Rykker

I denne artikel vil vi udforske hvad en rykker er, hvordan man anvender dem korrekt og lovmæssigt, og hvilke fordele de har for virksomheder og privatpersoner. Vi vil også undersøge de gængse fejl og gode praksisser ved anvendelsen af rykkere.

Table of Contents

Hvad er Rykker?

En rykker er en skriftlig påmindelse, der sendes fra en kreditor til en debitor med henblik på at inddrive en udestående gæld. Rykkere benyttes ofte, når en faktura ikke er blevet betalt til tiden, og formålet er at skabe opmærksomhed omkring det udestående beløb for at få betalingen gennemført så hurtigt som muligt.

Hvornår og hvordan skal en rykker sendes?

I henhold til renteloven i Danmark, må en kreditor først sende en rykker, når betalingsfristen for den oprindelige faktura er overskredet. Man kan dog allerede før dette tidspunkt kontakte debitor telefonisk eller på anden vis for at minde om betaling.

Der er ingen lovkrav om, hvordan en rykker skal se ud eller hvilken kommunikationsform der skal anvendes. Dog skal det tydeligt fremgå, at det er en rykker, og det skal indeholde oplysninger om kreditor, debitor, det udestående beløb, fakturanummer og eventuelle påmindelsesgebyrer eller morarenter.

Hvor mange rykkere kan man sende?

Der er ingen specifik grænse for, hvor mange rykkere en kreditor kan sende, men det anbefales normalt at sende maksimalt tre rykkere. Mellem hver rykker skal der ydes en rimelig frist, typisk 10-14 dage, til den debitor får mulighed for at betale.

Hvilke omkostninger kan kræves ved udsendelse af rykkere?

Renteloven i Danmark tillader kreditorer at opkræve gebyrer ved udsendelse af rykkere. Gebyret er typisk 100 kr. pr. rykker og må maksimalt opkræves tre gange. Derudover kan kreditor kræve morarenter for den periode, hvor gælden fortsat er ubetalt, og opkræve udenretlige inddrivelsesomkostninger, hvis gælden skal indrives gennem retssystemet.

Gode praksisser og gængse fejl ved anvendelsen af rykkere

1. Gode praksisser:

  • Vær tydelig og præcis i formuleringen af rykkeren.
  • Send rykkere på en professionel og respektfuld måde.
  • Vær opmærksom på de lovkrav, der gælder for udsendelse af rykkere og påkrævede oplysninger.
  • Dokumenter korrespondancen i forbindelse med rykkere og betalingspåmindelser.

2. Gængse fejl:

  • Udsendelse af rykkere før fakturaens betalingsfrist er overskredet.
  • Oprekrævning af ulovlige eller urimelige gebyrer og omkostninger.
  • Brug af aggressiv eller truende kommunikation.
  • Manglende dokumentation af korrespondancen og rykkerprocessen.

Rykkere og inkasso – hvad er forskellen?

Mens en rykker er en påmindelse sendt direkte fra kreditor til debitor med henblik på betaling af en udestående gæld, er inkasso en proces, hvor en kreditor overdrager inddrivelsen af gælden til en ekstern virksomhed. Dette sker ofte efter gentagne rykkere og mislykkede forsøg på at inddrive gælden. Inkassovirksomheden påtager sig derefter opgaven med at inddrive gælden og har mulighed for at benytte retlige skridt, hvis nødvendigt.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.