SMV – Små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder, bedre kendt som SMV’er, udgør rygraden i mange økonomier verden over. Disse virksomheder spænder fra mikro startups til voksende organisationer med flere ansatte og omsætning. En SMV defineres typisk ud fra specifikke kriterier som antal ansatte, årlig omsætning og samlet balance. Den præcise definition kan variere fra land til land, men fælles for dem alle er anerkendelsen af SMV’ernes betydning som drivkraften i erhvervslivet.

Hvad er SMV’er?

SMV står for “Små og mellemstore virksomheder”, og denne kategori omfatter et bredt spektrum af virksomheder med forskellige størrelser og kapaciteter. I EU defineres SMV’er ud fra antallet af ansatte, omsætning og balance, hvor mikrovirksomheder har færre end 10 ansatte, små virksomheder har op til 50 ansatte, og mellemstore virksomheder har op til 250 ansatte.

Betydning i erhvervslivet

SMV’er spiller en afgørende rolle i økonomien på flere niveauer. For det første er de en kilde til innovation og iværksætterånd, hvor nye ideer og produkter ofte udspringer fra SMV’er, der har friheden til at tage risici og eksperimentere. Derudover udgør SMV’er en betydelig del af arbejdsstyrken, idet de ofte ansætter lokale medarbejdere og bidrager til lokalsamfundets økonomiske vækst og udvikling. Endelig fungerer SMV’er som drivkraften bag konkurrencen og diversiteten i markedet ved at tilbyde alternative produkter og tjenester, hvilket er afgørende for forbrugernes valgmuligheder og for en sund og dynamisk økonomi.

SMV’er i Danmark

Små og mellemstore virksomheder udgør en væsentlig del af Danmarks erhvervsliv og spiller en central rolle i landets økonomi. For at forstå deres betydning dybere, vil vi se nærmere på, hvordan SMV’er er defineret i Danmark, samt deres juridiske og økonomiske status.

EU's definition af SMV

I tråd med EU’s retningslinjer defineres SMV’er i Danmark ud fra antallet af ansatte, omsætning og samlet balance. 

Mikrovirksomheder:

 • 0-9 ansatte
 • Højst 2 millioner € i omsætning eller derunder.
 • Højst 2 millioner € i samlet balance eller derunder.

Små virksomheder (SMV):

 • 10-49 ansatte
 • Maks. 10 millioner € i omsætning eller derunder.
 • Maks. 10 millioner € i samlet balance eller derunder.

Mellemstore virksomheder (SMV):

 • 50-249 ansatte
 • Maks. 50 millioner € i omsætning eller derunder.
 • Maks. 43 millioner € i samlet balance eller derunder.

Denne klassificering giver en ramme for at identificere og støtte SMV’erne i Danmark og sikrer, at de kan drage fordel af relevante politikker og programmer målrettet deres behov.

Årsregnskabsloven og SMV-kategorisering

I henhold til dansk regnskabslovgivning, opdeles virksomheder i forskellige regnskabsklasser baseret på deres størrelse. 

Små virksomheder:

Ifølge årsregnskabsloven betegnes små virksomheder som virksomheder, der over en periode på to regnskabsår ikke overstiger to ud af tre definerede kriterier:

 • 50 heltidsbeskæftigede
 • 89 millioner kr. i omsætning
 • 44 millioner kr. i balance sum

Mellemstore virksomheder:

I henhold til årsregnskabsloven karakteriseres mellemstore virksomheder som virksomheder, der ikke falder ind under kategorien små virksomheder og der over en periode på to regnskabsår ikke overstiger to ud af tre definerede kriterier:

 • 250 heltidsbeskæftigede
 • 313 millioner kr. i omsætning
 • 150 millioner kr. i balancesum

Store virksomheder:

Ifølge årsregnskabsloven er store virksomheder defineret som virksomheder, der ikke falder ind under kategorien små eller mellemstore virksomheder. Det betyder, at årsregnskabsloven ikke specifikt omtaler SMV’er eller en samlet kategori, der inkluderer både små og mellemstore virksomheder.

Antal SMV'er i Danmark og deres bidrag til økonomien

Danmark har en imponerende koncentration af SMV’er, hvor cirka 99 % af alle virksomheder i landet falder ind under denne kategori. Disse SMV’er spænder over forskellige brancher og sektorer, fra traditionelle håndværksvirksomheder til teknologiske startups og serviceindustrien. Deres samlede bidrag til den danske økonomi er betydelig, idet de udgør en afgørende drivkraft for jobskabelse, innovation og vækst. SMV’er er ofte en vigtig kilde til lokal udvikling og økonomisk diversificering og spiller derfor en afgørende rolle i opretholdelsen af et sundt og dynamisk erhvervsklima i Danmark.

