Iværksætterselskab (IVS)

Et iværksætterselskab, forkortet IVS, var en virksomhedsform, der primært henvendte sig til iværksættere med begrænset startkapital. Formålet med et IVS var at give en lettilgængelig vej til at starte en virksomhed med minimal risiko og økonomisk belastning. Ved at tillade etablering med en minimal startkapital åbnede IVS’en døren for en bredere gruppe af iværksættere, som ellers måske ikke ville have haft midlerne til at stifte en virksomhed.

OBS! På grund af nye regler er det ikke længere tilladt at oprette et IVS, og denne selskabsform er i færd med at blive udfaset. Hvis du ejer et IVS, er det nødvendigt at omdanne det til et ApS eller lukke det senest den 15. oktober 2021 for at undgå tvangsopløsning.

Indholdsfortegnelse

Forskel fra andre virksomhedsformer

I modsætning til mere etablerede virksomhedsformer som aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS), krævede et IVS ikke en betydelig startkapital for at komme i gang. Mens A/S og ApS krævede en minimum startkapital på henholdsvis 400.000 kr. og 50.000 kr., tillod et IVS etablering med så lidt som 1 kr. Dette gjorde IVS’en særligt attraktiv for enkeltpersoner eller mindre grupper, der ønskede at realisere deres forretningsidéer med minimale finansielle forpligtelser.

Stiftelse af IVS

Ved stiftelsen af et iværksætterselskab var et af de mest markante træk den lave krav til startkapital sammenlignet med andre virksomhedsformer. Mens etablering af et aktieselskab (A/S) eller anpartsselskab (ApS) normalt krævede betydelige startkapital, tillod et IVS etablering med kun en minimal startkapital. Dette gjorde det mere overkommeligt for iværksættere at komme i gang med deres forretningsprojekter.

For IVS’er blev der fastsat minimums- og maksimumsbeløb for det indskud, der krævedes ved stiftelsen af selskabet. Minimumsbeløbet, som også fungerede som minimumskravet til startkapital, var typisk på et symbolsk beløb som fx 1 krone. Dette gjorde det ekstremt overkommeligt for iværksættere at etablere deres virksomhed. Maksimumsbeløbet for indskud blev også fastsat, hvilket gav et loft over, hvor meget kapital iværksætteren kunne investere ved oprettelsen af IVS’en.

Udover de initialle indskudskrav var der også fastsat årlige opsparingskrav for iværksætterselskaber. Dette betyder, at virksomheden forpligtes til at opbygge en vis egenkapital over tid. Hvis du startede et iværksætterselskab, var det påkrævet at opspare en del af overskuddet hvert år, indtil virksomhedens egenkapital nåede et betydeligt beløb. Der blev pålagt et lovbestemt krav om, at du årligt skulle reservere 25 % af overskuddet i virksomheden.

Dette krav om opsparring fortsatte, indtil virksomhedens egenkapital nåede 50.000 kr. Efter dette punkt var det ikke længere nødvendigt at spare årligt, og du havde desuden mulighed for at konvertere dit iværksætterselskab til et anpartsselskab.

Hæftelsesforhold i IVS

I et iværksætterselskab var der ingen personlig hæftelse. Det vil sige, at iværksætterne ikke satte deres personlige formue på spil ved etableringen af IVS’en. Hvis selskabet gik konkurs, var iværksætterne kun ansvarlige for at tabe de midler, de havde investeret i virksomheden, og ikke mere end det.

Ved konkurs i et iværksætterselskab kunne iværksætterne kun miste de penge, de havde investeret i virksomheden. Der var ingen risiko for, at personlige aktiver eller formue blev inddraget for at dække virksomhedens gæld.

Omregistrering til andre virksomhedsformer

Iværksætterselskaber havde mulighed for at omregistrere sig til andre virksomhedsformer som f.eks. anpartsselskaber (ApS) eller aktieselskaber (A/S). Dette gav iværksætterne fleksibilitet til at tilpasse deres virksomhedsstruktur i overensstemmelse med deres behov og udvikling. Omregistreringen til andre virksomhedsformer kunne være et strategisk skridt for at imødekomme ændrede forretningsbehov eller kapitalkrav.

Ligheder og forskelle til andre selskabsformer

Ved sammenligning med et anpartsselskab (ApS) var et iværksætterselskab (IVS) mere tilgængeligt, da det krævede betydeligt mindre startkapital for etablering. Mens et ApS krævede en minimums startkapital på 50.000 kroner, tillod et IVS etablering med så lidt som en krone. Denne forskel gjorde IVS særligt attraktivt for iværksættere med begrænset økonomisk kapacitet.

Iværksætterselskaber var underlagt de samme lovgivningsmæssige krav som andre virksomhedsformer, herunder årsregnskabsloven og andre relevante bestemmelser. Overholdelse af lovgivning og regler var afgørende for at opretholde selskabets juridiske status og undgå potentielle sanktioner eller tvangsopløsning.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.
Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.