Mindsteløn

Mindsteløn er den løn, som en arbejdsgiver som minimum kan betale sine ansatte. I Danmark er der ingen lov for, hvad mindstelønnen for ungarbejdere eller voksne som minimum skal være. Ofte bliver mindstelønnen fastsat gennem overenskomstforhandlinger mellem fagforening og arbejdsgiver. 

Table of Contents

Mindsteløn er den løn, som en arbejdsgiver som minimum kan betale sine ansatte. I Danmark er der ingen lov for, hvad mindstelønnen for ungarbejdere eller voksne som minimum skal være. Ofte bliver mindstelønnen fastsat gennem overenskomstforhandlinger mellem fagforening og arbejdsgiver. 

Indholdsfortegnelse

Hvad er mindsteløn?

Mindsteløn er den minimumsløn, som en arbejdsgiver kan betale til en medarbejder. En mindsteløn er normalt baseret på en timeløn eller månedsløn. Formålet med mindstelønnen er at sikre, at medarbejderne får en rimelig løn for deres arbejde samt forhindre, at arbejdsgivere udnytter deres medarbejdere ved at betale dem en uacceptabel, lav løn. I Danmark bliver mindstelønnen oftest fastsat gennem overenskomstforhandlinger mellem fagforening og arbejdsgiver.

Naturligvis varierer mindstelønnen fra land til land og fra branche til branche. I mange lande bliver mindstelønnen fastsat af regeringen eller af en særlig kommission, som tager højde for forskellige faktorer, fx leveomkostninger, arbejdskrav og arbejdsforhold.

Når en mindsteløn først er blevet fastsat, er arbejdsgivere forpligtet til som minimum at betale deres medarbejdere denne løn. Det er ikke tilladt for en arbejdsgiver at betale mindre end mindstelønnen, medmindre medarbejderen modtager en anden form for kompensation, fx drikkepenge eller provision.

I de fleste tilfælde er mindstelønnen en fast sats, som ikke tager højde for medarbejderens kvalifikationer, erfaring eller produktivitet. I fag og brancher, hvor fagforeninger ikke har forhandlet mindstelønnen, kan det være nødvendigt for medarbejderne selv at forhandle sig til en højere lønsats end mindstelønnen.

Mindsteløn i Danmark

I Danmark er mindstelønnen ikke fastsat ved lov. I stedet bliver mindstelønnen fastsat gennem overenskomstforhandlinger mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer i de enkelte brancher. Derfor varierer mindstelønnen fra branche til branche.

Nogle brancher har fastsat en overenskomstmæssig mindsteløn, mens andre brancher ikke har en fastsat mindsteløn. Her bliver lønnen typisk fastsat gennem individuelle forhandlinger mellem arbejdsgiver og medarbejder.

Vi har i Danmark en række love og regler til at regulere arbejdsforhold og arbejdstageres rettigheder. Derfor er der fx minimumskrav til arbejdstid, ferie og sygedagpenge, som arbejdsgivere skal overholde.

Hvis du er i tvivl om din løn og arbejdsforhold, kan du altid kontakte din fagforening eller en arbejdsløshedskasse. De kan hjælpe med at få afklaring på dine rettigheder og pligter som medarbejder.

Mindsteløn i forskellige job

Der er meget på spil, når overenskomstforhandlingerne mellem fagforeninger og arbejdsgivere går i gang. Hver branche og faggruppe har nemlig sine ting at slås for. Fælles for alle er dog kravet til en rimelig mindsteløn. Men i en forhandling vil alle krav naturligvis ikke blive mødt. Derfor varierer mindstelønnen også fra branche til branche og fra år til år.

Her er en liste over mindstelønnen i 20 forskellige jobs i Danmark:

 • Renholder – 128,72 kr. per time (Kilde: 3F)
 • Kassemedarbejder – 119,38 kr./time (Kilde: HK)
 • Lagermedarbejder – 120,60 kr./time (Kilde: 3F)
 • Tjener – 128,72 kr./time (Kilde: 3F)
 • Butiksmedarbejder – 119,38 kr./time (Kilde: HK)
 • Gartner – 129,82 kr./time(Kilde: 3F)
 • Produktionsmedarbejder – 120,60 kr./time (Kilde: 3F)
 • Sygeplejerske – 185,82 kr./time(Kilde: Dansk Sygeplejeråd)
 • SOSU-assistent – 128,72 kr./time (Kilde: 3F)
 • Elektriker – 151,82 kr./time (Kilde: Dansk El-Forbund)
 • Pædagogmedhjælper – 120,60 kr./time (Kilde: 3F)
 • Rengøringsassistent – 128,72 kr./time (Kilde: 3F)
 • Varevognschauffør – 129,82 kr./time (Kilde: 3F)
 • Kok – 143,12 kr./time (Kilde: 3F)
 • IT-supporter – 166,00 kr./time (Kilde: HK)
 • Bygningsmaler – 151,82 kr./time (Kilde: Malerforbundet)
 • Receptionsmedarbejder – 128,72 kr./time (Kilde: 3F)
 • Murer – 160,10 kr./time (Kilde: Byggefagene)
 • Grafisk designer – 166,00 kr./time(Kilde: HK)
 • Lagerforvalter – 143,12 kr./time (Kilde: 3F)

