14. June 2023 Af Benjamin RaunAvatar photo

Regnskab for enkeltmandsvirksomhed: Sådan styrer du din økonomi

Her får du en guide til alt det vigtige om at drive virksomhed- og regnskab som enkeltmandsvirksomhed.  En enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejer virksomhed, hvor du som virksomhedsejer, ejer virksomheden privat, og der er personlig hæftelse i sådan en type virksomhed. Derfor er det også vigtigt at du som virksomhedsejer har styr på dit regnskab. regnskabssystem. Nedenfor vil vi komme ind på de krav du skal opfylde i din virksomhed, hvornår du skal opfylde dem og hvordan.

Regnskabet for en enkeltmandsvirksomhed minder i grove hovedtræk om regnskab i andre typer virksomheder. Der er dog nogle små elementer som er anderledes. 

Enkeltmandsvirksomhed er det man vil kalde en klasse A virksomhed, hvilket betyder at der ikke er krav om at aflægge årsrapport som man skal i eksempelvis selskaber. Dette betyder, at du ikke har pligt til at offentliggøre din virksomheds årsrapport. 

Du skal dog opgøre og indberette virksomhedens overskud/underskud, og andre regnskabstal såsom balancesum, omsætning mv. sammen med din personlige selvangivelse. Eftersom at det skal flugte med din personlige selvangivelse, så følger regnskabsåret for en personlig virksomhed altid kalenderåret. Din personlige selvangivelse kan indberettes fra midt april, og du skal altid have indberettet dine regnskabsoplysninger på selvangivelsen inden 30. juni.

Du skal efter den nye bogføringslov anvende et godkendt regnskabssystem, som lever op til kravene. Heri ligger blandt andet de nyere og mere digitale regnskabssystemer, såsom e-conomic, Dinero, Billy og Uniconta mfl. 

Bogføringsloven lægger derfor i sin helhed op til, at du som virksomhed, er mere løbende ajour med din bogføring, og ligeledes klarer al bogføring digitalt. På den måde vil det også være nemmere at kontrollere dine bilag ved en eventuel kontrol, og man får flyttet virksomheder væk fra excelsheets og direkte over i et godkendt regnskabssystem. Formålet er at højne kvaliteten.

Der er desuden pligt til at føre regnskab som enkeltmandsvirksomhed. Ved dette forstås, at du skal lave bogføring løbende for din virksomhed, og sørge for at du har al din omsætning med, samt de rette omkostninger med, som kan forbindes med virksomhedens aktivitet, og som er afholdt hertil. Dit regnskab skal gerne afspejle den moms du indberetter, således at hvis SKAT kommer og laver kontrol, så skal din bogføring gerne vise hvordan du er kommet frem til dine momstal. Dette er ikke anderledes i andre virksomhedsformer. Du har ligeledes pligt til at opbevare dit regnskabsmateriale i minimum 5 år jf. bogføringsloven. 

Enkeltmandsvirksomheder bliver også omfattet af den nye bogføringslov, således at man fra 1/1-2026 skal opbevare sine bilag digitalt, samt anvende et regnskabssystem som er godkendt. Dette betyder at alle enkeltmandsvirksomheder med en årlig omsætning på mere end 300.000 kr. skal til at bogføre digitalt, og arkivere bilag digitalt i regnskabssystemet. Læs mere om dette i artiklen: Den nye bogføringslov – alt du behøver at vide

Det sidste element som gør en væsentlig forskel mellem en enkeltmandsvirksomhed og et selskab, er hæftelsen. I en enkeltmandsvirksomhed er det ejeren der hæfter. Så kommer der nogle tvister, kan kravet rettes mod ejeren. Hvorimod i selskabsform er selskabet en selvstændig juridisk enhed. Derved er hæftelsen ikke privat i selskab, og krav kan derved kun rettes mod selskabet ved tvister.

De fleste virksomheder vælger helt lavpraktisk enten at anvende et regnskabssystem, eller ligefrem at få en revisor til at lave regnskabet for dem. Begge dele giver god mening, og du skal som virksomhedsejer overveje om din tid er brugt bedre i marken – for så kan det give rigtig fin mening at få en revisor til at tage over på dit regnskab. Men såfremt du som virksomhedsejer vælger at anvende et regnskabssystem, vil et system som Billy eller Dinero give dig meget hjælp til at føre dit regnskab.

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed er det vigtigt at holde styr på regnskabet og økonomien for at sikre virksomhedens succes. Excel skabeloner kan være en nyttig ressource til at organisere og registrere dine finansielle oplysninger. Denne artikel vil udforske fordelene og ulemperne ved at bruge Excel skabeloner og også introducere nogle gratis muligheder.

Brugervenlighed: Excel er en populær og velkendt software, som mange mennesker allerede har erfaring med. Skabelonerne er ofte intuitivt opbygget og nemme at bruge, hvilket gør det muligt for en enkeltmandsvirksomhedsejer at komme i gang uden at skulle bruge meget tid på at lære nye programmer.

Tilpasningsmuligheder: Excel skabeloner kan tilpasses efter dine specifikke behov og virksomhedens krav. Du kan tilføje eller fjerne kolonner, ændre formler og tilpasse layoutet for at matche dine præferencer. Dette giver dig mulighed for at skabe en regnskabsstruktur, der passer bedst til din virksomhed.

