Udgående moms (salgsmoms)

Denne artikel indeholder en grundig guide til udgående moms (salgsmoms) i Danmark. Lær om de vigtigste regler, beregning af moms, og hvordan du indberetter salgsmoms korrekt i din virksomhed.

Table of Contents

Hvad er Udgående moms (salgsmoms)?

Udgående moms, også kendt som salgsmoms, er den moms, en virksomhed opkræver og skal afregne til Skattestyrelsen for varer og tjenester, de sælger til kunder. Det er altså den moms, der lægges oven i salgsprisen på det produkt eller den service, som en virksomhed udbyder. Udgående moms skal angives og betales i den momsperiode, hvori fakturaen udstedes. Det er virksomhedens ansvar at indberette og afregne denne moms til Skattestyrelsen.

Momsregistrering og -pligt

For at en virksomhed skal opkræve udgående moms, skal den være registreret for moms hos Skattestyrelsen. Dette er obligatorisk for virksomheder med en årlig omsætning på mere end 50.000 DKK. Når virksomheden er momsregistreret, er den forpligtet til at opkræve og afregne moms på dens salg af varer og tjenester. Selvom en momsregistreret virksomhed primært skal afregne udgående moms til Skattestyrelsen, kan den samtidig få fradrag for den indgående moms, som virksomheden betaler i forbindelse med køb af varer og tjenester.

Beregning af udgående moms

Udgående moms beregnes ved at finde den skattepligtige omsætning (salgsprisen ekskl. moms) og derefter multiplicere denne med momssatsen. I Danmark er den generelle momssats på 25%. Dette betyder, at hvis en virksomhed sælger en vare eller en tjeneste for 100 DKK (ekskl. moms), vil den opkræve yderligere 25 DKK i udgående moms – altså en samlet salgspris, inklusive moms, på 125 DKK.

Indberetning og afregning af udgående moms

En virksomhed skal indberette og afregne den udgående moms, den har opkrævet, til Skattestyrelsen. Dette sker via virksomhedens momsangivelse – enten månedligt, kvartalsvist eller halvårligt, afhængig af virksomhedens omsætning. På momsangivelsen skal virksomheden oplyse de samlede beløb for både salg og køb (ekskl. moms) samt den udgående og indgående moms i den givne momsperiode. Herefter skal virksomheden afregne forskellen mellem den udgående og den indgående moms.

Eksport og andre særlige forhold

Der er visse særlige forhold, der kan have indflydelse på, hvordan en virksomhed skal opkræve og afregne udgående moms. For eksempel gælder der særlige regler for udgående moms, når en virksomhed eksporterer varer til et andet EU-land eller et land uden for EU. I sådanne tilfælde kan virksomheden ofte være berettiget til at anvende en nedsat momssats eller helt undlade at opkræve moms på salget. Det er vigtigt, at virksomheden løbende holder sig opdateret om og forholder sig til sådanne særlige regler og forhold.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.