Regnskabsklasser og krav til årsregnskaber

Den lovgivningsmæssige struktur omkring SMV’er i Danmark inkluderer forskellige regnskabsklasser, som dikterer de specifikke krav til årsregnskaber for virksomheder af forskellige størrelser. 

 • Regnskabsklasse A
 • Regnskabsklasse B
 • Regnskabsklasse C
 • Regnskabsklasse D

Regnskabsklasse A omfatter typisk små virksomheder med 0-10 ansatte og privatejede virksomheder, mens regnskabsklasse B primært huser SMV’er. For mellemstore og store virksomheder er der særlige krav, som regnskabsklasse C og D dækker. Disse regnskabsklasser er afgørende, da de hjælper med at definere, hvor omfattende virksomhedens årsregnskab skal være og sikrer samtidig, at der opretholdes passende standarder for økonomisk rapportering og gennemsigtighed.

SMV'er inden for regnskabsklasserne

Inden for regnskabsklasse B, hvor de fleste SMV’er er placeret, findes et mangfoldigt spektrum af virksomheder, der spænder over forskellige sektorer og industrier. Disse virksomheder kan variere i størrelse, omfang og kompleksitet, men de deler ofte fælles udfordringer og behov, såsom at opfylde lovgivningsmæssige krav, sikre bæredygtig vækst og tiltrække kapital og talent. Regnskabsklasserne giver en ramme for at tilpasse reguleringen til SMV’ernes særlige karakteristika og hjælper med at skabe et miljø, hvor disse virksomheder kan trives og bidrage til økonomien på en effektiv og ansvarlig måde.

Denne lovgivningsmæssige ramme er afgørende for SMV’ers evne til at operere på markedet og sikre deres langsigtede succes. Ved at etablere klare retningslinjer og standarder skaber regnskabsklasserne en stabil og forudsigelig forretningsmæssig kontekst, hvilket giver SMV’erne mulighed for at fokusere på deres kerneaktiviteter og strategier for vækst og innovation. Samtidig muliggør disse rammer også effektiv tilsyn og kontrol, hvilket er afgørende for at beskytte interessenter og opretholde tilliden til SMV’er.

Udfordringer for SMV'er

Digitalisering

En af de mest presserende udfordringer, som mange SMV’er står overfor, er behovet for at følge med i den hastige digitalisering af erhvervslivet. Digital teknologi ændrer hurtigt den måde, virksomheder driver deres forretning på, og SMV’er skal tilpasse sig for at forblive konkurrencedygtige. Dette indebærer at investere i nye IT-løsninger, automatisering af processer og udvikling af en stærk online tilstedeværelse. Manglende ressourcer, teknisk ekspertise og kapital kan imidlertid være barrierer for mange SMV’er, der ønsker at omfavne digitaliseringens fordele.

Eksport

Selvom eksport kan være en væsentlig kilde til vækst for SMV’er, kan det også være en udfordring at komme i gang med eksportaktiviteter. SMV’er kan stå over for barrierer som komplekse handelsregler og formaliteter, behovet for at tilpasse produkter eller tjenester til internationale markeder og konkurrence fra etablerede internationale virksomheder. Derudover kan SMV’er mangle de nødvendige ressourcer og netværk for at identificere og udnytte eksportmuligheder effektivt.

Mangel på arbejdskraft

At tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft er en konstant udfordring for mange SMV’er, især inden for specialiserede brancher eller regioner med lav arbejdsløshed. SMV’er kan have svært ved at konkurrere med større virksomheder om talent, og de kan også blive udfordret af et hurtigt skiftende arbejdsmarked og ændringer i arbejdsstyrkens forventninger og præferencer. For at løse denne udfordring skal SMV’er fokusere på at tilbyde attraktive arbejdsforhold, investere i medarbejderudvikling og tilpasse sig fleksible arbejdspraksisser.

Sammenfatning af SMV'ers betydning og udfordringer

SMV’er udgør rygraden i mange økonomier rundt om i verden, herunder i Danmark. Deres betydning kan ikke overses, da de udgør flertallet af virksomhederne og bidrager væsentligt til beskæftigelsen og økonomisk vækst. Trods deres betydning står SMV’er dog over for en række udfordringer, herunder digitalisering, eksport og mangel på arbejdskraft.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.