Interessentskab I/S

Et interessentskab, ofte forkortet som I/S, er en form for virksomhedsstruktur, hvor mindst to personer går sammen om at drive en virksomhed. Interessentskabet er en selvstændig juridisk enhed, men ejerne, også kendt som interessenter, hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for virksomhedens forpligtelser. Dette betyder, at hvis virksomheden oplever økonomiske problemer, kan kreditorer kræve betaling fra interessenternes personlige formuer. Interessentskaber er ofte valgt af mindre virksomheder eller partnerskaber, der ønsker en enkel og fleksibel forretningsstruktur.

Table of Contents

Hvad er et interessentskab?

Interessentskabet anses som en selvstændig juridisk enhed, men interessenterne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for virksomhedens forpligtelser, hvilket betyder, at de personlige formuer kan kræves til dækning af virksomhedens gæld. Interessentskaber anvendes ofte af mindre virksomheder eller partnerskaber, der ønsker en simpel og fleksibel forretningsstruktur.

I modsætning til aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS), hvor ejerne har begrænset hæftelse, hæfter interessenterne i et interessentskab personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Dette adskiller sig fra enkeltmandsvirksomheder, hvor der kun er én ejer, og denne ejer har personlig hæftelse. Sammenlignet med selskaber med begrænset ansvar har interessentskaber typisk færre formelle krav og mindre regulering, hvilket gør dem mere fleksible, men også mere risikable for ejerne.

Hvordan stifter man et interessentskab?

Stiftelsen af et interessentskab er en relativt enkel proces sammenlignet med andre virksomhedsformer. Der er ingen formelle krav til vedtægter eller stiftelsesdokumenter, men det anbefales at udarbejde en interessentskabskontrakt, der klart definerer ejernes rettigheder og forpligtelser. Denne kontrakt kan hjælpe med at løse potentielle tvister eller uoverensstemmelser mellem interessenterne.

Selvom der ikke er krav om registrering af et interessentskab hos Erhvervsstyrelsen, skal interessentskabet registreres, hvis det ønsker et CVR-nummer eller skal være momspligtigt. For at opnå et CVR-nummer skal interessentskabet udfylde relevante formularer og indsende dem til Erhvervsstyrelsen. Hvis interessentskabet ikke har behov for et CVR-nummer, kan det stadig operere som en uformel virksomhed baseret på en aftale mellem ejerne.

Hvem har ansvaret i et interessentskab?

I et interessentskab hæfter ejerne personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser og gæld. Dette betyder, at hvis virksomheden ikke kan opfylde sine forpligtelser, kan kreditorerne kræve betaling fra ejernes personlige formue. Den personlige og ubegrænsede hæftelse er en af de væsentligste forskelle mellem et interessentskab og mere komplekse selskabsformer, hvor ejernes hæftelse er begrænset.

Ud over den personlige hæftelse kan der også være solidarisk hæftelse blandt interessenterne i et interessentskab. Solidarisk hæftelse betyder, at kreditorerne frit kan vælge, hvilken af interessenterne de ønsker at kræve betaling fra. Dette kan resultere i, at en interessent ender med at skulle betale hele eller størstedelen af virksomhedens gæld, selvom andre interessenter også har en andel. Den solidariske hæftelse er vigtig at overveje ved indgåelse af partnerskab og bør nøje overvejes og reguleres i en interessentskabskontrakt.

Lovgivning og krav til interessentskaber

Selvom interessentskaber ikke er underlagt de samme strenge krav som kapitalselskaber som aktieselskaber (A/S) eller anpartsselskaber (ApS), skal de stadig overholde visse lovgivningsmæssige krav. Ifølge bogføringsloven er interessentskaber forpligtet til at føre regnskab over deres økonomiske transaktioner og opstille årsregnskab. Dette betyder, at interessentskaber skal dokumentere deres indtægter, udgifter, aktiver og passiver løbende og årligt udarbejde en opgørelse af deres økonomiske situation.

Ved oprettelsen af et interessentskab skal virksomheden have et unikt navn, som adskiller sig fra andre virksomheder. Navnet skal angive, at det drejer sig om et interessentskab, hvilket typisk sker ved at tilføje forkortelsen “I/S” efter virksomhedsnavnet. Derudover skal interessentskabet registreres hos Erhvervsstyrelsen, hvis det skal have et CVR-nummer eller hvis det er momspligtigt. Hvis interessentskabet ikke er registreret hos Erhvervsstyrelsen, er der stadig visse skatteretlige forpligtelser, men der er ikke krav om udarbejdelse af årsregnskab.

Interessentskabet er en juridisk enhed, men det er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Dette betyder, at det ikke er interessentskabet selv, der beskattes, men derimod de enkelte ejere (interessenter), som beskattes af deres andel af interessentskabets indkomst. Interessentskaber er som udgangspunkt også momspligtige, hvilket betyder, at de skal opkræve moms på deres varer eller tjenester og indberette momsen til Skattestyrelsen.

Interessentskabskontrakt

En interessentskabskontrakt er et juridisk dokument, der fastlægger de interne regler og betingelser for et interessentskab. Formålet med en interessentskabskontrakt er at etablere klare retningslinjer og aftaler mellem de forskellige interessenter i virksomheden. Indholdet af en interessentskabskontrakt kan variere afhængigt af virksomhedens behov.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.
Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.