15. June 2023 Af Benjamin RaunAvatar photo

En guide til Enkeltmandsvirksomhed fradrag: Hvad kan du trække fra?

Hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed, er det vigtigt at have styr på, hvad du kan trække fra som forretningsomkostninger. Selvom nogle af udgifterne kan virke små, kan de hurtigt give dig økonomiske og skattemæssige fordele. 

I denne artikel vil vi gennemgå de forskellige typer enkeltmandsvirksomhed fradrag, så du kan have en bedre forståelse af, hvordan du kan optimere din virksomheds økonomi.

Indholdsfortegnelse

Før vi går i dybden med de forskellige udgifter, der kan trækkes fra, er det vigtigt at forstå, hvad en personlig omkostning, kan betyde for dig, hvis du trækker den fra i virksomheden. En enkeltmandsvirksomhed er personligt ejet, og i teorien betyder det, at din indkomst fra virksomheden skal indregnes i din personlige indkomst. Her kan du eksempelvis beskattes efter VSO, KAO og PSL – dette har vi skrevet meget mere om i denne artikel. Af denne grund er fradrag, som du kan trække fra i din virksomhed, med til at nedsætte din personlige indkomst.

Nu hvor vi har forklaret personlige fradrag, lad os se på nogle af de normale forretningsomkostninger, der kan trækkes fra som enkeltmandsvirksomhed. Forretningsomkostninger er de udgifter, du har afholdt i forbindelse med driften af din virksomhed. Når disse omkostninger er trukket fra, mindsker de din virksomheds overskud og dermed din skat.

De mest almindelige typer af forretningsomkostninger, der kan trækkes fra, er oplistet nedenfor, men ikke total.

  • Direkte omkostninger: Omfatter omkostninger som kan aflejres direkte på, og er variabel op mod omsætningen. En håndværker kunne dette være køb af byggematerialer. En Webshop er det køb af emballage og varer til videresalg.
  • Kontorudstyr og -materiale: Omfatter udgifter relateret til kontoret, herunder kontormøbler, hardware og software.
  • Rejseudgifter: Både lokale og internationale rejser og alt, hvad der relaterer til rejser som overnatning, billetter og madudgifter, kan trækkes fra.
  • Reklame: Udgifter til online annoncer, radio- eller tv-reklamer, avisannoncer og anden form for marketing, der er relateret til din virksomhed, kan trækkes fra.
  • Telefon: Omfatter dine udgifter til mobiltelefon, bredbånd og alle andre tjenester, der er relateret til din virksomhed.
  • Faglige organisationer og afgifter: Udgifter til professionelle kurser, konferencer og seminarer, der er relateret til din virksomhed, kan trækkes fra.
  • Administrationsomkostninger: Udgifter til konsulentarbejder, revisor, advokat og software som er anskaffet og brugt relateret til virksomhedens drift.

Enkeltmandsvirksomheder er virksomheder, der som navnet lægger op til, kun er en ejer, som ejer virksomheden privat. Hvis du er en enkeltmandsvirksomhed, kan det være svært at navigere i de forskellige regler om fradrag, men det er vigtigt at have en god forståelse af, hvad der er fradragsberettiget, så du ikke går glip af de potentielle besparelser, det kan give dig. For foruden skattebesparelse på din personlige selvangivelse, går du også glip af momsfradrag, hvis du glemmer at trække omkostninger fra i virksomheden.

Når det kommer til udgifter, som har både personlig og forretningsmæssig anvendelse, såsom en mobiltelefon eller en bil, kan du kun trække den del af udgiften, der er brugt i forbindelse med din virksomhed, fra, med undtagelse af enkelte omkostninger, disse kommer vi ind på længere nede.

Hvad angår udgifter til en computer og telefon, herunder abonnement til internet og telefoni, kan du normalt trække omkostningerne, hvis de bruges til forretningsformål. Der er forskellige metoder til at beregne fradraget, herunder afskrivning over flere år eller trække hele beløbet på én gang. Det er vigtigt at have styr på reglerne for at undgå fejl i din selvangivelse. Som enkeltmandsvirksomhed kan du have brug for at købe en computer til at drive din virksomhed. Heldigvis kan du trække omkostningerne ved computeren fra i skat, men det kan være en udfordring at navigere i reglerne for fradrag.

