Artsopdelt resultatopgørelse

Få en dybdegående forståelse af artsopdelt resultatopgørelse, dens anvendelse og fordele for virksomheder i Danmark. Bliv fortrolig med den korrekte udfyldning og fortolkning af denne vigtige del af regnskabet.

Indholdsfortegnelse

Hvad er Artsopdelt resultatopgørelse?

Artsopdelt resultatopgørelse er en måde at præsentere virksomhedens indtægter og omkostninger, hvor de forskellige typer af transaktioner grupperes efter deres “art”, det vil sige deres karakteristika, snarere end efter, hvornår transaktionen har fundet sted. Dette giver en bedre forståelse af virksomhedens økonomiske præstation og hjælper ledere og investorer med at træffe informerede beslutninger.

Hvorfor er Artsopdelt resultatopgørelse vigtig for virksomheder?

Artsopdelt resultatopgørelse giver virksomhedens ledelse og interessenter en klarere og mere detaljeret forståelse af, hvordan virksomhedens indtægter og omkostninger er fordelt. Dette giver en bedre indsigt i virksomhedens økonomiske performance og potentiale og gør det nemmere at træffe strategiske beslutninger.

Fordele ved Artsopdelt resultatopgørelse

Nogle af de vigtigste fordele ved artsopdelt resultatopgørelse inkluderer:

 1. Større transparens: En artsopdelt resultatopgørelse gør det nemmere for interessenter at få et overblik over virksomhedens finansielle situation ved at vise, hvordan de forskellige omkostninger og indtægter er fordelt.
 2. Bedre beslutningstagning: En udførlig og detaljeret præsentation af de økonomiske oplysninger hjælper ledelsen med at træffe informerede beslutninger. Det kan fx være relevant for beslutninger om budgettering, omstrukturering, og investeringer.
 3. Effektiv ressourceallokering: Med en bedre forståelse af, hvordan ressourcer er fordelt i virksomheden, kan ledelsen træffe beslutninger om, hvor de bedst fokuserer deres indsats for at forbedre virksomhedens økonomiske præstationer.

Hvordan udfyldes en Artsopdelt resultatopgørelse?

En artsopdelt resultatopgørelse opstilles normalt ved først at præsentere virksomhedens indtægter, dernæst omkostningerne og til sidst resultatet af den økonomiske periode.

Eksempel på Artsopdeling i en resultatopgørelse

Her er et eksempel på, hvordan indtægter og omkostninger kan opdeles i en artsopdelt resultatopgørelse:

 1. Indtægter:
  a. Salg af varer
  b. Salg af tjenesteydelser
  c. Finansielle indtægter
 2. Omkostninger:
  a. Vareforbrug
  b. Personaleomkostninger
  c. Afskrivninger
  d. Finansielle omkostninger

Resultatet af den økonomiske periode beregnes ved at trække omkostningerne fra indtægterne. Dette giver et klart billede af virksomhedens overskud eller underskud for den pågældende regnskabsperiode.

Konklusion

 

Artsopdelt resultatopgørelse er en nyttig metode til at præsentere virksomhedens økonomiske resultater på en måde, der gør det nemmere at forstå, hvordan de enkelte indtægter og omkostninger bidrager til de samlede resultater. Det giver ledelsen og interessenterne en bedre indsigt i virksomhedens økonomiske performance og potentiale og hjælper dem med at træffe informerede beslutninger. For at få mest muligt ud af denne metode er det vigtigt at sikre, at resultatopgørelsen udformes korrekt og nedbrydes i passende detailgrad.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.