Aktieselskab (A/S)

I denne artikel får du en detaljeret vejledning af, hvad et aktieselskab er i Danmark (A/S), hvordan man stifter et aktieselskab, skattereglerne og hovedpunkterne i selskabslovgivningen for aktieselskaber.

Indholdsfortegnelse

Hvad er Aktieselskab (A/S)?

Et aktieselskab (A/S) er en dansk virksomhedsform, hvor ansvaret for virksomheden er splittet op i aktier. Aktieselskabet er en juridisk enhed, hvilket betyder, at det også er en selvstændig person i juridisk forstand. Dette gør, at aktionærerne, som ejer aktierne i selskabet, kun har et begrænset økonomisk ansvar. Det økonomiske ansvar er begrænset til den kapital, de har investeret i selskabet, og derfor kan aktionærerne ikke holdes personligt ansvarlige for virksomhedens gæld. I Danmark skal et aktieselskab minimum have en aktiekapital på 400.000 kroner for at blive registreret.

Stiftelse af Aktieselskab

Der er en række trin og krav, der skal følges og opfyldes, når man skal stifte et aktieselskab i Danmark. Nogle af disse trin inkluderer:

1. Udarbejdelse af selskabets vedtægter
2. Indbetaling af aktiekapitalen
3. Udnævnelse af en bestyrelse og en direktør
4. Registrering af aktieselskabet hos Erhvervsstyrelsen

Skatteregler for Aktieselskaber

En af de vigtigste aspekter ved at stifte et aktieselskab i Danmark er skattereglerne. Aktieselskaber skal betale selskabsskat, moms og arbejdsmarkedsbidrag.

1. Selskabsskat: Aktieselskaber skal betale selskabsskat af deres overskud. Den aktuelle selskabsskat i Danmark er på 22%.
2. Moms: Aktieselskaber skal betale moms på varer og tjenester, de sælger i Danmark. Den generelle momssats er 25%.
3. Arbejdsmarkedsbidrag: Aktieselskaber skal betale et arbejdsmarkedsbidrag på 8% af deres samlede lønomkostninger.

Selskabslovgivning for Aktieselskaber

Der er en række love og regler, som aktieselskaber i Danmark skal følge, herunder blandt andet:

1. Aktieselskaber skal have en bestyrelse og en direktør.
2. Aktieselskaber skal afholde en generalforsamling mindst én gang om året.
3. Aktieselskaber skal og offentliggøre årsrapporter og reviderede regnskaber.

Aktieselskab kontra Anpartsselskab (ApS)

Der findes flere forskelle mellem et aktieselskab (A/S) og et anpartsselskab (ApS), såsom:

1. Aktiekapitalens størrelse: Aktieselskaber skal have en minimum aktiekapital på 400.000 kroner, mens anpartsselskaber kun kræver 40.000 kroner.
2. Organisationsstruktur: Aktieselskaber skal have både en bestyrelse og en direktør, mens anpartsselskaber ikke nødvendigvis har brug for en bestyrelse.

Konklusion

Sammenfattende er et aktieselskab (A/S) en virksomhedsform i Danmark, der giver begrænset økonomisk ansvar for aktionærerne og kræver en betydelig kapitalinvestering. Det er vigtigt at følge de danske skatteregler og selskabslovgivning nøje for at opretholde en succesfuld og lovlig virksomhed.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.