Økonomisk: Excel er en del af Microsoft Office-pakken, som mange allerede har adgang til. Dette betyder, at du ikke behøver at investere i ekstra regnskabssoftware, da Excel allerede er tilgængelig på din computer. Dette kan være en økonomisk fordel for en enkeltmandsvirksomhed med begrænset budget.

Manuelt arbejde: Excel skabeloner kræver manuel indtastning og opdatering af data. Dette kan være tidskrævende og øge risikoen for fejl. Hvis du har mange transaktioner eller komplekse regnskabsbehov, kan det være mere effektivt at bruge regnskabssoftware, der automatiserer mange af processerne.

Begrænset funktionalitet: Excel er primært et regnearksprogram og har begrænsninger i forhold til mere avancerede regnskabsfunktioner. Hvis din enkeltmandsvirksomhed har komplekse behov, såsom lagerstyring, fakturering eller integrering med andre systemer, kan regnskabssoftware tilbyde mere specialiserede funktioner.

Regnskabssoftware kan være en god investering for en enkeltmandsvirksomhed, da det kan automatisere mange regnskabsprocesser og reducere risikoen for fejl. Populære regnskabsprogrammer inkluderer e-conomic, dinero og billy.. Disse værktøjer giver dig mulighed for at håndtere fakturering, bogføring, momsafregning og generel økonomistyring mere effektivt.Regnskabssoftware kan være en god investering for en enkeltmandsvirksomhed, da det kan automatisere mange regnskabsprocesser og reducere risikoen for fejl. Populære regnskabsprogrammer inkluderer e-conomic, dinero og billy.. Disse værktøjer giver dig mulighed for at håndtere fakturering, bogføring, momsafregning og generel økonomistyring mere effektivt. bogføringslov ift. At opbevare dine bilag digitalt.

Hvis du ønsker at bruge Excel skabeloner til din enkeltmandsvirksomhed, er der flere gratis muligheder tilgængelige online. Du kan finde skabeloner til budgettering, regnskabsregister, fakturering, indtægter- og udgiftsopfølgning og meget mere. Populære hjemmesider som Microsoft Office-skabeloner.

Det er vigtigt at vælge de skabeloner, der passer bedst til din virksomheds behov. Du kan også overveje at rådføre dig med en regnskabsfaglig for at sikre, at du bruger de rigtige skabeloner og opretholder korrekte regnskabspraksis.

Bemærk: Selvom Excel skabeloner kan være nyttige, bør denne artikel ikke betragtes som juridisk, økonomisk eller regnskabsmæssig rådgivning. Det anbefales altid at søge professionel rådgivning, der er specifik for din situation og i overensstemmelse med gældende love og regler. Foruden dette, skal du også være opmærksom på at der snart kommer en ny bogføringslov som sætter krav til anvendelsen af et digitalt regnskabssystem. Så du skal alligevel i løbet af 2026 over i et digitalt godkendt regnskabssystem. 

I forhold til de skattemæssige aspekter, så er enkeltmandsvirksomhed ikke så anderledes fra andre virksomhedsformer heller. I enkeltmandsvirksomheder kan du vælge 3 beskatningsformer på din personlige virksomhed. 

Hermed følger en lille vejledning til forskellige beskatningsformer man kan vælge når man driver virksomhed som enkeltmandsvirksomhed. 

PSL – personskatteloven

Denne løsning, er den simpleste, og betyder egentlig blot, at hele dit overskud i din enkeltmandsvirksomhed kommer til beskatning som personlig indkomst. Dette betyder at hvis du laver et overskud på 100.000 kr., så skal du betale personskat af alle 100.000 kr. Det er også vigtigt at understrege, at du ved denne beskatningsform ikke kan få ret til at trække virksomhedsrenter fra i din personlige indkomst, men de kommer i stedet ned i kapitalindkomst hvor der er mindre skattefradrag.  

 

VSO – virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen er en beskatningsform, som giver dig ret til at opspare af dit overskud, og derved have beskatningsform i din enkeltmandsvirksomhed, som i et selskab. Har du eksempelvis et overskud på 800.000 kr., kan du vælge at tage 600.000 kr. med i den personlige indkomst, og lade resten opspare i VSO, så du kun betaler 22% skat af de sidse 200.000 kr. 

I VSO må du ligeledes tage virksomhedens renteomkostninger med i din personlige indkomst. 

KAO – kapitalafkastordningen

Kapitalafkastordningen er et godt alternativ til virksomhedsskatteordningen, hvis du har høj værdi af aktiver. Efter denne ordning kan du beregne et kapitalafkast af virksomhedens aktiver fratrukket gæld. Herefter trækkes kapitalafkastgrundlaget fra i din personlige indkomst og tillægges kapitalindkomst (hvor der bl.a. er renter og aktier). Kapitalindkomsten har lavere skat end den personlige indkomst.

Der har dog de senere år været 0% i kapitalafkast fordi den følger markedsrenten, så det har ikke givet mening at anvende den. 

Der er mange aspekter i hvilken beskatningsform man skal vælge, og det vil altid være en god ide at få en rådgiver med på råds i forhold til at finde ud af hvilken ordning din virksomhed bør vælge. 

Med Wolfpack kan vi nemt og overskueligt hjælpe dig og din virksomhed med at få styr på udlæg og udlægsregistrering samt betaling af denne. Mange enkeltmandsvirksomheder anvender udlæg, især i opstartsfasen. Med Wolfpack kan du nemt og hurtigt få refunderet disse udlæg tilbage til din konto.