, der i dagens Danmark fungerer som det primære redskab for borgere og virksomheder til at rapportere skatterelaterede oplysninger til Skattestyrelsen. Dette skema, som mange måske stadig husker under det mere traditionelle navn “selvangivelse”, danner grundlag for beregningen af den årlige årsopgørelse.

Table of Contents

Hvad er oplysningsskemaet?

Et oplysningsskema er et afgørende dokument i den årlige skatteproces for alle skattepligtige i Danmark. Det fungerer som et grundlag for beregning af din årsopgørelse, hvor Skattestyrelsen opgør dine skattepligtige indtægter, fradrag, renteudgifter og andre relevante økonomiske forhold over det foregående år. Resultatet af denne opgørelse afgør, om du står til at modtage penge retur fra skattevæsenet, eller om du skal betale ekstra skat for at afbalancere dit skatteregnskab.

Skattestyrelsen udarbejder automatisk et oplysningsskema for hver skattepligtig borger og virksomhed, som bliver tilgængeligt via deres online platform. Når dit oplysningsskema er klar, vil du modtage en notifikation herom, hvorefter det er dit ansvar at gennemgå skemaet nøje. Det er vigtigt at sikre, at alle oplysninger er korrekte og fuldstændige, herunder at tjekke eventuelle fejl eller mangler i de forudindtastede data. Skulle der være behov for justeringer eller tilføjelser, er det op til dig at foretage disse ændringer for at undgå potentielle uoverensstemmelser og de konsekvenser, det kan medføre.

Selvom mange oplysninger i dag automatisk indgår i oplysningsskemaet takket være digitalisering og datadeling mellem forskellige offentlige og private institutioner, er det stadig essentielt, at du som skatteborger eller virksomhedsejer gennemgår og bekræfter rigtigheden af disse data. Tidligere kendt som selvangivelsen, er oplysningsskemaet din mulighed for at sikre, at dit skatteregnskab er korrekt og fuldstændigt, og at du hverken betaler for meget eller for lidt i skat. Denne proces understreger vigtigheden af en aktiv og opmærksom tilgang til håndteringen af dine skatteforhold.

Hvad med din virksomhed i oplysningsskemaet?

Når det kommer til udfyldelsen af oplysningsskemaet for en virksomhed, spiller både virksomhedstypen og dens omsætning en afgørende rolle for, hvilke oplysninger man skal indberette til Skattestyrelsen. Processen varierer betydeligt afhængigt af, om din virksomhed har en omsætning på under eller over 300.000 kr., hvilket afspejler forskellige krav til det detaljeniveau og de specifikke oplysninger, der skal indberettes.

For virksomheder med en omsætning under 300.000 kr., er kravene til, hvad der skal oplyses i oplysningsskemaet, simplificeret for at lette byrden for mindre virksomheder. Sådanne virksomheder er forpligtet til at oplyse deres samlede resultater og udfylde specifikke rubrikker, der vedrører grundlæggende regnskabsoplysninger. Disse inkluderer:

  • Rubrik 300: Her indtastes virksomhedens CVR-nummer eller SE-nummer, som er en unik identifikation af virksomheden.
  • Rubrik 638: Denne rubrik skal udfyldes med oplysninger om eventuel skyldig moms, hvilket er relevant for momsregistrerede virksomheder.
  • Rubrik 301/302: I denne del skal du bekræfte, at din virksomheds omsætning faktisk er under 300.000 kr. ved at markere “ja”.
  • Rubrik 303: Her angives det, om virksomhedens regnskab er udarbejdet med hjælp fra en revisor, hvilket kan have relevans for regnskabets troværdighed og nøjagtighed.