Bemærk, at disse tal kun er vejledende mindstelønninger og kan variere afhængigt af arbejdsområdet og arbejdsgiverens overenskomst. Kilderne er angivet ved hver stilling, og her kan du få yderligere oplysninger om mindstelønnen i de respektive brancher.

Forskellige aldersgruppers mindsteløn

Unge under 18 år:

 • Ufaglært: 64,49 kr./time (Kilde: LO)
 • Faglært: Mindstelønnen er den samme som for voksne.

Voksne (over 18 år):

 • Ufaglært: 128,72 kr./time (Kilde: 3F)
 • Faglært: Mindstelønnen varierer afhængigt af branchen og kan findes i overenskomster mellem fagforeninger og arbejdsgivere. Typisk er mindstelønnen for faglærte højere end for ufaglærte.

Typisk bliver mindstelønnen i Danmark fastsat via overenskomster. Derfor er der forskel på satsen i de forskellige brancher og jobtyper. I øvrigt er disse tal kun vejledende mindstelønninger, og de kan variere afhængigt af arbejdsområdet og arbejdsgiverens overenskomst.

Udvalgte landes mindsteløn

Mindstelønnen i andre lande bliver ikke altid fastsat via en forhandling mellem fagforeninger og arbejdsgivere. Flere lande lader regeringen om at fastsætte, hvad minimumslønnen skal være i forskellige fag og brancher. 

Her er en liste over mindstelønnen i 10 forskellige lande:

 • USA: $7,25 pr time (føderal mindsteløn, men nogle stater har en højere mindsteløn)
 • Storbritannien: £8,91 pr time for personer over 23 år (Kilde: Gov.uk)
 • Tyskland: €10,45 pr time (Kilde: Federal Employment Agency)
 • Frankrig: €10,25 pr time (Kilde: Service-public.fr)
 • Sverige: SEK 116,82 pr time (Kilde: LO)
 • Norge: NOK 189,70 pr time (Kilde: LO)
 • Schweiz: CHF 23,14 pr time (Kilde: State Secretariat for Economic Affairs)
 • Australien: AUD 20,33 pr time (Kilde: Fair Work Ombudsman)
 • Canada: CAD 15,00 pr time (Kilde: Government of Canada)
 • Japan: ¥930 pr time (Kilde: Ministry of Health, Labour and Welfare)

Mindstelønnen i de forskellige lande kan variere afhængigt af arbejdsområde, jobtype og andre faktorer. Ovenstående tal er kun vejledende mindstelønninger og kan ændre sig over tid.

Når du får mindre end mindsteløn

Alle fortjener at få en løn, som er rimelig. Men det sker, at nogle arbejdsgivere betaler en løn, som er under minimum. Hvis du som ansat får mindre i løn end den aftalte mindsteløn, er der faktisk noget, du selv kan gøre:

 • Tal med din arbejdsgiver: Tag en snak med din arbejdsgiver og påpeg, at du får mindre i løn end den aftalte minimumsløn. Måske er det blot en fejl eller en misforståelse, som din arbejdsgiver kan rette op på.
 • Kontakt en fagforening: Hvis du er medlem af en fagforening, kan du kontakte dem og få hjælp og vejledning i forhold til at kræve den aftalte minimumsløn.
 • Indsend en klage: Kan du ikke løse problemet ved at tale med din arbejdsgiver, kan du indsende en klage til myndighederne. I Danmark kan du kontakte Arbejdstilsynet eller din fagforening og få hjælp til at indsende en klage.

Husk, at det er ulovligt for en arbejdsgiver at betale mindre end den aftalte minimumsløn. Det kan faktisk få alvorlige konsekvenser for arbejdsgiveren, hvis de bryder loven. Det kan fx føre til bøder, sanktioner og i alvorlige tilfælde retssager.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.