Fritvalgskonto

En fritvalgskonto er en opsparing af ferieberettiget løn. Opsparingen kan den enkelte medarbejder bruge på fx overenskomstmæssige fridage eller til ekstra indbetaling til pension. Ordningen med fritvalgskonto kom til verden ved overenskomstforhandlingerne i 2007, og ordningen er løbende blevet udvidet.

Hvad er en fritvalgskonto?

En fritvalgskonto er en konto, hvor medarbejdere, som er overenskomstdækkede, kan få deres arbejdsgiver til at indbetale en procentdel af den ferieberettigede løn. Det vil sige, at du kun er berettiget til at få og bruge en fritvalgskonto, hvis du som ansat er dækket ind af en overenskomst.

Har du en fritvalgskonto, kan du spare en fast procentdel af din ferieberettigede løn op på denne konto. Opsparingen på din fritvalgskonto kan du vælge at bruge på ekstra fridage eller pension. Ikke alle har den samme fritvalgsordning, i det den kan variere fra overenskomst til overenskomst.

Indbetaling til fritvalgskonto

Hvert år vil en fast procentdel af din ferieberettigede løn hver måned blive sat ind på din fritvalgskonto. Procentsatsen ændrer sig gerne fra år til år, og med nogle overenskomster følger højere bidrag end andre. Men når du kender procentsatsen, kan du nemt selv beregne beløbet, som hver måned går ind på din fritvalgskonto. Du kan dog også se, hvor meget det drejer sig om ved at tjekke det seneste beløb på din lønseddel. 

Her ser du udviklingen i procentsatsen for bidrag til fritvalgskonto:

 • 1. marts 2021 – 6%
 • 1. marts 2022 – 7%
 • 1. marts 2023 – 7%
 • 1. marts 2024 – 9%

Din ferieberettigede løn er som hovedregel din bruttoløn, altså din grundløn før der er trukket skat. Hvis du får bonus eller provision med din løn, eller du har fri bil, telefon eller andre personalegoder, vil disse som regel have indflydelse på din ferieberettigede løn. 

Eksempel

Har du fx en månedsløn på 25.000 kroner, vil du hver måned spare 1.500 kroner op på din fritvalgskonto. På et år bliver det til 18.000 kroner.

Udbetaling til fritvalgskonto

Der er ikke frit valg på alle hylder, når du ønsker at få udbetalt beløbet på din fritvalgskonto. Men du har alligevel en del valgmuligheder. Du bestemmer nemlig selv, om du kun vil have dele af beløbet eller det hele udbetalt. Når du har truffet dit valg og ønsker at få udbetalt pengene fra din fritvalgskonto, skal du melde det til din arbejdsgiver. Men tjek først hvad der står i din overenskomst omkring frister og muligheder, da disse kan variere fra overenskomst til overenskomst. 

Her er dine valgmuligheder:

 • Ekstra løn: Du kan få udbetalt pengene som ekstra løn i stedet for på fritvalgskontoen.
 • Mere frihed: Du kan få udbetalt penge to gange om året fx til at holde ferie eller fridage.
 • Ekstra pension: Du kan få bidraget til din fritvalgskonto sat ind som ekstra pensionsindbetaling.
 • Seniorordning: Du kan finansiere ekstra frihed fx med arbejdsnedsættelse eller flere fridage.
 • Børneomsorgsdage: Du kan bruge bidraget til at få mere tid til børnene med op til to ekstra dage pr. ferieår.

Før du træffer dit valg, så husk på:

 • Vil du bruge beløbet på fritvalgskontoen til ferie eller fridage, skal du typisk melde det senest den 10. i måneden, hvor du ønsker pengene udbetalt. 
 • Du må godt vælge at bruge beløbet som supplement til afspadsering. 
 • Vil du gerne indbetale til ekstra pension, skal du melde dette inden udgangen af marts. Med mindre din overenskomst ikke har sat en frist.
 • Du kan kun bruge beløbet til at finansiere to børneomsorgsdage pr. ferieår – uanset om du har ét eller flere børn. 

Hvis du bliver opsagt

Skulle du gå hen og blive opsagt, mens du har et arbejde med en fritvalgskonto-ordning, er der visse regler, som træder i kraft. Præcis hvordan din fritvalgskonto bliver håndteret ved din opsigelse, afhænger af de regler og procedurer, som din arbejdsgiver og/eller lovgivningen har fastsat.

Nogle fritvalgskonto-ordninger kræver, at du bruger din opsparing inden for en bestemt periode. Typisk på specifikke personalegoder og -ydelser. Får du ikke brugt pengene i tide, vil din opsparing simpelthen gå tabt. Og det sker faktisk, at der er personer, som mister deres opsparing på fritvalgskontoen, fordi de ikke når at bruge pengene. 

