Retshjælp

Denne artikel giver dig en overskuelig guide til retshjælp i Danmark. Vi vil gennemgå, hvad retshjælp er, hvordan du kan kvalificere dig til den, og hvordan du finder den rette juridiske hjælp, så du kan være bedst rustet til at navigere i retssystemet.

Table of Contents

Hvad er retshjælp?

Retshjælp er en form for økonomisk støtte, som giver privatpersoner og virksomheder adgang til juridisk rådgivning og bistand uden omkostninger eller til en reduceret pris. I Danmark ønsker man gennem retshjælp at sikre retfærdighed og lige adgang til juridisk rådgivning og rettergang for alle borgere, uanset økonomiske forhold.

Retshjælpen kan omfatte gratis rådgivning fra advokater, advokatvagter og retshjælpsorganisationer. Den kan også indebære en ned til 75% dækning af sagsomkostningerne ved en retssag, hvis man opfylder visse betingelser. Retshjælpen kan bruges i forbindelse med forskellige juridiske sager, herunder familieret, arbejdsret, erstatnings- og forsikringsret samt bolig- og lejeret.

Hvem er berettiget til retshjælp?

Ikke alle personer og virksomheder i Danmark vil automatisk være berettiget til retshjælp. Følgende krav og betingelser skal være opfyldt for at modtage retshjælp:

  • Man skal være bosiddende i Danmark, og minimum 18 år gammel.
  • For privatpersoner gælder det, at den årlige bruttoindkomst ikke må overstige et bestemt beløb – for 2021 er grænsen 330.000 kr. for enlige og 415.000 kr. for ægtefæller og samlevende.
  • For virksomheder gælder, at de skal have en omsætning under 1 million kr. og opfylde visse nøglekrav.
  • Sagen skal have en rimelig chance for at vinde i retten og være af en vis økonomisk værdi.

Retshjælpsnævnet kan i visse tilfælde dispensere fra indkomstgrænserne, hvis det vurderes, at det er nødvendigt for at sikre retfærdigheden i en given sag.

Hvordan søger man om retshjælp?

For at søge om retshjælp skal man kontakte et af de lokale retshjælpskontorer, en advokatvagt eller en advokat direkte. Det vil som regel være nødvendigt at fremvise dokumentation for ens indkomst og eventuelt formue for at bevise, at man opfylder betingelserne for retshjælp.

Hvis man har en retshjælpsforsikring, skal man i stedet kontakte sit forsikringsselskab, som vil vurdere, om man er dækket i den konkrete sag og i så fald, hvilken form for juridisk bistand der kan ydes.

Hvor finder man retshjælpskontorer og advokatvagter?

Der findes flere retshjælpskontorer og advokatvagter rundt om i Danmark. På Justitsministeriets hjemmeside kan man finde en liste over de forskellige retshjælpskontorer, afhængigt af ens adresse. Advokatvagterne findes ofte i forbindelse med domstole og rådhuse, hvor de i faste tidsrum kan kontaktes for gratis juridisk rådgivning.

Afsluttende tanker om retshjælp

Retshjælp er en vigtig ordning i Danmark, som bidrager til retfærdig og lige adgang til juridisk rådgivning og rettergang for alle borgere, uanset økonomiske forhold. Det er vigtigt at være opmærksom på de betingelser, der gælder for at modtage retshjælp, og hvordan man søger om den. Hvis du tror, at du er berettiget til retshjælp, eller har brug for juridisk rådgivning, er det vigtigt at kontakte et retshjælpskontor, en advokatvagt eller en advokat så hurtigt som muligt.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.