Selskabsbeskatning

Bliv klogere på selskabsbeskatning i Danmark og forstå vigtigheden af at holde sig opdateret med lovgivningen samt hvordan det kan have en effekt på din virksomheds økonomi og drift.

Table of Contents

Hvad er Selskabsbeskatning?

Selskabsbeskatning refererer til skatteområdet, der behandler beskatning af selskaber i Danmark. Det er vigtigt at have en grundig forståelse af selskabsbeskatning, da det har betydning for, hvordan en virksomhed opgiver og betaler skat til Skattestyrelsen. Formålet med denne artikel er at give en gennemgang af selskabsbeskatningsreglerne samt praksis i Danmark for at sikre, at virksomhederne er opdaterede og korrekt informeret om lovgivningen, samt hvordan det kan påvirke deres økonomi og drift.

Typer af Selskaber og deres Beskatning

Der findes forskellige typer af selskaber, som bliver beskattet på forskellige måder. Nogle af de mest almindelige selskabsformer i Danmark er:

Aktieselskaber (A/S)

Aktieselskaber er kendetegnet ved, at de ejes af aktionærer, og at ledelsen er adskilt fra ejerne. Aktieselskaber beskattes på selskabsniveau af deres indkomst og resultat før skat, og de betaler selskabsskat af, hvad de tjener. Skattesatsen for aktieselskaber er 22% i Danmark.

Anpartsselskaber (ApS)

Anpartsselskaber minder meget om aktieselskaber, men med en lavere kapitalkrav. De beskattes også af deres indkomst og resultat før skat, og selskabsskatten er også 22% for anpartsselskaber.

Personligt Ejet Mindre Virksomheder (PMV’er)

Personligt Ejet Mindre Virksomheder er en type virksomhed, hvor ejeren er personligt ansvarlig for virksomhedens gæld og forpligtelser, og ejeren betaler personskat af virksomhedens overskud. PMV’er beskattes anderledes end A/S og ApS, og skatten afhænger af en kombination af personskatten og virksomhedens resultat.

Beregning af Selskabsskat

For at beregne selskabsskatten skal virksomheder først fastslå deres skattepligtige indkomst, som omfatter indtægter, driftsomkostninger og afskrivninger. Når skattepligtig indkomst er fastlagt, kan virksomhederne anvende den gældende selskabsskattesats for at beregne deres selskabsskat. I Danmark er selskabsskattesatsen 22% for både aktieselskaber og anpartsselskaper.

Skattepligtige Personer og Skattepligtige Indkomst

Når vi taler om selskabsbeskatning, er det vigtigt at identificere, hvem der er skattepligtige og hvilke indkomster der er skattepligtige. Nogle af de mest almindelige skattepligtige personer omfatter:

 • Indenlandske aktie- og anpartsselskaber
 • Filialer af udenlandske selskaber
 • Foreninger og fonde
 • Offentlige institutioner (i visse tilfælde)

Skattepligtig indkomst vil typisk omfatte:

 • Indtægter fra virksomhedens drift
 • Renter og udbytte fra investeringer
 • Donations
 • Kapitalgevinster

Fradrag og Afskrivninger

For at reducere skattepligtig indkomst kan virksomheder fratrække visse omkostninger og udgifter. De mest almindelige fradrag inkluderer:

 • Lønninger og personaleomkostninger
 • Produktions- og driftsomkostninger
 • Renteudgifter
 • Skatter og afgifter

Afskrivninger er en måde at fordele omkostningerne af anskaffelser og forbedringer af langvarige aktiver (såsom bygninger, maskiner og transportmidler) over flere år. Afskrivninger er en væsentlig del af selskabsbeskatning, da det kan have en betydelig indvirkning på virksomhedens skattepligtige indkomst.

Slutteligt er det vigtigt at bemærke, at selskabsbeskatning er en kompleks disciplin, og det anbefales altid at konsultere en professionel rådgiver eller revisor for at sikre nøjagtig og korrekt beskatning.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.