Revisionsprotokollat

Et revisionsprotokollat er den rapport, som bliver udarbejdet i en revisionsproces. Rapporten beskriver den revision, som er blevet udført og de resultater, der er opnået.

Hvad er et revisionsprotokollat?

Et revisionsprotokollat er en rapport, som indeholder en beskrivelse af den revision, der er blevet udført, samt de resultater, der er opnået af virksomheden. Et revisionsprotokollat er revisors eller revisionsfirmaets skriftlige erklæring, som beskriver, hvordan revisionen er udført og de resultater, der er fremkommet i løbet af revisionen.

Kravene til et revisionsprotokollat

Et revisionsprotokollat skal beskrive de anvendte metoder og teknikker i en revisionsproces. Revisionsprotokollatet skal også indeholde en vurdering af virksomhedens interne kontrolsystemer, og en konklusion om regnskaberne er pålidelige og korrekte.

En revisionsprotokol skal også indeholde oplysninger om mulige fejl og mangler, som er dukket op under revisionen. Hvordan de fundne fejl og mangler er opstået og herefter er blevet håndteret, skal også beskrives. 

Endelig skal en revisionsprotokol også indeholde anbefalinger til forbedringer af virksomhedens regnskaber og de interne kontrolsystemer.

Hvordan bruges et revisionsprotokollat?

Beskrivelsen af revisionsprocessen, som revisionsprotokollatet indeholder, er det mest brugbare. Den bruges som vurdering af virksomhedens regnskaber og til at bedømme, om de kan anses for at være pålidelige og korrekte.

Et revisionsprotokollat bruges også som et værktøj til at identificere områder, hvor der er behov for forbedringer i virksomhedens regnskabs-og kontrolsystemer. Umiddelbart kan vurderingen bruges som dokumentation til investorer, kreditorer og myndigheder.

Hvem underskriver et revisionsprotokollat?

Det er et krav, at revisor eller revisionsfirma underskriver revisionsprotokollatet. Men det skal også underskrives af en repræsentant for virksomheden, fx direktøren eller bestyrelsesformanden.

Når repræsentanten har underskrevet revisionsprotokollatet, er det ensbetydende med en accept af den konklusion, som revisoren er nået frem til i relation til virksomhedens regnskaber og interne systemer.

Fire typer af revisionsprotokollater

Der anvendes følgende fire forskellige typer revisionsprotokollater:

  • Revisionsprotokollat for revision af  årsrapport: Det mest kendte og omfattende revisionsprotokollat skal udarbejdes, før bestyrelsen kan godkende årsrapporten.
  • Tiltrædelsesprotokollat: Dette revisionsprotokollat beskriver opgaver og ansvar for både ledelse og revisor i relation til revision og regnskabsaflæggelse. 
  • Revisionsprotokollat for revision i årets løb: Dette revisionsprotokollat udarbejdes, når der er udført revision i løbet af året. 
  • Fratrædelsesprotokollat: Dette revisionsprotokollat gennemføres, når revisoren fratræder før udløbet af en valgperiode. Kan give den næste revisor det nødvendige overblik.

Ikke alle virksomheder skal nødvendigvis udarbejde et revisionsprotokollat. Det afhænger af virksomhedens størrelse og regnskabsmæssige forhold

Revisionsprotokollatet opdaterer bestyrelsen

Revisionsprotokollatet giver bestyrelse og ledelse en nødvendig vurdering af regnskaberne og virksomhedens interne kontrolsystemer. Denne viden kan hjælpe til at identificere områder, hvor der er behov for forbedring, hvilket også kan sikre overholdelse af regler og lovgivning.

Som bestyrelsesmedlem er det vigtigt at gennemgå revisionsprotokollatet grundigt og stille eventuelle spørgsmål eller bede om yderligere dokumentation, hvis nogle punkter er uafklarede.

Bestyrelsen skal også have mulighed for at følge op på eventuelle anbefalinger, som fremgår af et revisionsprotokollat. Det kan nemlig medvirke til at sikre forbedringer i virksomhedens regnskabs- og kontrolsystemer.

Revisionsprotokollatet er en vigtig rapport, der ikke er til at komme udenom. Rapporten kan hjælpe virksomheder med at opretholde en høj standard inden for regnskabsføring og kontrol. Den er også med til at styrke den tillid, som investorer, kreditorer og andre interessenter måtte have til virksomhedens økonomiske rapportering.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.