Funktionær

Denne artikel beskriver, hvad en funktionær er, hvilke rettigheder og pligter en funktionær har, og hvordan funktionærloven regulerer funktionærers arbejdsforhold i Danmark.

Hvad er Funktionær?

En funktionær er en person, der arbejder inden for kontor, handel, service, salg, lager, ledelse eller et andet område, hvor arbejdet består af administrativt eller intellektuelt arbejde. Funktionærbegrebet bruges primært i Danmark, og funktionærers rettigheder og pligter reguleres af funktionærloven. Forskellen mellem en funktionær og en ikke-funktionær ligger primært i de lovbestemte arbejdsforhold og rettigheder, der gælder for funktionærer.

Rettigheder og pligter som funktionær

Funktionærloven er en række love, der sikrer en grundlæggende beskyttelse af funktionærers rettigheder og pligter i forhold til arbejdsgiveren. Loven omfatter bestemmelser om bl.a. ansættelse, løn, arbejdstid, ferie, opsigelse og pension.

Ansættelsesforhold

Som funktionær har man ret til en skriftlig ansættelseskontrakt, der beskriver de væsentlige vilkår for ansættelsen, herunder løn, arbejdstid, ferie og opsigelsesvarsel.

Løn og arbejdstid

Lønnen for en funktionær fastsættes i ansættelseskontrakten eller overenskomsten mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Funktionærloven indeholder ingen bestemmelser om mindsteløn, men arbejdsmarkedets parter kan aftale en mindsteløn gennem kollektive overenskomster. Arbejdstiden for en funktionær skal i gennemsnit ikke overstige 48 timer pr. uge, inklusive overarbejde og pauser.

Ferie og fridage

Funktionærer har ret til 25 feriedage om året, og funktionærloven indeholder regler for optjening og afholdelse af ferie samt feriegodtgørelse og feriepenge. Derudover har funktionærer ret til betalt omsorgsdag, hvis barnet er under 14 år og bliver akut syg, samt ret til frihed på helligdage og andre særlige dage, medmindre arbejdets karakter gør det nødvendigt at arbejde.

Opsigelse og fratrædelsesgodtgørelse

Funktionærloven indeholder regler om opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelse ved opsigelse af en funktionær.

Opsigelsesvarsler

Opsigelsesvarslet for en funktionær afhænger af ansættelsesperioden. Opsigelsesvarslet kan ikke være kortere end én måned i de første tre måneder af ansættelsen, og det kan ikke være kortere end tre måneder efter en ansættelse på over tre måneder. Ved opsigelse efter 12 års ansættelse er opsigelsesvarslet mindst fire måneder.

Fratrædelsesgodtgørelse

Når en arbejdsgiver opsiger en funktionær med mindst 12 års ansættelse, kan funktionæren have ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Godtgørelsens størrelse afhænger af funktionærens anciennitet og løn og kan være op til fire måneders løn. Fratrædelsesgodtgørelsen er skattefri og skal ikke modregnes i arbejdsløshedsdagpenge.

Afsluttende bemærkninger

Funktionærloven sikrer et grundlæggende niveau af rettigheder og beskyttelse for personer, der arbejder som funktionærer i Danmark. Det er vigtigt at kende sine rettigheder og pligter som funktionær og være opmærksom på de regler og bestemmelser, der gælder for ens arbejdsforhold.

 

Relateret artikler

Wolfpack Stacked - Wolfpack - Funktionær

Download gratis app til kvitteringer

App Store - Wolfpack - Funktionær
Play Store - Wolfpack - Funktionær