Pengestrømsopgørelse

Table of Contents

I denne artikel vil vi gennemgå begrebet pengestrømsopgørelse og dets betydning for virksomheders økonomistyring. Vi vil forklare, hvordan du kan anvende pengestrømsopgørelsen til at forstå og forbedre din virksomheds likviditet og derved styrke dens finansielle position.

Table of Contents

Hvad er Pengestrømsopgørelse?

Pengestrømsopgørelse er en del af virksomhedens årsrapport og er et vigtigt redskab til at vurdere virksomhedens evne til at generere likviditet og betale sine forpligtelser. Den viser et overblik over virksomhedens pengestrømme opdelt i tre hovedkategorier: driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter.

Driftsaktiviteter omfatter pengestrømme fra virksomhedens primære aktiviteter, såsom salg af varer og tjenesteydelser. Investeringsaktiviteter inkluderer pengestrømme relateret til køb og salg af anlægsaktiver og investeringer, mens finansieringsaktiviteter omhandler pengestrømme vedrørende aktieemission, låneoptagelse og afdrag på lån.

Formålet med pengestrømsopgørelse

En pengestrømsopgørelse hjælper virksomheden og dens interessenter – såsom investorer, kreditorer og ledelse – med at forstå virksomhedens evne til at skabe likviditet og dække sine finansielle forpligtelser. Det kan være med til at afdække eventuelle likviditetsproblemer i virksomheden og give indsigt i, hvordan virksomheden finansierer sin vækst og afvikler sin gæld.

Hvordan anvender man pengestrømsopgørelsen?

For at udnytte pengestrømsopgørelsen optimalt, bør man analysere dens komponenter og sammenholde dem med virksomhedens øvrige regnskabsoplysninger. Nogle vigtige nøgletal omkring pengestrømsopgørelsen inkluderer:

 

  • Driftslikviditet: Måler hvor meget likviditet virksomheden genererer gennem sin drift.
  • Investeringseffektivitet: Viser hvor effektivt virksomheden omsætter sin investeringer i likviditet.
  • Finansieringsgrad: Giver indsigt i, hvordan virksomheden finansierer sin drift og vækst.
  • Frie pengestrømme: Angiver det beløb, som virksomheden har tilbage efter drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter.

Forbedring af virksomhedens likviditet gennem pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen kan bruges som grundlag for at identificere områder, hvor virksomheden kan forbedre sin likviditetsstyring. Nogle eksempler på forbedringsmuligheder inkluderer:

  1. Optimering af lagerstyring for at reducere lagerbeholdningen og derved frigøre likviditet.
  2. Forhandling af bedre betalingsbetingelser med leverandører og kunder for at reducere kapitalbinding i debitorer og kreditorer.
  3. Strategisk planlægning af investeringer for at sikre optimal udbetaling af kapital.
  4. Strukturering af finansieringskilder, således at virksomheden kan opnå lavere renteomkostninger og sikre bedre betingelser for låntagning og aktiekapital.

Konklusion

Pengestrømsopgørelsen er et vigtigt redskab til at vurdere og forstå en virksomheds finansielle stilling og likviditet. Ved at analysere dens komponenter og nøgletal kan man opnå en dybere indsigt i virksomhedens økonomiske præstation og udnytte denne viden til at forbedre likviditetsstyringen. Gennem forbedret pengestrømsstyring kan virksomheden styrke sin finansielle position og derved skabe værdi for sine interessenter.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.