Revision

Revision er en undersøgelse af regnskaber og finansielle oplysninger med det formål at afgøre, om de er korrekte og i overensstemmelse med regler og standarder.

Hvad er en revision?

Revision udføres normalt af en uafhængig revisor eller et revisionsfirma, som undersøger virksomhedens finansielle rapportering og udfører en række tests og analyser for at afgøre, om regnskabet er korrekt og pålideligt.

Lovpligtig revision

Lovpligtig revision er en type revision, der er påkrævet af lovgivningen eller regulatoriske myndigheder. Denne form for revision gælder normalt for virksomheder af en bestemt størrelse eller type og kan variere afhængigt af landet eller området, hvor virksomheden opererer.

Hvad er formålet med revision?

Formålet med revision er at give sikkerhed og tillid til interessenter i virksomheden, fx aktionærer, kreditorer, investorer, skattemyndigheder og offentligheden. Revisionen sikrer, at regnskaberne og de finansielle oplysninger er korrekte og pålidelige. Derudover sikrer revision, at regnskabet er i overensstemmelse med love og standarder. Samtidig kan revision også identificere eventuelle fejl eller uregelmæssigheder og give virksomheden mulighed for at rette op på dem.

Hvordan gør en revisor?

En revisor undersøger regnskaberne og den finansielle rapportering samt udfører tests og analyser. En revision omfatter typisk en gennemgang af virksomhedens finansielle transaktioner, interne kontroller og andre relevante dokumenter.

Revisoren vil normalt mødes med virksomhedens ledelse for at diskutere resultaterne af revisionen og eventuelle uregelmæssigheder eller problemer, som er dukket op under revisionen. Revisoren vil også afgive en erklæring om revisionen. Den indeholder gerne en konklusion om, hvorvidt regnskaberne og den finansielle rapportering er korrekte og i overensstemmelse med regler og standarder. 

Hvad kontrollerer en revisor i regnskabet?

En revisor kontrollerer en række forskellige elementer i regnskabet, som kan omfatte:

  • Balancen: Revisoren kontrollerer, om balancen er korrekt, fx at aktiver og passiver er korrekt værdisat og klassificerede.
  • Resultatopgørelsen: Revisoren kontrollerer, om resultatopgørelsen er korrekt, fx om indtægter og omkostninger er korrekt bogført og klassificeret.
  • Noter til regnskabet: Revisoren kontrollerer, om noterne til regnskabet er korrekte og fuldstændige, fx oplysninger om virksomhedens aktiviteter, ansvar og finansielle risici.
  • Interne kontroller: Revisoren vurderer virksomhedens interne kontroller.

Kan man fravælge revision?

I nogle tilfælde kan en virksomhed fravælge revision. Typisk vil dette ske, når virksomheden er lille eller er personlig ejet. Fravalget af en revisor medfører naturligvis besparelser på virksomhedens omkostningerne i relation til revision.  Dog er der ved fravalget af revision visse potentielle risici og konsekvenser, som en virksomhed bør være opmærksom på. 

Hvordan hjælper Wolfpack revisionen?

Wolfpack appen holder styr på den del af virksomhedens regnskab, som har med udlæg at gøre. Ethvert køb er blevet registreret og dokumenteret i regnskabet. Det samme er refunderingen af udlæg til selvsamme køb. Det betyder, at revisoren har det fulde overblik over enhver transaktion mellem brugerne af Wolfpack og virksomheden.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.