Kørselsfradrag

Et EAN-nummer (European Article Numbering) er en unik, global identifikator, der bruges til at identificere en specifik enhed fx. et produkt eller en organisation.

Table of Contents

Kørselsfradrag, også kaldet befordringsfradrag, er en skattefordel, som tilbydes til personer, der pendler til deres arbejdsplads og har en samlet afstand på mere end 24 kilometer til og fra arbejde. Dette fradrag er indført som en måde at mindske de ekstra omkostninger, som arbejdstagere pådrager sig, når de dagligt skal transportere sig til deres arbejdssted.

Indholdsfortegnelse

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradrag, også kendt som befordringsfradrag, er et skattefradrag, der tilbydes til personer, der har en samlet arbejdspendling på mere end 24 kilometer til og fra deres arbejdsplads. Dette fradrag har til formål at reducere den skattepligtige indkomst, hvilket i sidste ende giver dig mulighed for at nedsætte dine skatteomkostninger. Det er vigtigt at bemærke, at kørselsfradrag kan ansøges, uanset hvilket transportmiddel du bruger til at pendle til arbejde, herunder bil, bus, tog, cykel eller endda gåtur.

En vigtig detalje at huske er, at du kun kan kræve kørselsfradrag for de dage, hvor du faktisk pendler til og fra arbejde. Hvis du arbejder hjemmefra eller har fridage, er du ikke berettiget til dette fradrag. Der er også visse situationer, hvor du ikke kan få kørselsfradrag, f.eks. hvis din arbejdsgiver dækker dine transportomkostninger gennem en bruttolønsordning eller stiller en firmabil til rådighed. Det er derfor vigtigt at forstå de specifikke regler og betingelser, der gælder for kørselsfradrag, for at sikre, at du opfylder kravene for at få dette skattefradrag.

Hvem kan få kørselsfradrag?

Du kan få kørselsfradrag, hvis du opfylder følgende betingelser:

  • Du har mere end 24 kilometer samlet set til og fra din arbejdsplads.
  • Du har et lønnet arbejde, og kørselsfradraget gælder for de ekstra kilometer ud over de første 24 kilometer.
  • Du betaler selv for din transport til arbejde.
  • Du har ikke en arbejdsgiver, der betaler dine transportomkostninger, f.eks. via en bruttolønsordning eller ved at stille en firmabil til rådighed.

Du kan få kørselsfradrag for alle typer lønnet arbejde, herunder studiejob og lønnet praktik. Bemærk dog, at du ikke kan få fradrag for kilometer til og fra dit studie, da SU ikke anses som løn i denne sammenhæng.

Hvordan beregnes kørselsfradraget?

For at beregne kørselsfradraget er det nødvendigt at indsamle visse oplysninger om din daglige pendling til arbejde. Først og fremmest skal du kende den faktiske afstand mellem dit hjem og din arbejdsplads, da dette er afgørende for fradraget. Det er de ekstra kilometer ud over de første 24 kilometer, der tæller. Derudover skal du have styr på antallet af dage, hvor du pendler til arbejde i løbet af året. Dette tal spiller også en afgørende rolle i beregningen af dit fradrag. Endelig skal du være opmærksom på de gældende satser for kørselsfradraget, da disse ændres årligt og kan påvirke det endelige beløb, du er berettiget til. Så ved at indsamle disse nødvendige oplysninger kan du effektivt beregne dit kørselsfradrag og maksimere dine skattebesparelser.

Når du har disse oplysninger, kan du følge denne formel for at beregne dit kørselsfradrag:

Samlet kørselsfradrag = (Antal pendlerdage * Daglig fradragssats)

Den daglige fradragssats afhænger af den samlede afstand, du kører til og fra arbejde. Her er de aktuelle satser for 2024:

  • 0-24 km: 0 kr. (ingen fradrag)
  • 25-120 km: 2,23 kr. pr. km
  • Over 120 km: 1,12 kr. pr. km (2,23 kr. i yderkommuner)

Lad os se på et eksempel: Du bor i Aarhus og arbejder i Silkeborg og kører ca. 90 kilometer hver dag. Dit daglige kørselsfradrag vil være: (90 km – 24 km) * 2,23 kr. pr. km = 147,18 kr. 

Du skal også tage hensyn til antallet af dage, du pendler til arbejde i løbet af året.

Firmabil og beskatning af fri bil

Når en arbejdsgiver stiller en firmabil til rådighed for en medarbejder til både arbejdsrelaterede og private formål, kan dette medføre beskatning af medarbejderen. Denne form for beskatning kaldes “beskatning af fri bil”.

Beskatningen af fri bil er baseret på bilens værdi og den procentdel af bilens værdi, der anses for at være en skattepligtig fordel for medarbejderen.

Beskatning af fri bil kan medføre, at medarbejderen skal betale indkomstskat af den skattepligtige værdi, og dette beløb trækkes normalt automatisk fra medarbejderens løn. Det er vigtigt at være opmærksom på, at reglerne og satserne for beskatning af fri bil kan ændre sig, så det er en god idé at holde sig opdateret med de seneste skattebestemmelser og rådføre sig med en skatteekspert for at sikre korrekt håndtering af beskatningen.

Når du underlægges beskatning af en fri bil, har du og din husstand friheden til at anvende bilen til personlige formål i det omfang, I ønsker.

Hvordan ansøger man om kørselsfradrag?

For at ansøge om kørselsfradrag skal du indsende en selvangivelse til Skattestyrelsen, hvor du opgiver de nødvendige oplysninger om din pendling til arbejde. Du skal normalt gøre dette inden den 1. maj i det følgende år. Det er vigtigt at gemme dokumentation for din pendling, såsom kvitteringer for brændstof eller offentlig transport, da Skattestyrelsen kan anmode om bevis for dine omkostninger.

Kørselsfradraget er en måde at reducere dine skatter på, hvis du har en betydelig pendling til arbejde. Det er vigtigt at forstå betingelserne og beregningen af fradraget korrekt for at få mest muligt ud af det. Hvis du er i tvivl, eller hvis din situation er kompleks, anbefales det at søge professionel skatterådgivning eller kontakte Skattestyrelsen for at få vejledning specifikt til din situation.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.