Kørselsregnskab

Denne artikel giver en dybdegående vejledning til, hvordan man korrekt fører et kørselsregnskab, de gældende skatteregler, og hvordan dette påvirker selvstændige og virksomheder. Lær alt om kørselsregnskab på en enkel og nem måde.

Indholdsfortegnelse

Hvad er Kørselsregnskab?

Kørselsregnskab er en systematisk registrering og opgørelse af de kilometer, en bil eller andet køretøj tilbagelægger i forbindelse med arbejde og erhverv. Det anvendes for at overholde skattereglerne og afregne korrekt mellem privat og erhvervsmæssig brug af køretøjet. Kørselsregnskabet er vigtigt for både selvstændige og virksomheder, da det har konsekvenser for fradrag og beskatning.

Hvordan fører man et kørselsregnskab?

Manuel registrering

En traditionel måde at føre et kørselsregnskab på er ved manuelt at skrive poster i en logbog eller lignende. Hver post skal indeholde dato, start- og slutkilometertal, formål med turen, samt eventuelle omkostninger i forbindelse med turen.

Elektronisk registrering

I dag findes der mange elektroniske systemer og apps, som kan hjælpe med at registrere og føre et kørselsregnskab automatisk. Nogle systemer er integreret med bilens GPS, mens andre kræver, at man aktivt starter og stopper en registrering ved hjælp af en app på telefonen.

Skatteregler for kørselsregnskab

For at være berettiget til fradrag i erhvervsmæssig kørsel, skal der føres et kørselsregnskab, der opfylder Skattestyrelsens krav om dokumentation. Regnskabet skal kunne dokumentere, at kørslen rent faktisk har været nødvendig og af erhvervsmæssig karakter.

Befordringsfradrag

Befordringsfradrag er fradrag for kørsel mellem hjem og arbejde. For at få dette fradrag skal man opfylde visse betingelser, herunder at have en fast arbejdsplads og en fast bopæl og at kørselsafstanden overstiger 24 kilometer tur/retur.

Fradrag for erhvervsmæssig kørsel

For at få fradrag for erhvervsmæssig kørsel skal man kunne dokumentere over for Skattestyrelsen, at kørslen er nødvendig for arbejdet. Kørselsregnskabet skal inkludere oplysninger om formål, rute, køretøjets registreringsnummer, samt det tilbagelagte antal kilometer.

Skattemæssige konsekvenser

For selvstændige

Selvstændige kan trække udgifter til erhvervsmæssig kørsel fra i deres skatteopgørelse, men det kræver, at de omkostninger og kilometer, der er tilbage til privat kørsel, opgøres og beskattes korrekt. Det er derfor vigtigt at føre et ordentligt kørselsregnskab for at opnå disse fradrag.

For virksomheder

For virksomheder har korrekt håndtering af kørselsregnskaber betydning for, hvor meget moms der kan fratrækkes. Hvis en virksomhed har et korrekt og opdateret kørselsregnskab, vil det potentielt kunne give større fradrag i forbindelse med momsafregning.

Konklusion

Et kørselsregnskab er en central del af økonomistyringen for både selvstændige og virksomheder. Det er vigtigt at opretholde et korrekt og opdateret kørselsregnskab for at opnå de korrekte fradrag og undgå problemer med Skattestyrelsen. Det er værd at bruge tid på at finde den metode, der passer bedst til ens behov – uanset om det er manuel registrering eller en elektronisk løsning.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.