Nemrefusion

Én af de centrale udfordringer, virksomheder står overfor, er håndteringen af syge- og barselsdagpenge. Den traditionelle papirbaserede og manuelle tilgang til disse opgaver er ikke blot tidskrævende, men kan også føre til fejl og forsinkelser i processen. I denne kontekst træder NemRefusion frem som en løsning. Denne digitale platform er skræddersyet til at imødekomme behovene hos virksomheder, selvstændige og a-kasser ved at tilbyde en brugervenlig og effektiv måde at administrere og anmode om refusion af syge- og barselsdagpenge. 

Hvad er NemRefusion?

NemRefusion er en digital platform, der har til formål at forenkle og forbedre processen med at anmelde og anmode om refusion af syge- og barselsdagpenge. Denne innovative løsning gør det lettere for virksomheder, selvstændige og a-kasser at håndtere disse vigtige opgaver ved at tilbyde en digital indberetningsproces.

Et af de centrale træk ved NemRefusion er dets evne til at integrere sømløst med kommunernes og Udbetaling Danmarks fag- og ESDH-systemer. Dette betyder, at de relevante myndigheder automatisk kan hente indberetningerne direkte fra NemRefusion, hvilket reducerer manuel indtastning og muligheden for fejl. Dette gør hele processen mere effektiv og reducerer administrative byrder for alle involverede parter.

Hvem kan drage fordel af NemRefusion?

NemRefusion er designet til at imødekomme behovene hos forskellige grupper af brugere:

For virksomhedsejere, ledere og HR-ansvarlige giver NemRefusion mulighed for nem og digital indberetning af sygefravær til kommunen og barselsfravær til Udbetaling Danmark. Denne proces giver en omfattende oversigt over udbetalinger foretaget af kommunen og giver også mulighed for at raskmelde medarbejdere direkte gennem NemRefusion.

Selvstændige erhvervsdrivende kan også drage fordel af NemRefusion ved at foretage digitale indberetninger af sygefravær og barselsfravær. Efter indsendelse og signering af indberetningen fortsætter processen på selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær på borger.dk.

A-kasser, der håndterer refusioner for medlemmer, kan bruge NemRefusion til at indberette oplysninger, der er nødvendige for kommunernes beregning af sygedagpenge og Udbetaling Danmarks beregning af barselsdagpenge. Dette sikrer, at refusionerne håndteres korrekt og rettidigt.

Historien bag NemRefusion

NemRefusion blev udviklet som en reaktion på lovforslag nr. 283, som blev vedtaget af alle partier i Folketinget i marts 2009. Projektet blev igangsat med støtte fra både KOMBIT, KL og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Formålet med NemRefusion var at forbedre og modernisere processen for indberetning og anmodning om refusion af syge- og barselsdagpenge.

Teknisk set er NemRefusion baseret på serviceorienteret arkitektur (SOA) og anvender åbne og standardiserede OIOXML-snitflader. Det lyder nok meget teknisk, men simpelt forklaret, er OIOXML et standardiseret format, der muliggør kommunikation og dataudveksling mellem forskellige systemer. Det kan betragtes som “et fælles sprogbrug,” hvor information kan deles og forstås på tværs af forskellige applikationer og platforme. Løsningen integreres også med flere centrale registre og systemer, såsom CPR, CVR, indkomst og Digital Post. Dette sikrer, at data kan deles effektivt mellem forskellige myndigheder og organisationer og bidrager til at forenkle processen yderligere.

Hvordan fungerer NemRefusion?

For at få det bedste ud af NemRefusion er det vigtigt at forstå, hvordan man bruger platformen. Her er en trin-for-trin-guide til indberetning gennem NemRefusion:

  1. Log på NemRefusion med MitID eller MitID Erhverv: Hvis du ejer en enkeltmandsvirksomhed eller er selvstændig, kan du bruge dit private MitID til nemt at logge ind på NemRefusion. Hvis en medarbejder foretager indberetningen på vegne af virksomheden, skal de bruge MitID Erhverv.
  2. Sørg for de nødvendige rettigheder på MitID Erhverv: Hvis du anvender MitID Erhverv, er det vigtigt at have de relevante rettigheder for at kunne anmode om refusion via NemRefusion. Disse rettigheder tildeles af virksomhedens MitID rettigheds-administrator og kan administreres via ‘Mit Virks Brugeradministration’ på Virk.dk.
  3. Start din indberetning på Virk.dk: Besøg Virk.dk og vælg den relevante NemRefusion-kategori, enten ‘NemRefusion – sygedagpenge’ eller ‘NemRefusion – barselsdagpenge’, afhængigt af din indberetning.
  4. Udfyld de påkrævede oplysninger: NemRefusion vil guide dig gennem processen og bede om de nødvendige oplysninger, herunder oplysninger om den syge eller barslende medarbejder.
  5. Underskriv indberetningen: Når indberetningen er udfyldt korrekt, skal den underskrives digitalt for at verificere indholdet.
  6. Indsend indberetningen: Når indberetningen er underskrevet, kan den sendes elektronisk til de relevante myndigheder.

Husk, at der er specifikke tidsfrister afhængigt af, om du er arbejdsgiver, selvstændig eller repræsenterer en a-kasse. Det er vigtigt at overholde disse frister for at sikre en rettidig behandling af dine refusionssager. Du kan finde detaljerede oplysninger om disse tidsfrister på Virks hjemmeside under NemRefusion.

Sammenfattende er NemRefusion en kraftfuld og brugervenlig løsning, der har til formål at lette processen med indberetning og anmodning om refusion af syge- og barselsdagpenge. Med sin integration med myndighedernes systemer og brugervenlige grænseflade er NemRefusion et vigtigt redskab for virksomheder og organisationer i Danmark, der ønsker at effektivisere deres administrative opgaver og sikre korrekte udbetalinger.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.