Personligt Ejet Mindre Virksomhed (PMV)

En PMV, eller Personligt Ejet Mindre Virksomhed, repræsenterer den mest grundlæggende og simplificerede virksomhedsform i Danmark. Dette format er ideelt for enkeltpersoner, der ønsker at omsætte en hobby, et talent eller en passion til en forretningsmæssig aktivitet på deltid eller som et mindre sideprojekt. Definitionsmæssigt er en PMV kendetegnet ved direkte ejerskab af en enkelt person, hvor ejeren selv står for al drift og samtidig bærer den fulde økonomiske risiko og ansvar for virksomhedens gæld og forpligtelser.

Table of Contents

Hvad er en personligt ejet mindre virksomhed?

PMV-strukturen er særligt tiltalende for iværksættere og enkeltpersoner, der ønsker at prøve kræfter med selvstændig virksomhed, uden nødvendigvis at forpligte sig til de mere komplekse og krævende aspekter af virksomhedsdrift, såsom momsregistrering og ansættelse af medarbejdere. En af de mest markante begrænsninger for en PMV er omsætningsloftet, som er sat til maksimalt 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode, hvilket gør denne virksomhedsform ideel for mindre projekter eller som et springbræt til større forretningsforetagender.

Til trods for dets begrænsede omsætningspotentiale, tilbyder PMV’en en række fordele, herunder en simplificeret opstarts- og registreringsproces, færre administrative byrder i forhold til moms og bogføring, samt muligheden for at drive virksomhed under eget navn med minimalt bureaukrati. Denne virksomhedsstruktur appellerer til individer, der søger at teste deres forretningsidé i mindre skala, eller som ønsker at drive en virksomhed sideløbende med deres primære beskæftigelse, uden forpligtelserne, der følger med større virksomhedsstrukturer.

Samlet set fungerer en PMV som en lavrisiko vej for nystartede iværksættere til at træde ind i erhvervslivet, hvilket giver dem mulighed for at udvikle deres forretningsidéer med et begrænset finansielt og administrativt ansvar. Denne virksomhedsform tilbyder en unik blanding af fleksibilitet, enkelthed og personlig frihed, hvilket gør den til et attraktivt valg for mange danskere med en drøm om at blive selvstændige.

Hvad er kravene til at oprette en PMV?

For at etablere og drive et personligt ejet mindre virksomhed (PMV) i Danmark, er der en række specifikke krav, som skal opfyldes. Disse krav sikrer, at virksomheden drives inden for de lovgivningsmæssige rammer og opretholder integriteten af PMV som virksomhedsform. Her er de nødvendige forudsætninger:

 • Alderskrav: Du skal være fyldt 18 år for at kunne registrere og eje en PMV.
 • Adresse: Det er et krav, at du har en dansk adresse. Dette krav sikrer en lokal tilknytning, selvom det ikke er nødvendigt at være dansk statsborger.
 • CPR-nummer: Du skal have et dansk CPR-nummer for at oprette en PMV, hvilket knytter din personlige identitet til virksomheden.
 • Enkelt ejerskab: PMV’en skal være enejet, hvilket betyder, at du alene skal stå som ejer af virksomheden.
 • Personlig hæftelse: Som ejer hæfter du personligt for virksomhedens forpligtelser, hvilket indebærer et direkte økonomisk ansvar.
 • Ansatte: Det er ikke tilladt at have ansatte i en PMV, hvilket understreger virksomhedsformens karakter af at være mindre og mere personlig.
 • Omsætningsgrænse: Der er en øvre grænse for omsætning på 50.000 kr. inden for en periode på 12 måneder. Overskrides denne grænse, kan PMV-strukturen ikke længere anvendes.
 • Handelsbegrænsning: Det er ikke tilladt at handle med lande udenfor EU, hvilket begrænser virksomhedens internationale aktiviteter.
 • Begrænset antal PMV’er: Du kan kun have én PMV registreret i dit navn af gangen, hvilket sikrer klarhed over virksomhedens struktur og ejerskab.
 • Registreringsfornyelse: Det er nødvendigt at forny registreringen af din PMV hvert tredje år for at opretholde virksomhedens aktive status.
 • Dagpenge: Som ejer af en PMV er du ikke berettiget til at modtage dagpenge. Dette afspejler kravet om, at din virksomhedsaktivitet ikke må kollidere med modtagelse af offentlige ydelser.

