Kontoplan

En kontoplan giver en struktureret oversigt over virksomhedens økonomi via en systematisk liste, der registrerer og kategoriserer virksomhedens økonomiske transaktioner.

Hvad er en kontoplan?

En kontoplan indeholder typisk forskellige kontityper såsom aktiver, passiver, indtægter og udgifter, der alle har egne navne og numre. Kontoplanens omfang vil variere afhængigt af virksomhedens størrelse og aktiviteter og kan tilpasses for at imødekomme specifikke behov.

Med en kontoplan er det lettere at udarbejde nødvendige finansielle rapporter samt opfylde de rapporteringskrav, der måtte være fra myndigheder og andre interessente.

Hvad betyder kontoplanens nummer?

Kontoplanen har et nummer, der tildeles hver konto i regnskabet som en unik identifikator. Nummeret bruges til at organisere kontoplanen og skabe en logisk struktur, der gør det nemt at identificere og finde de forskellige konti i regnskabet.

Afhængigt af virksomhedens størrelse og kompleksitet kan der godt være variation i en kontoplans nummerering. Dog følger den oftest en hierarkisk struktur, hvor de forskellige tal repræsenterer de enkelte niveauer. 

Således kan de første cifre i et kontonummer repræsentere forskellige hovedkonti som fx. aktiver, passiver, indtægter og udgifter, mens de efterfølgende cifre kan repræsentere underkonti og detaljer inden for hver hovedkonto.

Nummereringen hjælper med at organisere regnskabet og udarbejde finansielle rapporter og analyser. Det kan også være utrolig nyttigt, hvis man arbejder med andre virksomheder, som bruger samme kontoplan. Det gør det nemlig lettere at kommunikere og sammenligne regnskaber på tværs af virksomhederne.

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.