Hovedkort

Et hovedkort er den ene del af dit skattekort. Hovedkortet viser information om din primære beskæftigelse og skattemæssige forhold, bl.a. dine personlige fradrag og trækprocent. Dit hovedkort bliver brugt af din arbejdsgiver til at beregne, hvor meget skat der skal trækkes fra din løn og betales til Skat.

Hvad er en hovedkort?

Alle danskere registreret i Folkeregisteret får automatisk udstedt et skattekort, når de fylder 15 år. Et skattekort består af to dele, nemlig et hovedkort og et bikort. Hovedkortet viser information om din primære beskæftigelse samt skattemæssige forhold som personlige fradrag og trækprocent. Hovedkort bruges af din arbejdsgiver til at beregne, hvor stor en procentdel af din indkomst, der skal indbetales til SKAT.

Når du har mere end én indkomstkilde eller arbejder på deltid, kan du også bruge dit bikort. Bikortet viser information om din sekundære indkomstkilde og er også nødvendigt for at beregne et korrekt skattefradrag. Husk altid at få opdateret både hovedkort og bikort, så du undgår at betale for meget eller for lidt i skat.

Hvis du har brug for at få opdateret dine informationer på skattekortet eller modtage et nyt skattekort, gør du det på  skat.dk eller kontakter Skat direkte via telefon eller e-mail.

Viser hovedkortet din indkomst?

Hovedkortet angiver ikke et specifikt beløb som fx din indkomst. Et hovedkort viser din trækprocent og dit skattefradrag. 

Trækprocenten er den procentdel af din indkomst, som bliver trukket i skat, når alle skattefradrag er blevet fratrukket. 

Dit skattefradrag kan variere afhængigt af dine personlige forhold, fx hvis du er gift, har børn eller betaler renter på lån. 

Skattestyrelsen fastsætter både din trækprocent og dit skattefradrag på baggrund af de oplysninger, som du giver i selvangivelsen eller årsopgørelsen. Husk at sikre dig, at dine oplysninger er korrekte, så du undgår at skulle betale enten for meget eller for lidt i skat.

Her finder du dit hovedkort

I Danmark får vi alle tildelt et hovedkort automatisk, hvis vi står registreret i Folkeregistret og er fyldt 15 år. Du behøver altså ikke at gøre noget for at modtage dit hovedkort.

Du kan finde dit hovedkort på Skattestyrelsens hjemmeside ved at logge ind med din digitale signatur eller MitID. Du kan faktisk også få Skattestyrelsen til at sende dig en papirkopi af dit hovedkort, hvis du har behov for det.

Sådan fungerer SU med hovedkort

Når du ansøger om SU, vil du modtage en såkaldt “SU-meddelelse”. Det er et dokument, som bekræfter din ret til SU. Dokumentet vil indeholde oplysninger om, hvor meget du har ret til at modtage i SU samt eventuelle fradrag eller tillæg.

Hvis du modtager SU og samtidig arbejder ved siden af studierne, kan det være nødvendigt at ændre dit skattekort, så du undgår at betale for meget eller for lidt i skat. Det gælder uanset om du har et hovedkort eller bikort. 

Kontakt Skattestyrelsen, hvis du er usikker på, hvordan du skal ændre på dit skattekort.

Vigtig viden om andre skattekort

Udover dit hovedkort kan du også få udstedt andre skattekort i Danmark, fx:

  • Frikort: Et skattekort, som bliver udstedt til personer med meget lav indkomst eller ingen indkomst overhovedet. Med et frikort er du fritaget fra at skulle betale skat på din indtægt, indtil du har tjent op til et vist beløb.
  • Bikort: Et supplerende skattekort, som bliver udstedt, når du har mere end én indtægtskilde. Bikortet sikrer, at din samlede indtægt bliver beskattet korrekt, og at du ikke ender med at skulle betale for meget eller for lidt i skat.

Husk at være opmærksom på, hvilket skattekort du skal bruge, og at dine oplysninger altid er korrekte, da det vil påvirke din skattebetaling.

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.