Advisory Board

Et advisory board er en gruppe mennesker, som kan inddrages af ledelsen i en virksomhed, organisation eller forening til at give ikke-bindende strategisk rådgivning. Selvom et advisory board har ligheder med en bestyrelse, har det intet juridisk ansvar og kan heller ikke tage beslutninger for virksomheden.

Hvad er et advisory board?

Et advisory board består typisk af 4-6 personer, men det kan også bestå af færre eller flere mennesker afhængigt af den enkelte ledelses behov. Et advisory board udfylder rollen som strategiske rådgivere for ledelsen i en virksomhed, organisation eller forening, dog uden at have magt til at træffe beslutninger på vegne af ledelsen eller have juridisk ansvar.

Medlemmerne af et advisory board har typisk kompetencer, som supplerer og komplementerer ledelsens evner og erfaringer i forhold til at håndtere de strategiske udfordringer, som virksomheden, organisationen eller foreningen står overfor. Normalt bliver medlemmer af et advisory board kun valgt for 1-2 år ad gangen. Det giver ledelsen frihed til hyppigere at vurdere, om behovet for strategisk sparring og rådgivning har ændret sig, om det enkelte medlem af advisory boardet har bidraget tilfredsstillende eller om det er nødvendigt at hive andre kompetencer ind.

Hvordan bruger du et advisory board?

Du kan bruge et advisory board til forskellige formål afhængigt af din virksomheds eller organisations behov. Her er fem eksempler på et advisory boards relevans:

 1. Strategisk rådgivning: Et advisory board kan hjælpe dig med at identificere nye muligheder og udfordringer og give feedback på strategiske beslutninger.
 2. Ekspertise og erfaring: Et advisory board kan bidrage med ekspertise og erfaring på områder, hvor du mangler kompetencer.
 3. Netværk og forbindelser: Et advisory board kan introducere dig til vigtige kontakter og netværk, som kan bidrage til vækst og udvikling.
 4. Uafhængig feedback: Et advisory board kan give dig uafhængig feedback på din virksomheds eller organisations præstationer og beslutninger, hvilket kan hjælpe dig med at identificere styrker og svagheder.
 5. Sparringspartner: Et advisory board kan fungere som din sparringspartner, når du har brug for at diskutere ideer og udfordringer på en uformel måde.

Du kan bruge et advisory board til at styrke din virksomheds, organisations eller forenings position og udvikling gennem rådgivning og vejledning baseret på medlemmernes ekspertise og erfaring. Et advisory board kan blive en værdifuld ressource for dig, der ønsker at træffe bedre og mere velinformerede beslutninger på vegne af din virksomhed, organisation eller forening.

Forskellen på advisory boards og bestyrelser

Den helt grundlæggende forskel mellem et advisory board og en bestyrelse er, at førstnævnte ikke har et juridisk ansvar, mens sidstnævnte har. Men der er også mange andre forskelle mellem de to:

 • Bestyrelsen har en formel beslutningsproces og er ansvarlig for at tage beslutninger, som kan sikre succes, fremgang og overlevelse for en virksomhed, organisation eller forening. 
 • Advisory boardet er en uformel rådgivende gruppe uden beslutningskompetence eller juridisk bindende ansvar for en virksomheds, organisations eller forenings succes. 
 • Bestyrelsen består ofte af aktionærer eller medlemmer i en organisation eller forening.
 • Advisory boardet består af kompetente rådgivere med en særlig ekspertise eller erfaring, der kan have relevans for en virksomhed, organisation eller forening. 
 • Bestyrelsen tager gerne beslutninger om strategi, finansiering, risikostyring, ledelse og ansættelse af øverste ledelse.
 • Advisory boardet giver feedback, råd og vejledning til ledelsen og ejeren af virksomheden eller organisationen, uden at have ansvar for at træffe beslutninger eller implementere strategier.

Derudover er der forskellene mellem strukturer og processer i henholdsvis en bestyrelse og et advisory board. Bestyrelsen bygger på en formel struktur, følger specifikke regler og procedurer for beslutningstagning og rapporterer altid til ledelse, aktionærer eller medlemmer. Advisory boardet bygger på en uformel struktur og kan frit vælge sin egen proces i relation til at give råd og vejledning til ledelsen af en virksomhed, organisation eller forening.

Hvad koster et advisory board?

Der kan være omkostninger ved at etablere et advisory board. Men disse vil naturligvis variere afhængigt af antal advisory board medlemmer, deres ekspertiseniveau og geografiske placering samt hvor meget tid de må afsætte.

Normalt kan et advisory board forvente at blive betalt et honorar for deres tid og ekspertise. Honoraret vil typisk blive betalt pr. møde eller pr. time. Udgifterne til et advisory board kan også omfatte betaling af medlemmers rejser, logi og lignende omkostninger.

Et advisory board kan uagtet disse omkostninger være en særdeles god investering. For du kan få en kvalificeret og uafhængig rådgivning, som i højere grad end en bestyrelse kan hjælpe med at bane vej for større succes og overskud. 

Husk dog altid at planlægge og budgettere omkostningerne for at sikre, at dit advisory board bliver en bæredygtig og rentabel investering.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.