Fordele og ulemper ved PMV

Valget af virksomhedsform er en vigtig beslutning for enhver iværksætter, og personligt ejet mindre virksomhed (PMV) tilbyder en række unikke fordele såvel som visse begrænsninger. Her følger en dybdegående analyse af fordele og ulemper ved at vælge en PMV som din virksomhedsstruktur.

Fordele ved PMV

 • Enkel oprettelse og administration: En af de største fordele ved en PMV er den enkle og ligetil proces for oprettelse. Den kræver minimal papirarbejde og kan typisk gøres online via Virk.dk. Denne virksomhedsform kræver mindre i forhold til bogføring og regnskab sammenlignet med større virksomhedsstrukturer, hvilket gør den til en attraktiv mulighed for enkeltpersoner, der ønsker at starte småt.
 • Ingen momsregistrering nødvendig: PMV’er er fritaget for momsregistrering, hvilket simplificerer den finansielle administration betydeligt. Dette betyder, at ejere ikke behøver at bekymre sig om momsregnskab eller momsindberetninger, hvilket sparer tid og ressourcer.
 • Personlig ejerskab: Som ejer af en PMV har du fuld kontrol over din virksomhed, hvilket giver frihed til at træffe alle beslutninger og tilpasse virksomheden præcis til dine visioner og mål.
 • Skattemæssige fordele: Overskuddet fra en PMV beskattes som personlig indkomst, hvilket kan være fordelagtigt afhængigt af din personlige skattesituation og indkomstniveau.

Ulemper og begrænsninger ved PMV

 • Omsætningsloft: En signifikant ulempe ved en PMV er omsætningsgrænsen på 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode. Denne begrænsning kan hæmme vækstpotentialet for virksomheden og kræver eventuelt en overgang til en anden virksomhedsform ved succes.
 • Personlig hæftelse: Som PMV-ejer hæfter du personligt for virksomhedens gæld og forpligtelser. Dette indebærer en risiko for dine personlige aktiver, hvilket kan være en væsentlig bekymring for nogle iværksættere.
 • Begrænsede vækstmuligheder: Manglen på mulighed for at have ansatte begrænser PMV’ens vækstmuligheder og kan gøre det vanskeligt at udvide virksomhedens operationer.
 • Handelsbegrænsninger: Forbuddet mod at handle med lande uden for EU kan være en væsentlig hindring for virksomheder, der ønsker at operere globalt eller importere og eksportere varer internationalt.
 • Dagpengebegrænsning: Udelukkelsen fra at modtage dagpenge som PMV-ejer kan være en betydelig ulempe for dem, der søger et sikkerhedsnet, mens de starter deres virksomhed op.

PMV og regnskab

Selvom en Personligt Ejet Mindre Virksomhed (PMV) nyder godt af en simplificeret struktur, er der stadig vigtige regnskabsmæssige og skattemæssige krav, som ejere skal være opmærksomme på. Disse krav sikrer, at virksomheden overholder gældende love og bidrager retfærdigt til det offentlige.

En PMV er underlagt bogføringsloven, hvilket indebærer, at ejeren skal føre regnskab over alle virksomhedens økonomiske transaktioner. Selvom kravene er mindre omfattende end for større virksomheder, er det stadig afgørende at holde nøje styr på indtægter og udgifter. 

At føre regnskab for en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) indebærer nøje dokumentation og opbevaring af alle økonomiske transaktioner. Dette sikrer ikke kun en transparent og præcis gengivelse af virksomhedens finansielle tilstand, men også at enhver indtægt og udgift kan verificeres. Derudover er det afgørende at alt regnskabsmateriale omhyggeligt opbevares i en periode på fem år. Denne praksis tjener både til interne revisions formål og som forberedelse til en eventuel gennemgang fra SKATs side. Selvom PMV’er ikke er forpligtet til at udarbejde en officiel årsrapport, kræves det, at de kan præsentere en klar finansiel opgørelse, der afspejler virksomhedens resultat.

