Alt du bør vide om pantebreve

Table of Contents

Denne artikel vil gennemgå alt, hvad du bør vide om pantebreve i Danmark, herunder hvad det er, hvordan det fungerer og nøglepunkter for at sikre en korrekt håndtering af dine værdipapirer.

Table of Contents

Hvad er Pantebrev?

Et pantebrev er en juridisk aftale, der bruges til at sikre en gældsforpligtelse mellem to parter ved at give pant (sikkerhed) i fast ejendom. Det fungere som en aftale, hvor låntager stiller sin ejendom som garanti for långiveren for at sikre, at lånet bliver betalt tilbage som aftalt. Dette kan enten være et ejerpantebrev, hvor pantet stilles af ejeren af ejendommen, eller et tinglæst pantebrev, hvor pantet registreres af en myndighed.

Pantebreves juridiske aspekter

Tinglysning

I Danmark skal pantebreve tinglyses for at have retskraft. Tinglysning betyder, at pantebrevet bliver registreret hos Tinglysningsretten, og dette vil så blive offentligt tilgængeligt. Dermed vil andre potentielle långivere kunne se, hvilke pantebreve der eksisterer på en ejendom, før de beslutter sig for at yde lån til ejeren. Tinglysning sikrer også, at långiverens sikkerhed i pantet bevares, hvis ejendommen sælges eller der opstår konkurs.

Prioritet

Når der er tinglyst flere pantebreve på samme ejendom, vil der være en rangorden mellem dem. I tilfælde af misligholdelse eller konkurs er det vigtigt at vide, hvilket pantebrev der har første prioritet, da denne vil blive betalt før de andre. Prioritetsrækkefølgen fastsættes efter tinglysningstidspunktet, hvor det først tinglyste pantebrev har første prioritet, og derefter vil de efterfølgende pantebreve følge i rækkefølgen af deres tinglysning.

Typer af pantebreve

Ejerpantebrev

Et ejerpantebrev er en type pantebrev, hvor ejeren af ejendommen, der er stillet som sikkerhed, også er låntager. Dette kan bruges, når ejeren ønsker at optage et lån, der skal benyttes til at forbedre eller udvide ejendommen, eller til at refinansiere en eksisterende gæld på ejendommen.

Stiftelsesomkostninger

Når pantebrev er tinglyst, skal bærer oftest omkostninger og gebyrer, der er forbundet med tinglysningen. Omkostningerne skal betales til Tinglysningsretten og vil bestå af et fast grundgebyr samt et procentvis gebyr af det tinglyste beløb. Tinglysningsafgiftsprocenten varierer afhængigt af, om det er en første tinglysning eller en efterfølgende tinglysning. Omkostningerne vil også variere afhængigt af sagstype og eventuelle tillægsgebyrer.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.