Barsel

Denne artikel vil fokusere på barsel og de rettigheder og muligheder, du har som forælder i Danmark. Læs videre og bliv informeret om vigtige emner som barselsregler, barselsorlov og barselsdagpenge.

Indholdsfortegnelse

Hvad er barsel?

Barsel er en periode, hvor nybagte forældre får lov til at tage en pause fra arbejdet for at tage sig af deres nyfødte barn. I Danmark har både mor og far ret til barselsorlov, og der er en række regler og rettigheder, der gælder i denne situation. Det er vigtigt at kende sine rettigheder og muligheder som forælder for at kunne planlægge og udnytte barselsperioden bedst muligt.

Barselsregler i Danmark

I Danmark er der fastsat en række regler for barsel, der skal sikre, at både mor og far får tid og ro til at tage sig af deres nyfødte barn. Disse regler inkluderer:

  • Mødrene har ret til 4 ugers graviditetsorlov før forventet fødsel og 14 ugers barselsorlov efter fødslen.
  • Fædrene har ret til 2 ugers fædreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen.
  • Forældrene har tilsammen ret til yderligere 32 ugers forældreorlov, som kan fordeles efter eget ønske.
    – Forældre har mulighed for at forlænge forældreorloven med op til 14 uger, men dette vil ofte betyde en lavere dagpengesats.

Barselsorlov og barselsdagpenge

Under barselsperioden kan du som forælder have ret til at modtage barselsdagpenge i stedet for din sædvanlige løn. Dette gælder, hvis du enten:

  • Er lønmodtager og har haft en arbejdstidsaftale med din arbejdsgiver som minimum 120 timer inden for de sidste 13 uger før orloven begynder (regnet fra første fraværsdag)
  • Er selvstændig erhvervsdrivende og har haft en årlig indkomst på mindst 50.000 kr. fra selvstændig virksomhed.

Det er vigtigt, at du aftaler og informerer din arbejdsgiver om din barselsorlov i god tid, således at både virksomheden og du selv kan planlægge og forberede jer på orlovsperioden.

Sådan søger du

For at søge om barselsdagpenge skal du eller din arbejdsgiver indberette orloven til Udbetaling Danmark. Dette skal ske senest 8 uger efter barnets fødsel, for at du kan modtage dagpengene rettidigt.

Din arbejdsgiver er som regel ansvarlig for indberetningen, men er det dig som selvstændig erhvervsdrivende, skal du selv sørge for at indberette orloven. Du kan gøre dette online via borger.dk.

Råd og vejledning om Barsel

Som forælder til et nyfødt barn er det vigtigt at kende dine rettigheder og muligheder, når det kommer til barsel. Det kan være en god idé at tale med andre forældre og/eller søge rådgivning hos fagforeninger eller arbejdsretlige eksperter for at sikre, at du får den rette vejledning og støtte under din barselsperiode.

I denne artikel har vi gennemgået nogle af de vigtigste emner inden for barsel i Danmark, herunder barselsregler, barselsorlov og barselsdagpenge. Vi håber, at dette giver dig et godt overblik og hjælper dig med at planlægge og nyde din barselsperiode som forælder.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.