Kørselsgodtgørelse

Lær alt om kørselsgodtgørelse og hvordan du kan få mest muligt ud af den. Få en dybdegående forståelse af begrebet, vigtige aspekter og guides til at udfylde den korrekt i overensstemmelse med de danske regler.

Hvad er Kørselsgodtgørelse?

Kørselsgodtgørelse er et skattefrit beløb, som din arbejdsgiver kan udbetale til dig, hvis du bruger din egen bil eller motorcykel i forbindelse med arbejde. Det er et beløb, der skal dække udgifterne for kørsel, som du har, når du udfører opgaver i forbindelse med din ansættelse. Beløbet kan varieres, men SKAT har fastsat nogle satser for kørselsgodtgørelse, der danner grundlaget for, hvad der kan udbetales skattefrit.

Hvem er berettiget til Kørselsgodtgørelse?

For at være berettiget til kørselsgodtgørelse, skal du opfylde visse kriterier:

1. Du skal bruge din egen bil eller motorcykel til arbejdet
2. Kørslen skal være nødvendig i forbindelse med udførelsen af dit arbejde
3. Kørselsgodtgørelsen må ikke overstige de satser, som er fastsat af SKAT
4. Du kan ikke modtage kørselsgodtgørelse for kørsel mellem hjemmet og arbejdspladsen

Kørselsgodtgørelse satser

Skattemyndighederne fastsætter satserne for skattefri kørselsgodtgørelse, og de ændres hvert år. Satserne afhænger af det antal kilometer, du kører for arbejdet. De gældende satser for 2021 er som følger:

1. 3,52 kr. pr. km for de første 20.000 km årligt
2. 1,93 kr. pr. km for de efterfølgende km
3. For kørsel uden for arbejdstiden kan der ydes et tillæg på 0,20 kr. pr. km

Hvordan beregnes Kørselsgodtgørelse?

For at beregne din kørselsgodtgørelse skal du først finde ud af, hvor mange kilometer du kører i forbindelse med arbejdet. Det omfatter kørsel til møder, kundebesøg og lignende. Herefter skal du anvende de gældende satser fra SKAT for at beregne det samlede beløb, som du er berettiget til skattefrit.

Dokumentation for Kørselsgodtgørelse

Når du modtager kørselsgodtgørelse, er det vigtigt, at du dokumenterer alle dine kørsler grundigt. Dette inkluderer start- og slutadressen, formålet med kørslen, antal kørte kilometer og datoerne. Desuden er det essentielt at gemme dokumentationen i minimum 5 år, da SKAT kan kræve dokumentation for udbetalte skattefrie godtgørelser.

Kørselsgodtgørelse og skat

Selvom kørselsgodtgørelse er skattefrit i henhold til SKATs satser, er det vigtigt at vide, at hvis din arbejdsgiver udbetaler et højere beløb end de fastsatte satser, skal du betale skat af overskydende beløb. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de gældende regler og satser for at undgå skattemæssige konsekvenser.