Når det drejer sig om skat, er det yderst vigtigt for ejere af PMV’er at være opmærksomme på de skattemæssige forpligtelser, der følger med virksomhedsdriften. Overskuddet fra virksomheden behandles som personlig indkomst for ejeren, hvilket betyder, at det skal inkluderes i den årlige selvangivelse. Det er derfor nødvendigt at indberette virksomhedens finansielle resultater gennem den udvidede selvangivelse, hvilket danner grundlaget for skatteberegningen. PMV-ejere har desuden mulighed for at fratrække bestemte driftsrelaterede udgifter i deres skatteopgørelse. Disse fradrag kan omfatte alt fra omkostninger til vareindkøb, reklameudgifter til udgifter forbundet med et hjemmekontor, hvilket tilbyder en vis skattemæssig lempelse og reflekterer de faktiske omkostninger ved at drive virksomheden.

PMV kontra enkeltmandsvirksomhed

Når du står over for valget mellem at starte et personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og en enkeltmandsvirksomhed, er der flere vigtige overvejelser at tage højde for. Begge virksomhedsformer har unikke karakteristika, fordele og begrænsninger, som kan påvirke din beslutning baseret på dine specifikke behov og fremtidsplaner.

PMV er karakteriseret ved dens enkelhed og lave omsætningsgrænse på 50.000 kr. årligt. Denne virksomhedsform appellerer til dem, der ønsker at drive en virksomhed som en sideløbende beskæftigelse eller hobby uden behovet for momsregistrering. En af de primære fordele ved en PMV er, at det er en nem og omkostningseffektiv måde at starte op på. Ulempen er dog, at du som ejer er begrænset af omsætningsloftet og manglen på mulighed for at ansætte.

Enkeltmandsvirksomheden, derimod, tilbyder større fleksibilitet i form af ubegrænset omsætning og muligheden for momsregistrering. Dette gør det muligt at udvide virksomheden mere frit og handle med varer og tjenester både inden for og uden for EU. Enkeltmandsvirksomheden er velegnet til iværksættere med ambitioner om vækst og udvidelse, men den kræver også en mere omfattende håndtering af bogføring og moms.

PMV og moms

Momsregler for en PMV er relativt enkle, da virksomheden ikke er momsregistreret. Dette betyder, at en PMV ikke skal indberette eller opkræve moms, hvilket forenkler regnskabet betydeligt. Manglen på momsregistrering er en fordel for dem, der ønsker at holde deres virksomhed lille og administrationen minimal. Dog begrænser dette også virksomhedens evne til at trække moms fra på indkøbte varer og tjenester, samt at handle med momspligtige virksomheder og kunder.

Bankkonto og finansiering for PMV

At have en erhvervskonto for din PMV er ikke et krav, men det anbefales for at holde virksomhedens finanser adskilt fra personlige midler. En erhvervskonto kan også fremstå mere professionel overfor kunder og samarbejdspartnere. Når det kommer til finansiering, kan PMV-ejere undersøge forskellige muligheder såsom mikrolån, crowdfunding eller private investorer, afhængigt af virksomhedens behov.

PMV og dagpenge

Som PMV-ejer er det vigtigt at være opmærksom på, at dagpenge kan blive påvirket, da man typisk ikke kan modtage fulde dagpenge samtidig med at drive virksomheden. Det er essentielt at konsultere med din a-kasse omkring mulighederne og begrænsningerne for at kombinere dagpenge med virksomhedsdrift.

I sidste ende er valget mellem en PMV og en enkeltmandsvirksomhed, samt beslutningen om momsregistrering, bankforhold og mulig omdannelse, afhængig af dine individuelle forretningsmål, finansielle overvejelser og vækstambitioner. Det anbefales at søge rådgivning fra økonomiske rådgivere eller revisorer for at træffe det bedste valg for din situation.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.