Kontrollerede transaktioner

Denne artikel gennemgår vigtige aspekter af kontrollerede transaktioner i Danmark – fra definition og typer til praktiske eksempler og compliancekrav.

Indholdsfortegnelse

Hvad er Kontrollerede transaktioner?

Kontrollerede transaktioner er handels- og finansielle forhold mellem selskaber, der er juridisk forbundne eller økonomisk afhængige af hinanden (f.eks. moderselskaber og datterselskaber). SKAT anser disse transaktioner for at være underlagt særlige regler for at sikre, at de korrekte skatter og afgifter betales. I denne artikel vil vi se på de forskellige typer af kontrollerede transaktioner, hvordan de skal dokumenteres, og hvordan de påvirker din regnskabspraksis.

Typer af kontrollerede transaktioner

Der er tre hovedtyper af kontrollerede transaktioner i Danmark:

Handelstransaktioner

Disse omfatter køb og salg af varer og tjenester mellem de kontrollerede parter, f.eks. hvis et datterselskab køber varer fra et moderselskab. SKAT kræver, at handelstransaktioner skal være på markedsvilkår, hvilket betyder, at priserne skal være sammenlignelige med dem, der ville have været aftalt mellem uafhængige parter.

Finansielle transaktioner

Finansielle transaktioner er lån, garantier og lignende finansielle arrangementer mellem de kontrollerede parter. Her skal rentesatser og andre vilkår svare til dem, der ville gælde mellem uafhængige parter, og alle låneomkostninger skal være korrekt allokeret mellem parterne.

Forvaltningstransaktioner

Forvaltningstransaktioner omfatter fælles omkostningsandele og andre udgifter, der pålægges en virksomhed i forbindelse med driften af en koncern. Disse udgifter skal allokeres og fordeles på en måde, der er sammenlignelig med, hvad uafhængige parter ville have aftalt.

Dokumentation af kontrollerede transaktioner

For at sikre, at skattereglerne overholdes, er det vigtigt at have tilstrækkelig dokumentation for alle kontrollerede transaktioner. Dette kan inkludere følgende dokumenter:

  • En beskrivelse af virksomhedens funktioner, risici og aktiver samt sammenlignelige uafhængige virksomheder
  • Transfer pricing-dokumentation, herunder nøjagtighedsrapporter, der viser, at transaktionerne er sammenlignelige med dem mellem uafhængige parter
  • Regnskaber og anden finansiel dokumentation, der understøtter og dokumenterer priser og vilkår for kontrollerede transaktioner

Compliancekrav og regnskabsmæssige overvejelser

Overholdelse af reglerne for kontrollerede transaktioner har en række regnskabsmæssige konsekvenser, herunder følgende:

  • Årlig indberetning til SKAT om kontrollerede transaktioner og relaterede oplysninger
  • Reviderede regnskaber for at inkludere detaljer om kontrollerede transaktioner og deres skattemæssige konsekvenser
  • Kravet om at opretholde og opdatere dokumentation som bevis for, at transaktionerne er på markedsvilkår

Sammenfattende er det vigtigt for virksomheder, der deltager i kontrollerede transaktioner, at holde sig ajour med reglerne og sikre, at de har tilstrækkelig dokumentation og overholdelse for at undgå potentiel straf fra det danske skattevæsen. Denne artikel har givet et overblik over kontrollerede transaktioner, men det er altid en god ide at konsultere en sagkyndig revisor eller skatterådgiver for at sikre, at din virksomheds overholdelse er på plads.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.