Moms

Moms er en forkortelse af meromsætningsafgift. Moms er med andre ord en afgift på varer og tjenester, der sælges til forbrugere. Det er staten, der opkræver moms af virksomheder bl.a. for at kunne finansiere offentlige udgifter.

Hvad er moms?

Moms er en skat, der pålægges varer og tjenester, når de sælges til forbrugere. Momsen er en procentdel af prisen på varen eller tjenesten. Den opkræves af sælgeren og indberettes efterfølgende til myndighederne.

Moms er en afgift, som pålægges hvert trin i forsyningskæden:

 • Når en producent køber råvarer, skal producenten betale moms af råvarerne. 
 • Når producenten sælger det færdige produkt til en grossist, skal der betales moms. 
 • Når forhandleren sælger produktet til forbrugeren, skal der også betales moms.

Momsen kan variere i forskellige lande og afhænger af typen af produkt eller tjeneste. 

I Danmark er der generelt to satser af moms: 25% for de fleste varer og tjenester og 0% eller 5% for enkelte varer og tjenester som fx. bøger og lægemidler

Momsen er en kilde til indtægter for staten og den bidrager til finansiering af offentlige tjenester og velfærd.

Sådan beregner du moms

Moms beregnes som en procentdel af prisen på en vare eller tjeneste og tilføjes normalt til prisen på produktet eller tjenesten. Den endelige pris på varen eller tjenesten er derfor summen af pris plus moms.

Her er 4 trin til momsberegning:

 1. Bestem momssatsen: Momsprocenten kan variere afhængigt af typen af produkt eller tjeneste og landets momslovgivning.
 2. Beregn momsbasis: Momsbasis er den del af prisen, der er momspligtig. Det er normalt det beløb, der betales af kunden, minus eventuelle rabatter.
 3. Beregn momsen: Momsen beregnes ved at gange momsbasen med momssatsen.
 4. Tilføj momsen til prisen: Momssatsen lægges til momsbasen for at opnå den endelige pris.

Eksempel: Prisen på en vare er 100 kr og momssatsen er 25%. Derfor er momsen 25 kr (100 kr x 0,25), og den endelige pris på varen er 125 kr (100 kr + 25 kr).

Sådan indberetter du moms

I Danmark skal alle momsregistrerede virksomheder indberette moms, som dernæst skal indbetales til Skattestyrelsen. Denne indberetning sker normalt kvartalsvis, men kan også ske månedligt eller årligt afhængigt af virksomhedens omsætning.

Her er 4 trin til at momsindberetning:

 1. Indsaml oplysninger: Saml oplysninger om virksomhedens salg og køb i den pågældende momsperiode.
 2. Beregn moms: Beregn momsbeløb til indberetning ved at trække den moms, som virksomheden har betalt på køb, fra den moms, som virksomheden har modtaget på salg.
 3. Udfyld momsangivelse: Indberet de oplysninger og beregninger, som er indsamlet i trin 1 og 2, i den digitale momsangivelse på Skattestyrelsens hjemmeside.
 4. Betal moms: Betal momsbeløbet til Skattestyrelsen inden for den fastsatte tidsfrist.

Vigtigt! Moms skal indberettes korrekt og til tiden for at undgå bøder og renter. Husk at opbevare dokumentation for køb og salg, da det kan være nødvendigt i tilfælde af revision.

Hvornår skal jeg indberette moms til SKAT?

I Danmark skal moms normalt indberettes kvartalsvis. Her er momsangivelsesfristerne for 2023:

 • Momsperiode: 1. januar – 31. marts – momsangivelse skal indberettes senest den 1. juni 2023.
 • Momsperiode: 1. april – 30. juni – momsangivelse skal indberettes senest den 1. september 2023.
 • Momsperiode: 1. juli – 30. september – momsangivelse skal indberettes senest den 1. december 2023.
 • Momsperiode: 1. oktober – 31. december – momsangivelse skal indberettes senest den 1. marts 2024.

Bemærk, at virksomheder med en årlig momspligtig omsætning på over 50 mio. kr. skal indberette moms månedligt. Har en virksomhed nul omsætning, skal der stadig indberetttes moms.

Der kan være særlige situationer, hvor en virksomhed skal indberette moms på andre tidspunkter, f.eks. hvis virksomheden stopper sin momsregistrering, eller hvis der sker ændringer i virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Vær endelig opmærksom på de gældende frister for momsindberetning.

Sådan bogfører du moms

I Danmark bogfører du moms som en del af din virksomheds regnskab. Momsen, som din virksomhed opkræver fra sine kunder, bogføres som tilgodehavende moms, mens den moms, som virksomhed betaler for sine køb, bogføres som momsudgift

Når du indberetter og betaler moms til Skattestyrelsen, bogfører du dette som en reduktion af tilgodehavende moms eller en reduktion af momsudgifter.

Her er 4 trin til momsbogføring:

 1. Opret momskonti: Opret en konto for tilgodehavende moms og en konto for momsudgifter i virksomhedens regnskab.
 2. Bogfør salg: Bogfør salg af varer eller tjenester som normalt. Tilføj momsbeløb til salgsbeløb og bogfør det samlede beløb som debitering på tilgodehavende moms.
 3. Bogfør køb: Bogfør køb af varer eller tjenester som normalt. Tilføj momsbeløb til købsbeløb og bogfør det samlede beløb som kreditering på momsudgifter.
 4. Bogfør moms: Bogfør det til Skattestyrelsen indberettede og betalte momsbeløb som kreditering på tilgodehavende moms eller debitering på momsudgifter, afhængigt af om din virksomhed skal betale moms eller har tilgodehavende moms.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.