Kredit

I relation til handel med varer eller ydelser er kredit et udtryk for et udestående beløb, som køber har tilgode hos sælger. I bogføring er kredit et beløb, der bliver trukket fra en konto.

Indholdsfortegnelse

Hvad er kredit?

Når du tager en kredit, modtager du penge, som du senere skal tilbagebetale, ofte med renter og gebyrer. Med en kredit låner du penge eller får en midlertidig udvidelse af din købekraft.

Du kan tage kredit med forskellige midler, fx. kreditkort, banklån, pantelån eller personligt lån.
Din kreditværdighed bliver vurderet på basis af din tidligere kredit- og betalingshistorik, indkomst og andre faktorer.
Kredit kan være en nyttig måde at finansiere store køb eller investeringer.  Du skal dog være påpasselig med at påtage dig mere kredit eller gæld, end du kan håndtere.

 

Er kredit et lån?

Kredit kan i visse henseender betragtes som et lån. For det indebærer, at du modtager penge fra en kreditgiver(fx en bank), som vil kræve beløbet tilbagebetalt med renter og gebyrer indenfor for en given tidsramme. 

Forskellen mellem kredit og et almindeligt lån er, at kredit blot er en midlertidig udvidelse af din købekraft. Et lån derimod er engangsudbetaling af en større sum penge, som oftest skal benyttes til et specifikt formål. 

På mange måder er kredit mere fleksibelt end et almindeligt lån, da du ofte kan trække på din kreditlinje flere gange. Dog kun så længe, at du holder dig inden for din tildelte kreditgrænse.

Forskellen på debet og kredit

Debet og kredit er økonomiske begreber, som anvendes i regnskabs- og bogføringsmæssig sammenhæng, og de refererer til forskellige typer af transaktioner.

Debet refererer til en transaktion, hvor der foretages en indbetaling eller tilførsel af penge til en konto. Det kan også referere til en udgift, der bliver trukket direkte fra din konto, fx når du bruger et debetkort til at betale for en vare eller en ydelse.

Kredit refererer til en transaktion, hvor du får tilført penge til din konto eller kreditlinje, typisk med henblik på at opnå midlertidig øget købekraft eller låne en mindre sum penge. Det kan ske som en kreditkorttransaktion, hvor du køber noget på kredit, eller det kan være et kortfristet banklån, hvor du modtager et mindre beløb, som du skal tilbagebetale med renter og gebyrer.

I regnskabsmæssig sammenhæng anvendes debet og kredit ofte til at bogføre transaktioner på forskellige konti. En debetpost øger ofte en aktivkonto og mindsker en passivkonto, mens en kreditpost gør det modsatte. Det er vigtigt at huske, at betydningen af debet og kredit kan variere afhængigt af den valgte regnskabspraksis.

Hvordan fungerer kredit?

Kredit fungerer ved, at en person eller en virksomhed modtager penge fra en kreditgiver, som skal tilbagebetales på et senere tidspunkt med renter og gebyrer. Kreditten kan realiseres gennem fx. kreditkort, banklån, pantelån eller personligt lån.

Når du ansøger om kredit, vil kreditgiveren normalt vurdere din kreditværdighed. Bliver du godkendt, vil du modtage en kreditgrænse eller et lånebeløb, som du kan trække på efter behov, så længe du holder dig inden for din tildelte beløbsgrænse.

Når du bruger sin kredit, vil du typisk blive opkrævet renter og gebyrer på det beløb, du trækker på, indtil du tilbagebetaler det. Renten kan være fast eller variabel, men vil normalt blive opkrævet som en årlig procentdel af det beløb, du skylder.

Hvad er en kreditnota?

Det er, når du skal lave en tilbagebetaling eller give kredit for en tidligere faktura eller transaktion, at du kan udstede en kreditnota.
Det kan ske af forskellige årsager, fx. hvis de indkøbte varer viser sig defekte eller beskadigede, eller hvis en rabat eller en fejl i beregningen bliver opdaget efter, at en faktura er blevet udstedt.

En kreditnota fungerer som en negativ faktura. Den korrigerer eller justerer tidligere fakturaer eller transaktioner. I stedet for at bede køber om at betale det fulde beløb på den oprindelige faktura, tillader en kreditnota sælger at justere det opkrævede beløb ved at trække kreditnotaens beløb fra fakturaens beløb. 

Kreditnotaer kan hjælpe med at rette eventuelle fejl, som ellers kunne skabe utilfredse kunder.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.