Feriepenge

Bliv en ekspert på feriepenge og lær alt, hvad du behøver at vide om optjening, udbetaling og lovgivning. Denne guide dækker de vigtigste emner og praktiske tips om feriepenge.

Hvad er feriepenge?

Feriepenge er en del af det danske ferielovssystem, som giver alle beskæftigede ret til betalt ferie. Systemet er designet til at sikre, at ansatte får en økonomisk kompensation, mens de holder deres årlige ferie.

Hvordan optjenes feriepenge?

Feriepenge optjenes i hele optjeningsåret, som løber fra den 1. januar til den 31. december. Ansatte optjener feriepenge baseret på deres løn, og der skal som udgangspunkt optjenes feriepenge for al arbejdsrelateret indtægt, dog med visse undtagelser. For hvert optjent feriepenge-beløb, får ansatte ret til at holde én arbejdsugs ferie (5 dages ferie), og de optjente feriepenge kan anvendes til dækning af løntab under ferie.

Udbetaling af feriepenge

Feriepenge udbetales, når en ansat holder ferie. Udbetalingen sker enten gennem arbejdsgiveren, som trækker det tilsvarende beløb på feriekortet, eller gennem FerieKonto, som fungerer som en central udbetaler af feriepenge. Fra september 2020 overgik Danmark dog fra et forskudt ferieår til en samtidig afvikling af ferie, hvilket betyder, at de optjente feriepenge for de sidste fire måneder af 2019 blev indefrosset og udbetales fra oktober 2024.

Anmodning om udbetaling

For at anmode om udbetaling af feriepenge, skal de ansatte logge ind på borger.dk og følge vejledningen for udbetaling. Når man har angivet de korrekte oplysninger, vil feriepengene blive udbetalt direkte til ens NemKonto.

Regler og lovgivning om feriepenge

Den danske ferielov er præget af en række regler og bestemmelser omkring optjening og udbetaling af feriepenge samt regler om arbejdsgiverens forpligtelser. I perioden fra 1. september til den 31. december kan ansatte videreføre ikke-afviklet ferie til næste ferieår. Fra 2020 er der også en ændring i fordelingen af feriepenge, hvor arbejdsgivere betaler et ferietillæg på 1% af den ferieberettigede løn.

Tips til ansatte om feriepenge

For at få mest muligt ud af feriepengesystemet, bør ansatte være opmærksomme på deres rettigheder og muligheder. Det er vigtigt at holde øje med optjening af feriepenge og sørge for at afvikle sin ferie, inden fristen udløber. Derudover er det en god idé at følge med i eventuelle ændringer i reglerne og være klar over sine rettigheder som ansat.

Fremtidige ændringer i feriepengesystemet

Der kan komme ændringer i fremtiden, når det gælder feriepengesystemet og dets regler. Hold dig derfor opdateret, og orienter dig løbende blandt andet på borger.dk, så du altid er klar over, hvilke rettigheder og muligheder du har vedrørende feriepenge.

Relateret artikler