Kapitalselskab

Denne artikel guider dig gennem alt, hvad du behøver at vide om kapitalselskaber i Danmark: fra hvad det er og hvordan man opretter et, til regler og krav for at drive det effektivt og profitabelt.

Indholdsfortegnelse

Hvad er Kapitalselskab?

Kapitalselskab er en virksomhedsform, hvor virksomhedens ejere ikke hæfter personligt for selskabets gæld. Dette adskiller sig fra eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed, hvor ejeren hæfter personligt. Kapitalselskaber kan være et aktieselskab (A/S) eller et anpartsselskab (ApS). Disse to typer af selskaber har forskellige krav til kapitalgrundlag og egenkapital. Kapitalselskaber er underlagt selskabsloven og skal derfor følge særlige regler og krav.

Hvordan opretter man et Kapitalselskab?

For at oprette et kapitalselskab skal du starte med at vælge, om det skal være et aktieselskab (A/S) eller et anpartsselskab (ApS). Derefter skal du finde mindst én stifter, men der kan også være flere. Du skal udarbejde en stiftelsesdokument og vedtægter, der skal godkendes af stifterne.

Krav til kapitalgrundlag og egenkapital for A/S og ApS

For at oprette et aktieselskab skal der være en indbetalt aktiekapital på minimum 400.000 DKK. For et anpartsselskab er dette krav lavere, nemlig 40.000 DKK. Kapitalen kan indskydes kontant eller som en apportindskud (fx maskiner, inventar, køretøjer, eller immaterielle rettigheder).

Regler og krav for Kapitalselskaber

Der er flere regler og krav, som et kapitalselskab skal overholde for at kunne drive virksomhed i Danmark. Nogle af de vigtigste regler og krav omfatter:

Bogføring og regnskab

Kapitalselskaber skal følge bogføringslovens regler om bogføring og opbevaring af økonomiske bilag. Hertil kommer, at kapitalselskaber også skal aflægge et årsregnskab, der skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, afhængig af selskabets størrelse og omsætning.

Selskabsretlige forhold

Kapitalselskaber skal også overholde selskabsretlige regler, herunder regler om generalforsamling, bestyrelse og direktion, samt vedtægter og ejerbog.

Skatter og afgifter

Kapitalselskaber skal betale selskabsskat, hvilket er en fast skat på overskud genereret af virksomheden. Aconto-selskabsskat og skattepligtige midlertidige forskelle skal også overvejes.

Ansatte og arbejdsgiverforpligtelser

Hvis et kapitalselskab har ansatte, skal det følge danske regler om arbejdsvilkår, løn og arbejdsmiljø. Selskabet skal også betale arbejdsmarkedsbidrag og indeholde A-skat samt AM-bidrag ved udbetaling af lønningerne.

Fordele og ulemper ved Kapitalselskaber

Der er flere fordele ved at vælge et kapitalselskab som virksomhedsform, herunder begrænset hæftelse, mulighed for at skaffe ekstern kapital og et mere professionelt image. Dog kan der også være ulemper som øget administration, krav om egenkapital og regnskab, samt mere komplekse skatteregler. Det er derfor vigtigt at overveje, om et kapitalselskab er den rigtige virksomhedsform for dig og din virksomhed.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.
Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.