Interessant nok, er virksomheder i denne omsætningskategori ikke påkrævet at indsende et fuldt skatteregnskab, hvilket letter regnskabsmæssige og administrative processer for mindre virksomheder. Denne tilgang reflekterer et ønske fra Skattestyrelsens side om at tilpasse indberetningskravene til virksomhedernes størrelse og økonomiske aktivitet, samtidig med at det sikres, at nødvendige oplysninger til skatteberegningen er tilgængelige. Det er vigtigt for virksomhedsejere at være opmærksomme på disse krav og sørge for, at oplysningsskemaet udfyldes korrekt for at undgå eventuelle fejl og efterfølgende problemer med skattemyndighederne.

Hvad skal man selv taste ind i oplysningsskemaet?

Når du forbereder dit oplysningsskema, er der visse poster, som kræver din særlige opmærksomhed, fordi de ikke automatisk indføres af Skattestyrelsen. Det er vigtigt, at du selv aktivt indtaster eller justerer disse oplysninger for at sikre, at din årsopgørelse bliver korrekt. Disse omfatter:

Befordringsfradrag: Dette fradrag er relevant for dig, hvis du har en arbejdsvej på mere end 12 km hver vej. Befordringsfradraget er designet til at kompensere for nogle af de omkostninger, der er forbundet med transport til og fra arbejde. Da Skattestyrelsen ikke automatisk kan kende til din daglige pendling, er det nødvendigt, at du selv indberetter denne information for at kunne drage nytte af fradraget.

Udgifter til småfornødenheder: Hvis dit arbejde har krævet, at du rejser, og du har været væk hjemmefra i mere end 24 timer, kan du kræve fradrag for småfornødenheder – en fast dagpengesats til dækning af mindre udgifter. I 2024 er satsen eksempelvis 143,50 kroner per dag. Dette fradrag kræver ikke, at du fremlægger kvitteringer, men det skal manuelt tilføjes i dit oplysningsskema.

Renter, pension samt betaling til a-kasse og fagforening: Selvom mange af disse oplysninger bliver sendt direkte fra banken, pensionsselskaber samt a-kasser og fagforeninger til Skattestyrelsen, er det vigtigt at dobbelttjekke, at alle relevante ændringer og opdateringer er medtaget. Dette gælder særligt, hvis du har foretaget ændringer i løbet af året, som f.eks. et nyt lån, ændringer i pensionsbidrag, eller skift af a-kasse eller fagforening.

Det er dit ansvar at sikre, at dit oplysningsskema er fuldstændigt og korrekt udfyldt. En nøjagtig og rettidig indberetning kan spare dig for både tid og potentielle problemer senere hen. Ved at være proaktiv og opmærksom på disse specifikke indtastninger, hjælper du med at sikre, at din årsopgørelse afspejler den faktiske økonomiske situation korrekt, hvilket kan optimere dit skattegrundlag og potentielt føre til skattebesparelser.

Hvor finder jeg mit oplysningsskema?

At finde og tilgå dit oplysningsskema er gjort enkelt og tilgængeligt takket være digitaliseringen af Skattestyrelsens tjenester. Ved at besøge Skattestyrelsens hjemmeside og logge ind på TastSelv, bliver du præsenteret for en brugervenlig platform, hvor dit oplysningsskema, sammen med en række andre vigtige skatterelaterede dokumenter, er nemt tilgængelige. Dette digitale skema indeholder forudindtastede informationer baseret på data indsamlet fra din arbejdsgiver, din bank, din fagforening og andre relevante kilder.

Det er afgørende at huske på, at selvom mange oplysninger automatisk vil blive udfyldt i dit oplysningsskema, ligger ansvaret for at sikre dets nøjagtighed hos dig. Dette indebærer en regelmæssig gennemgang af skemaet for at bekræfte, at alle data er korrekte og ajourført. Skulle der opstå ændringer i din økonomiske situation gennem året, som for eksempel nyt arbejde, ændring i banklån, eller justeringer i bidrag til pensionsordninger eller fagforeninger, er det vigtigt, at disse ændringer afspejles i oplysningsskemaet. En nøjagtig og opdateret indberetning sikrer, at din årsopgørelse bliver korrekt, og at du hverken betaler for meget eller for lidt i skat.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.