Personalegoder

En dybdegående artikel, der giver en komplet guide til personalegoder i Danmark, herunder de forskellige typer, skatteregler og tips til at finde de bedste personalegoder for din virksomhed og medarbejdere.

Table of Contents

Hvad er Personalegoder?

Personalegoder er en form for ydelser og fordele, som en virksomhed tilbyder sine ansatte udover deres grundløn. Formålet med personalegoder er at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere samt bidrage til en positiv og produktiv arbejdsplads. Personalegoder kan variere fra virksomhed til virksomhed, region til region og også afhængig af de forskellige medarbejderkategorier. I denne artikel tager vi et nærmere kig på, hvad personalegoder er, samt beskriver de mest almindelige typer, skatteregler og tips til at finde de bedste personalegoder til din virksomhed og medarbejdere.

Typer af Personalegoder

Personalegoder kan opdeles i forskellige kategorier, herunder økonomiske fordele, sociale fordele, arbejdsrelaterede fordele og helbred og velvære fordele. Her er nogle af de mest almindelige typer af personalegoder i Danmark:

Økonomiske fordele

 

 • Bonusordninger
 • Aktieoptioner
 • Pensionsordninger
 • Rabatter på virksomhedens produkter eller tjenester

Sociale fordele

 

 • Feriedage udover den lovgivningsmæssige minimum
 • Betalt barsels- eller forældreorlov
 • Firmabegivenheder og sociale arrangementer

Arbejdsrelaterede fordele

 

 • Fleksibel arbejdstid
 • Mulighed for hjemmearbejde
 • Uddannelses- og træningsprogrammer
 • Ekstra studieorlov

Helbred og velvære fordele

 

 • Sundhedsforsikring
 • Fitness-medlemskaber
 • Sundheds- og træningsprogrammer
 • Ergonomiske arbejdspladser

Skatteregler for Personalegoder

Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle personalegoder kan være skattepligtige, mens andre er skattefri. I Danmark omfatter de mest almindelige skattefrie personalegoder blandt andet:

 • Fri telefon og internet
 • Sundhedsforsikring
 • Fitness- og træningsudgifter op til et bestemt beløb
 • Firmabetalte masse- og regionaltransportudgifter

Dog kan visse personalegoder være helt eller delvist skattepligtige, såsom bonusordninger, aktieoptioner og værdien af rabatter på virksomhedens produkter eller tjenester. Det anbefales derfor, at man konsulterer en skatterådgiver eller revisor for at få en klar forståelse af de skattemæssige konsekvenser for både virksomheden og medarbejderne.

Tips til at finde de bedste Personalegoder

At finde de bedste personalegoder for din virksomhed og medarbejdere kræver, at du nøje overvejer virksomhedens behov og mål, samt medarbejdernes præferencer og motivation. Her er nogle tips til at hjælpe dig med at finde de bedste personalegoder:

 1. Lav en medarbejderundersøgelse: Dette vil hjælpe dig med at få en bedre forståelse af, hvilke personalegoder dine medarbejdere værdsætter mest og prioriterer højest.
 2. Undersøg konkurrenterne: Forskning, hvilke personalegoder dine konkurrenter og andre virksomheder i din branche tilbyder, og overvej, om nogle af disse goder vil være relevante og attraktive for dine ansatte.
 3. Tilpas personalegoderne til medarbejdergrupper: Forskellige medarbejdere vil have forskellige behov og præferencer afhængigt af deres alder, livssituation og arbejdsopgaver. Overvej derfor at tilbyde en bred vifte af personalegoder, der appellerer til forskellige medarbejdergrupper.
 4. Kommuniker dit personalegoderprogram: Sørg for, at dine ansatte er opmærksomme på og forstår de personalegoder, der er tilgængelige for dem. Dette kan ske gennem interne nyhedsbreve, opslagstavler og medarbejderhåndbøger.
 5. Evaluer og juster løbende: Efter implementeringen af dit personalegoderprogram er det vigtigt at evaluere effektiviteten og medarbejdernes tilfredshed regelmæssigt. Juster om nødvendigt personalegoderne for at sikre, at de forbliver attraktive og relevante for dine medarbejdere.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.