Moderselskab

Denne artikel dykker ned i definitionen og funktionen af et moderselskab i Danmark samt dets skattemæssige og juridiske aspekter, herunder datterselskaber og koncernforhold.

Table of Contents

Denne artikel dykker ned i definitionen og funktionen af et moderselskab i Danmark samt dets skattemæssige og juridiske aspekter, herunder datterselskaber og koncernforhold.

Indholdsfortegnelse

Hvad er Moderselskab?

Et moderselskab er en juridisk enhed, der ejer og kontrollerer en eller flere datterselskaber. Dette indebærer en ejerandel på mere end 50% af datterselskabets stemmeberettigede kapital. Moderselskaber og deres datterselskaber udgør til sammen en koncern.

Moderselskabets hovedfunktion er at koordinere og tage beslutninger på tværs af de enkelte datterselskaber samt uddelegere ansvar og ressourcer. Dette sker med henblik på at opnå økonomisk vækst og styrke konkurrenceevnen.

Moderselskabets skattemæssige og juridiske aspekter

I Danmark er et moderselskab og dets datterselskaber juridisk adskilte enheder. Dette betyder, at de hver især har deres eget CVR-nummer og kan indgå i juridisk bindende aftaler uafhængigt af hinanden.

Skattemæssige konsekvenser

Fra et skattemæssigt perspektiv er det væsentligt at være opmærksom på, at moderselskabet i princippet ikke hæfter for datterselskabets skattemæssige forpligtelser. Dog findes der skattemæssige undtagelser, såsom reglerne for skattekonsolidering. Skattekonsolidering indebærer, at moderselskabet og dets datterselskaber anses som én skattepligtig enhed. Dette rummer blandt andet fordele ved beskatning af koncerninterne transaktioner, såsom udbytteudlodning og lån.

Interselskabslån og udbytte

Et moderselskab kan finansiere sine datterselskabers virksomhed gennem lån og tilskud. Som en skattemæssig konsekvens heraf, skal moderselskabets renteindtægter fra lånene tages med i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Når det kommer til udbyttebetaling fra datterselskaber til moderselskabet, er det vigtigt at være opmærksom på de skattemæssige implikationer. Generelt er udbyttebetaling mellem danske datterselskaber og moderselskaber skattefri, men der er visse undtagelser ved grænseoverskridende udbyttebetaling.

Datterselskaber og koncernforhold

Et datterselskab er en selvstændig juridisk enhed, der er ejet og kontrolleret af et moderselskab. Datterselskabets aktiviteter er underlagt den samme lovgivning og regulering som moderselskabet.

En koncern består af et moderselskab og alle dets datterselskaber. Koncernstrukturen har til formål at styrke og udbygge den samlede virksomhed og skabe synergier gennem samarbejde mellem datterselskaberne. På den måde kan koncernen udnytte ressourcer og viden på tværs af selskaber og markeder og øge konkurrenceevnen.

Koncernregnskab

I Danmark er et moderselskab forpligtet til at udarbejde et koncernregnskab i overensstemmelse med Årsregnskabslovens regler. Koncernregnskabet skal give et retvisende billede af koncernens samlede økonomiske situation og præsentere en samlet indkomst- og egenkapitalopgørelse samt en samlet balance for koncernen. Koncernregnskabets formål er således at give investorer, kreditorer og andre interessenter et overblik over koncernens økonomiske helhed.

Sammenfattende er et moderselskab en juridisk enhed, der ejer og kontrollerer en eller flere datterselskaber med henblik på at udnytte ressourcer og skabe synergier på tværs af selskaberne. Det er vigtigt at være opmærksom på de juridiske og skattemæssige aspekter ved at drive et moderselskab og datterselskaber i Danmark, herunder koncernregnskabsforpligtelsen og de skattemæssige konsekvenser af udbytteudlodning og lån mellem selskaberne.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.