Afskrivning

Afskrivning er en regnskabsmæssig proces, hvor en virksomhed over tid reducerer værdien af sine aktiver, fx en maskine eller en bygning ejet af virksomheden. Afskrivning er et lovkrav, som skal sikre, at de værdier en virksomhed bogfører i regnskabet stemmer overens med aktivernes reelle værdi. 

Hvad er en afskrivning?

Afskrivning er en regnskabsmæssig teknik, som du skal bruge til at nedskrive værdien af et aktiv i din virksomhed. De aktiver, som din virksomhed investerer i, fx kontorinventar og teknologi, mister deres værdi over tid. Det sker enten ved almen slitage eller forældelse. Dine investeringer indgår som aktiver i dit regnskab, og derfor skal du afskrive dine aktivers værdi i takt med deres naturlige værdiforringelse. Afskrivning betyder altså, at du gradvist over tid reducerer et aktivs bogførte værdi, så den stemmer overens med aktivets reelle værdi. Afskrivning reducerer nemlig også aktivets skattemæssige værdi over tid, hvilket påvirker din skattepligtige indkomst. Afskrivning er derfor en vigtig del af regnskabsprocessen, da det hjælper din virksomhed med at opretholde en nøjagtig oversigt over jeres aktiver og den økonomiske situation.

Skatte- og regnskabsmæssig afskrivning

Skatte- og regnskabsmæssig afskrivning er to forskellige metoder, som bliver brugt til at beregne afskrivninger af et aktiv i din virksomheds regnskab og skatteangivelse. Skattestyrelsen har fastsat skatteregler og -regulativer for, hvordan et aktiv kan afskrives i skatteangivelsen. Disse regler er ofte forskellige fra regnskabsmæssige regler og kan have en indflydelse på din virksomheds skattebyrde.

 • En skattemæssig afskrivning refererer til den måde, som du afskriver dine aktiver i virksomhedens skatteangivelse. 
 • En regnskabsmæssig afskrivning refererer til den måde, som du afskriver dine aktiver i virksomhedens regnskab. 

Ved den regnskabsmæssige metode tager du hensyn til et aktivs forventede levetid og værdiforringelse over tid. Ofte er den baseret på en lineær eller accelereret afskrivningsmetode.

Når du bruger de to forskellige metoder, kan du bedre maksimere din virksomheds  skattefordele og optimere de økonomiske resultater.

Sådan afskriver du

Du kan afskrive ved hjælp af forskellige metoder, som typisk involverer følgende to trin: 

 • Trin 1: Bestemmelse af afskrivningssats

Bestem afskrivningssatsen baseret på aktivets forventede levetid og restværdi. Vælg den afskrivningsmetode, som passer bedst til den pågældende aktivtype og din virksomheds behov. Du kan vælge imellem fx lineær afskrivning, accelereret afskrivning, sum-of-the-years-digits afskrivning og dobbelt-degressiv afskrivning. Hver metode har sine egne fordele og ulemper.

 • Trin 2: Beregning af årlige afskrivninger

Beregn de årlige afskrivninger baseret på din valgte afskrivningssats. Har du valgt lineær afskrivning, beregner du den årlige afskrivning som det samme beløb hvert år, Har du valgt accelereret afskrivning, skal afskrivningssatsen ændre sig hvert år. Beregn den årlige afskrivning ved at tage aktivets værdi minus restværdien, divideret med den forventede levetid. Derefter multiplicerer du med afskrivningssatsen.

Afskrivningseksempel

Hvis en virksomhed køber en maskine til 100.000 kr. med en forventet levetid på 5 år og en restværdi på 20.000 kr., og anvender lineær afskrivning, vil den årlige afskrivning på maskinen være 16.000 kr. (dvs. (100.000 kr. – 20.000 kr.) / 5 år).

Vær opmærksom på, at skatteregler og regnskabsstandarder kan variere fra land til land og kan påvirke, hvordan du udfører en afskrivning. Husk at konsultere en regnskabsekspert eller revisor, hvis du er usikker på, hvordan du korrekt afskriver aktiver i din specifikke situation.

Linær afskrivning

Med en lineær afskrivning bliver værdien af et aktiv afskrevet jævnt over aktivets forventede levetid. Af den grund er den årlige afskrivning det samme beløb hvert år i aktivets levetid.