Det er også vigtigt at bemærke, at hvis computeren og telefon ikke er en nødvendig udgift for din virksomhed, kan du muligvis ikke trække omkostningerne ved den fra i skat. En computer kan betragtes som en nødvendig udgift, hvis den er afgørende for at drive din virksomhed, f.eks. hvis du bruger den til at udføre opgaver eller oprette dokumenter og regnskaber.

Anvender du derimod også telefon og computer til private formål også, så kan du stadig trække omkostningen fra, men du skal huske at lade sig beskatte af fri telefon. Fri telefon skal angives på din selvangivelse, således at du opnår ret til at bruge computer og telefon privat. Satsen for fri telefon ændrer sig løbende, og er i 2023 kr. 3.100 årligt.

Foruden fri telefon, så kan man som enkeltmandsvirksomhed også tænke i flere forskellige retninger i forhold til bil i virksomheden og evt. fradrag for brug af denne.

Hvis bilen er på gule plader, kan du udgiftsføre alle udgifter til bilen, samt virksomheden må købe bilen og eje den.


Hvis bilen derimod er på papegøjeplader eller hvide plader, signalerer dette, at bilen også må anvendes privat, så hvis virksomheden ejer bilen, skal man opgøre den private anvendelse af bilen og trække disse omkostninger ud som hævninger. Kører du eksempelvis 10.000 km. årligt, hvoraf de 2.500 km. er privat kørsel, så skal du trække 25% af omkostninger vedr. bilen ud som en hævning.


Du kan også vælge at holde bilen ude privat. Dette giver dig ret til at få km penge efter statens takster. Valget af bilordning i enkeltmandsvirksomheder afhænger af mange elementer, herunder især hvor dyr en bil man tænker sig at have, og hvordan fordelingen er mellem privat og erhvervsmæssig kørsel.

Husk med ovenstående, at for at opnå fradrag, skal bilagsmateriale og købsbilag selvfølgelig foreligge i bogføringen.

I dette afsnit har vi nu været omkring hvad du kan trække fra i din enkeltmandsvirksomhed, samt hvilke bilag du med fordel kan trække fra, for at opnå øget fradrag. Vi er kommet omkring telefon, computer, bil osv. Og denne liste er langt fra fuldstændig, og der er flere fradrag man med fordel kan tænke ind i sin virksomhed.

Det er vigtigt for dig som selvstændig, at du først og fremmest ikke snyder dig selv for fradrag, som du med fordel kan trække fra. Derudover er det også vigtigt at du har bilagene og dokumentationen i orden.

Netop bilag og dokumentation kan Wolfpack hjælpe dig med. Hvis du har udgifter, hvor du har lagt ud privat, kan du blot uploade bilaget i Wolfpack, og appen klarer bogføringen, og gemmer bilaget. På den måde får du dine udlægspenge retur indenfor 24 timer, og bilaget er trygt arkiveret i dit regnskabssystem.

Bogføring og regnskab kan virke som en stor opgave for begyndere, men det er ikke desto mindre vigtigt. Det giver overblik over økonomien og muliggør, at man kan planlægge og træffe beslutninger ud fra pålidelige data. Gennem denne guide har vi gennemgået de grundlæggende principper og metoder inden for bogføring og regnskab, fra den praktiske proces af bogføring til en mere dybdegående forståelse af regnskabsprincipper og -metoder. Det er afgørende at have et grundlæggende kendskab til emnet, især for begyndere, og med tiden kan man blive dygtigere og mere fortrolig med bogførings- og regnskabspraksis.

Wolfpack hjælper i forhold til bogføringen, med at man som virksomhed langt nemmere kan få styr på sin virksomheds udlæg, og få refusion for disse på en nem og hurtig måde. 

FAQ

Man kan få fradrag for alle omkostninger, som kan aflejre sig direkte til anvendelse i virksomheden. Så man skal altid opveje omkostninger, som de har privat karakter eller erhvervsmæssig karakter.
 

Det kan man godt. Både hvis man har et lejemål som aflejrer sig direkte på virksomheden, og ligeledes hvis man har et hjemmekontor, som anvendes 100% erhvervsmæssigt.

Man betaler skat af sit overskud i virksomheden. Derudover kan man med de forskellige skatteformer PSL, VSO og KAO drage fordele af de forskellige skattesatser.