Goodwill

Lær om goodwill og dets betydning i regnskabet. Fra definition og beregning til af- og nedskrivning samt skattemæssige aspekter – denne artikel dækker alt, hvad du behøver at vide om goodwill.

Table of Contents

 Denne artikel vil give dig en komplet forståelse af, hvad et girokort er, hvordan det fungerer og hvilken rolle det spiller i det danske betalingssystem. Vi vil også se på fordelene ved at bruge girokort og hvordan du kan bruge det til at optimere dine betalingsprocesser.

Indholdsfortegnelse

Hvad er Goodwill?

Goodwill er et immaterielt aktiv, der opstår, når en virksomhed opkøber en anden virksomhed for en pris, der er højere end den samlede værdi af det opkøbte selskabs nettoaktiver. Det repræsenterer den ekstra værdi, som opkøberen er villig til at betale for at få kontrol over det opkøbte selskab og dets aktiviteter, kunder, mærkevare, markedsposition, knowhow samt andre immaterielle værdier, der ikke kan værdifastsættes direkte.

Beregning af goodwill

Goodwill beregnes som forskellen mellem den samlede købspris for den opkøbte virksomhed og den samlede værdi af virksomhedens nettoaktiver. Den samlede værdi af nettoaktiverne omfatter alle aktiver (både materielle og immaterielle) fratrukket alle forpligtelser. Formlen for beregning af goodwill er:

Goodwill = Købspris – (Værdi af nettoaktiver)

Afskrivning af goodwill

Efter at have identificeret og målt goodwill i forbindelse med et virksomhedsopkøb, er det i regnskabet nødvendigt at af- eller nedskrive goodwill over tid. Dette gøres for at afspejle den forventede nedsættelse af goodwillens værdi som følge af, at de fordele, som opkøberen har opnået gennem opkøbet, gradvist reduceres.

I Danmark tillader Årsregnskabsloven at afskrive goodwill over en periode på op til 20 år. Afskrivningsperioden skal vælges ud fra, hvor længe ledelsen forventer, at de fordele, som goodwill representerer, vil fortsætte med at påvirke virksomhedens indtjening.

indtjening.

Nedskrivning af goodwill

Nedskrivning af goodwill forekommer, når den regnskabsmæssige værdi af goodwill overstiger den genindvindbare værdi. En sådan situation kan opstå på grund af ændringer i det økonomiske miljø, konkurrenceforhold, teknologiske fremskridt eller andre faktorer, der resulterer i en nedsættelse af de fordele, der oprindeligt blev opnået gennem virksomhedsopkøbet.

Nedskrivning af goodwill skal identificeres og måles som en del af en virksomheds årlige nedskrivningstest. Processen omfatter at sammenligne den regnskabsmæssige værdi af goodwill med den genindvindbare værdi og derefter registrere en nedskrivning, hvis den regnskabsmæssige værdi er højere end den genindvindbare værdi

Skattemæssige aspekter af goodwill

I Danmark er reglerne for skattemæssig behandling af goodwill forskellige fra de regnskabsmæssige regler. For skattemæssige formål kan goodwill afskrives lineært over en periode på op til 7 år, uanset den regnskabsmæssige afskrivningsperiode. Dette betyder, at virksomheder kan opnå en skattemæssig fordel ved at afskrive goodwill hurtigere end i regnskabet.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.
Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.