Når du beregner den årlige afskrivning for lineær afskrivning, trækker du restværdien fra aktivets oprindelige værdi og dividerer det med aktivets forventede levetid. 

 • Eksempel på linær afskrivning

Hvis din virksomhed køber en maskine til 100.000 kr. med en forventet levetid på 5 år og en restværdi på 20.000 kr., vil den årlige afskrivning være 16.000 kr. (dvs. (100.000 kr. – 20.000 kr.) / 5 år).

Lineær afskrivning er en simpel og letforståelig metode til afskrivning, og den er ofte foretrukket, når aktiver har en konstant nytteværdi i løbet af deres levetid.

Straksafskrivning

Straksafskrivning er en afskrivningsmetode, hvor du afskriver hele værdien af et aktiv på én gang. Det betyder, at du trækker hele afskrivningsbeløbet fra virksomhedens skattepligtige indkomst samme år, som aktivet er blevet anskaffet.

Du kan bruge straksafskrivning til mindre værdifulde aktiver med kort levetid, eller som hurtigt mister deres værdi, fx. computere og mindre maskiner. Straksafskrivning bliver også brugt som incitament til at øge investeringer i bestemte industrier eller teknologier.

Straksafskrivning kan hjælpe dig med at reducere virksomhedens skattebyrde og forbedre dens likviditet på kort sigt. Det kan dog også føre til højere skattebyrder i fremtiden, da skattefradraget for aktivet allerede er brugt op. Derfor bør du nøje overveje, hvornår det er passende at anvende straksafskrivning.

Saldometoden

Afskrivning med saldometoden betyder, at du beregner afskrivningsbeløbet som en procentdel af den tilbageværende værdi af et aktiv ved begyndelsen af hvert regnskabsår. Dermed reducerer du afskrivningen gradvist over tid, i takt med at aktivets bogførte værdi mindskes.

 • Eksempel på saldometoden

Hvis din virksomhed køber en maskine til 100.000 kr. med en forventet levetid på 5 år og en restværdi på 20.000 kr., vil den årlige afskrivning for det første år være 24.000 kr. (dvs. 80% af 100.000 kr.), og den årlige afskrivning for det andet år vil være 19.200 kr. (dvs. 80% af 80.000 kr.).

Virksomheder bruger ofte saldometoden til at afskrive større og mere komplekse aktiver, som falder i værdi over tid, fx bygninger og produktionsudstyr.

Hvorfor skal du afskrive?

Udover at afskrivninger er et lovkrav, som skal sikre, at de værdier din virksomhed bogfører i regnskabet stemmer overens med aktivernes reelle værdi, så er der også en række andre grunde til, at du skal huske at afskrive din virksomheds aktiver:

 1. Slid og ælde: Bygninger, maskiner og udstyr mister værdi over tid på grund af slitage og ælde. Dine afskrivninger skal afspejle denne værdiforringelse.
 2. Teknologisk forældelse: Udviklingen af ​​ny teknologi gør, at aktiver som computere og software bliver hurtigt forældede og mister deres værdi.
 3. Ændringer i markedsværdi: Ejer din virksomhed fast ejendom, kan du opleve en faldende værdi på grund af et fald i markedsværdien.
 4. Skattemæssige fordele: Afskrivninger kan reducere den skattepligtige indkomst og dermed reducere skattebyrden for din virksomhed.
 5. Reservering af midler: Når du afskriver, kan din virksomhed sætte midler til side til at erstatte aktiver, når disse bliver forældede eller udtjente.
 6. Regnskabsmæssige standarder: Regnskabsstandarder som International Financial Reporting Standards (IFRS) og Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) kræver, at virksomheder afskriver aktiver for at give et mere nøjagtigt billede af deres finansielle situation.

Afskrivningseksempel

Hvis en virksomhed køber en maskine til 100.000 kr. med en forventet levetid på 5 år og en restværdi på 20.000 kr., og anvender lineær afskrivning, vil den årlige afskrivning på maskinen være 16.000 kr. (dvs. (100.000 kr. – 20.000 kr.) / 5 år).

 

Vær opmærksom på, at skatteregler og regnskabsstandarder kan variere fra land til land og kan påvirke, hvordan du udfører en afskrivning. Husk at konsultere en regnskabsekspert eller revisor, hvis du er usikker på, hvordan du korrekt afskriver aktiver i din specifikke situation.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.