Selskabsskat

Denne artikel dækker alt, du behøver at vide om selskabsskat i Danmark, herunder introduktionen af selskabsskat, beregning af skat, fradrag og afgiftsmæssige forpligtelser samt de vigtige datoer og frister for at undgå sanktioner og bøder fra Skattestyrelsen.

Table of Contents

Hvad er Selskabsskat?

Selskabsskat er en skat, der betales af danske virksomheder og andre juridiske enheder baseret på deres skattepligtige indkomst. Denne skat, også kaldet kildeskat, er vigtig for at sikre et stabilt og bæredygtigt offentligt finanssystem i Danmark og for at fordele byrden mellem forskellige typer af indkomstskabende enheder.

Hvordan beregnes selskabsskat?

Selskabsskatten beregnes ved at anvende en fast selskabsskattesats (for eksempel 22%) på virksomhedens skattepligtige indkomst. Den skattepligtige indkomst omfatter virksomhedens samlede indtjening minus driftsomkostninger, afskrivninger, renteudgifter, virksomhedsrelaterede fradrag og tab.

Fradrag og skattetilpasninger

Danmarks skattesystem rummer en række fradrag og skattetilpasninger, som en virksomhed kan bruge til at reducere sin skattepligtige indkomst. Disse kan omfatte investeringsfradrag, forsknings- og udviklingsfradrag, fradrag for miljøinvesteringer og fradrag for donationer til velgørende organisationer.

Afgiftsmæssige forpligtelser og frister

Virksomheder i Danmark har en række skattemæssige forpligtelser og frister, som de skal overholde for at undgå bøder og sanktioner fra Skattestyrelsen. Disse omfatter indsendelse af årsopgørelser, betaling af aconto-skat, moms og indberetning til eIndkomst.

Årsopgørelse og frister

Årsopgørelsen, som dækker selskabets skattepligtige indkomst og eventuelle fradrag, skal indsendes til Skattestyrelsen senest den 30. juni i året efter det pågældende regnskabsår. Såfremt denne frist ikke overholdes, kan virksomheden blive pålagt at betale en forhøjet bøde.

Aconto-skat og betalingsfrister

Aconto-skat er en forudbetaling af selskabsskat og beregnes ud fra Skattestyrelsens skøn over virksomhedens forventede skattepligtige indkomst. Denne forudbetaling skal betales i to rater i løbet af skatteåret, normalt med fristerne den 20. marts og den 20. november.

Konsekvenser ved manglende overholdelse af skattemæssige forpligtelser

Manglende overholdelse af skattemæssige forpligtelser og frister kan medføre sanktioner og bøder fra Skattestyrelsen. Disse kan omfatte ekstra skatte- og momsopkrævninger, dagbøder, renter og andre administrative sanktioner. Det er derfor vigtigt at holde styr på disse frister og opfylde sine forpligtelser som virksomhedsejer.

Sådan får du hjælp med selskabsskat

At holde styr på selskabsskat og de skattemæssige forpligtelser kan virke overvældende, især for nye og mindre virksomheder. Derfor kan det være en god idé at søge professionel hjælp i form af en revisor eller en skatterådgiver, der kan hjælpe med at navigere i det danske skattesystem og give rådgivning om, hvordan man overholder frister og regler på en effektiv og korrekt måde.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.