Iværksætterselskab (IVS)

I denne artikel vil vi gennemgå alt om Iværksætterselskab (IVS) – fra dets definition, fordele og ulemper, til opstart og opløsning af et IVS. Få et detaljeret indblik i denne virksomhedsform og find ud af, om det er den rette løsning for din virksomhed.

Hvad er Iværksætterselskab (IVS)?

Iværksætterselskab (IVS) er en virksomhedsform, der blev indført i Danmark i 2014. Dens formål er at gøre det lettere og billigere for iværksættere at starte deres egen virksomhed. Med en minimal startkapital på kun 1 krone er det en attraktiv løsning for nystartede virksomheder, der ønsker at begrænse deres økonomiske risiko.

IVS er en type anpartsselskab (ApS), hvilket betyder, at ejerne har begrænset ansvar for virksomhedens gæld og forpligtelser. Det betyder, at ejernes personlige formue ikke kan blive beslaglagt i tilfælde af konkurs, og at de ikke hæfter personligt for virksomhedens gæld.

Fordele og ulemper ved et Iværksætterselskab

Fordele

1. Lav startkapital: Som nævnt tidligere er den primære fordel ved et IVS den lave kapitalkrav på kun 1 krone.
2. Begrænset ansvar: Ligesom et ApS har ejerne af et IVS begrænset ansvar for virksomhedens gæld og forpligtelser.
3. Lettere at starte: Iværksættere kan oprette et IVS online via Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvilket gør processen hurtig og enkel.

Ulemper

1. Mindre troværdighed: Den lave kapitalkrav kan give et indtryk af, at virksomheden ikke har stor økonomisk sikkerhed, og det kan påvirke kundernes tillid.
2. Sværere at tiltrække investorer: Investorer kan være tilbageholdende med at investere i et IVS på grund af den lave startkapital og den begrænsede sikkerhed for deres investering.
3. Oprettelse og vedligeholdelse: IVS’er er underlagt samme regler og krav som andre selskaber, hvilket kan være tidskrævende og kræve ekspertise inden for bogføring og regnskab.

Oprettelse og vedligeholdelse af et Iværksætterselskab

Oprettelse

For at oprette et IVS skal iværksætteren følge disse trin:
1. Få et CVR-nummer og registrer virksomheden hos Erhvervsstyrelsen.
2. Åbn en bankkonto i virksomhedens navn med den krævede startkapital på minimum 1 krone.
3. Udarbejd vedtægter og en anpartshaveroverenskomst.
4. Få en revisor, hvis man vælger at have en.

Vedligeholdelse

Efter at have oprettet et IVS skal virksomheden opfylde disse pligter:
1. Før regnskab og betal skat: Virksomheden skal registrere og opbevare korrekt bogføring og betale skat efter gældende regler og frister.
2. Årsrapport og årsregnskab: Hvert år skal virksomheden udarbejde og indsende en årsrapport og et årsregnskab til Erhvervsstyrelsen.
3. Overholdelse af selskabsloven: IVS’en skal overholde reglerne i selskabsloven, herunder indberetning af kapitalforhøjelser og kapitalnedsættelser samt andre ændringer i virksomhedens struktur.

Opløsning af et Iværksætterselskab

Hvis ejerne beslutter at opløse et IVS, er der forskellige måder det kan gøres på, afhængigt af årsagen til opløsningen. Fælles for alle metoder er, at virksomheden skal indsende en anmeldelse til Erhvervsstyrelsen samt opfylde eventuelle krav om likvidation, afvikling af gæld og udbetaling af udbytte.

I denne artikel har vi gennemgået essensen af Iværksætterselskab (IVS) i Danmark, dets fordele og ulemper samt processen for opstart, vedligeholdelse og opløsning. Det er vigtigt at forstå, hvad et IVS indebærer og vurdere, om det er den rette løsning for din virksomhed, før du vælger denne virksomhedsform.