Andre fritvalgskonto-ordninger kan give dig lov til at beholde din opsparing, selvom du er blevet opsagt. Du kan også være heldig og få din opsparing udbetalt som et engangsbeløb, uden at blive stillet krav om at bruge pengene på personalegoder eller -ydelser.

Det er en rigtig god idé at læse og forstå din arbejdsgivers fritvalgskonto-ordning, og på forhånd undersøge de specifikke regler og procedurer, der er gældende for medarbejdere, som bliver opsagt.

Betaler du skat af fritvalgskonto?

Det korte svar er ja. Du skal betale skat af pengene på din fritvalgskonto. Og det er ganske enkelt fordi, at pengene, som bliver indbetalt til din fritvalgskonto, bliver trukket fra din bruttoløn, før der er blevet fratrukket skat. Eftersom der ikke er tale om skattefrie penge, skal Skattestyrelsen have sin del, når beløbet bliver udbetalt. 

Opsparingen bliver betragtet som en del af din almindelige lønindkomst, og derfor bliver du også beskattet efter samme takst.

Der er dog nogle fritvalgskonto-ordninger, som er skruet sammen på en måde, der giver dig visse skattemæssige fordele. 

Du kan tømme din fritvalgskonto helt eller delvist to gange om året. Har du valgt ikke at få udbetalt hele beløbet på fritvalgskontoen, kan du som regel få de overskydende penge udbetalt eller overflyttet til næste år.

Pension og fritvalgskonto

De penge, som du får sat ind på din fritvalgskonto, skal der også indbetales pension af. De er nemlig en del af din løn. Så mens du er i gang med tjene til pensionen, kan du ligeså godt bruge fritvalgskontoen til at sikre dig flere penge til alderdommen. I sidste ende kan det faktisk blive et større beløb, som ligger og venter på dig, når du går på pension.

Vælger du at bruge din fritvalgskonto som pensionsopsparing, skal du vide, at pengene som regel bliver sat ind på en ratepension. Du kan sagtens vælge en anden type pension – fx kapitalpension. Men du skal huske at informere din arbejdsgiver, hvis du gerne vil bruge fritvalgskontoen til at sikre dig lidt ekstra pension. 

Kan du få en fritvalgskonto?

En fritvalgskonto er en ordning, som typisk er tilgængelig for lønmodtagere ansat i private virksomheder. Hvis du ikke er dækket af en overenskomst, har du ikke ret til en fritvalgskonto – men nogle arbejdsgivere vælger dog alligevel at lave aftaler om fritvalgskonto. Det vil i så fald fremgå af din ansættelseskontrakt eller virksomhedens personalehåndbog.

Fleksjob

Har du fleksjob på en arbejdsplads, hvor de øvrige medarbejdere har en fritvalgskonto-ordning, så gælder der de samme rettigheder for dig. Tjek den relevante overenskomst eller lokalaftale for flere detaljer.

Elever og lærlinge

Som elev på en arbejdsplads med fritvalgskonto i overenskomsten, har du også krav på indbetaling til denne. Men muligvis har du ikke helt de samme rettigheder omkring ferie som dine uddannede kolleger. Spørg din arbejdsgiver om dine rettigheder som elev.

Vikarer

Du står ikke dårligere stillet, hvis du er vikar på en arbejdsplads med fritvalgskonto-ordning. I hvert fald ikke hvis vikarbureauet er dækket af en overenskomst. Det er nemlig vikarbureauet, der er din primære arbejdsgiver. Hvis det ikke forholder sig sådan for dig, må du forhøre dig, om du er dækket af overenskomsten på arbejdspladsen, hvor du er tilknyttet som vikar.

Overenskomst og fritvalgskonto

Her i landet er overenskomster og fritvalgskonto to begreber, der er tæt forbundet med hinanden.

En overenskomst er en aftale mellem en fagforening og en arbejdsgiver. Aftalen omhandler typisk forhold omkring løn, arbejdstid, ferie, pension og andre arbejdsforhold. Overenskomster indgås normalt for en afgrænset periode, typisk 2-3 år. Nye overenskomstforhandlinger går i gang, når perioden udløber.

Fritvalgskonto-ordningen er en del af mange overenskomster i Danmark. Rammerne for en fritvalgskonto-ordning  varierer fra overenskomst til overenskomst. Derudover er det også op til den enkelte arbejdsgiver at beslutte, hvor meget der skal indbetales til medarbejdernes fritvalgskonto.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.