Periodisering

Periodisering er en regnskabspraksis, hvor en udgift eller indtægt fordeles over flere regnskabsperioder for at matche indtægter og udgifter.

Table of Contents

Hvad er periodisering?

Periodisering refererer til en praksis, hvor du fordeler udgifter og indtægter jævnt over flere regnskabsperioder i stedet for at bogføre dem i den periode, hvor de er opstået.

Periodisering giver et mere præcist billede af virksomhedens økonomiske situation over tid. Hvis en virksomhed kun bogfører indtægter og udgifter i den periode, hvor de er opstået, kan det føre til unøjagtige resultater og en ufuldstændig forståelse af virksomhedens økonomiske præstation.

Eksempler inkluderer afskrivning af faste aktiver over deres forventede levetid, bogføring af forudbetalte omkostninger og periodisering af indtægter og udgifter, der vedrører flere regnskabsperioder.

Hvordan laver du en periodisering?

En periodisering indebærer typisk, at du fordeler en udgift eller indtægt over flere regnskabsperioder.

Her er 4 trin til at oprette en periodisering:

  • Identificer udgift eller indtægt: Start med at identificere den udgift eller indtægt, som skal periodiseres. Udgiften kan være opstået på et bestemt tidspunkt, selvom den dækker en længere periode. Indtægt blev modtaget på et tidspunkt, selvom den hører til en senere periode.
  • Bestem periodiseringens varighed: Bestem dernæst periodiseringens varighed. Du kan vælge, at det skal være en måned, et kvartal eller et helt år. Det afhænger af den tid, som din udgift eller indtægt dækker.
  • Beregn periodens beløb: Beregn det beløb, som skal periodiseres i hver regnskabsperiode. Her er det nemmest at opdele den samlede udgift eller indtægt i forhold til antal perioder, der dækkes.
  • Bogfør periodiseringsposter: Bogfør til slut periodiseringsposterne i din regnskabssoftware eller i dit regnskabsark. Sørg for, at det samlede beløb for periodiseringen svarer til den samlede udgift eller indtægt, du har periodiseret.

Husk, at periodisering kan være kompleks og afhænge af din virksomheds specifikke behov og regnskabspraksis. Det er altid en god idé at søge professionel hjælp, hvis du er i tvivl om, hvordan du opretter det korrekt.

Eksempel på periodisering

Et eksempel på periodisering kan være afskrivning af en maskine, som en virksomhed har købt. Maskinen har en levetid på 5 år og har kostet virksomheden 100.000 kr. I stedet for at bogføre hele beløbet som en udgift i samme år, som maskinen er købt, vil virksomheden fordele (altså periodisere) udgiften over de 5 år, som maskinen forventes at være i brug. Dette gøres ved at afskrive maskinen med 20.000 kr. hvert år i 5 år.

På den måde vil der i hvert regnskabsår blive bogført en udgift på 20.000 kr. for maskinens afskrivning, selvom virksomheden kun har betalt de 100.000 kr. én gang. Dette er med til at give en mere retvisende fremstilling af virksomhedens økonomi og kan sikre, at udgiften fordeles ligeligt over den tid, hvor maskinen forventes at være i brug.

Hvornår er periodisering påkrævet?

Periodisering skal udføres, når en udgift eller indtægt dækker mere end én regnskabsperiode. Der kan være blevet betalt eller modtaget betalinger på forskellige tidspunkter i en enkelt regnskabsperiode, men disse tilhører en senere eller tidligere periode.

Her er 3 eksempler, hvor periodisering er påkrævet:

  • Forudbetalte omkostninger: Hvis din virksomhed betaler forud for varer eller ydelser, der dækker mere end én regnskabsperiode, skal du periodisere udgiften over den periode, hvor varerne eller ydelserne leveres.
  • Afskrivninger af aktiver: Afskrivninger er udgifter, som dækker en længere periode og afspejler et aktivs nedskrivning over tid. Du skal periodisere dine afskrivninger i regnskabsperioderne i løbet af aktivets forventede levetid.
  • Indtægter og udgifter over flere perioder: Strækker en udgift eller indtægt sig over mere end én regnskabsperiode, skal den periodiseres over pågældende periode. En salgsaftale, som dækker flere perioder, skal således periodiseres i de perioder, aftalen er gældende.

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.